Investlesprom-konsernin yritykset ahdingossa Karjalassa

Karjalan metsäalan ammattiliitto on huolissaan Investlesprom-konsernin tilanteesta. Liitto on pyytänyt apua tilanteen ratkaisemiseksi Moskovan pankilta ja VTB pankilta. Konserniin kuuluvien Lentieran (Lenderskij LPH) ja Mujejärven (Muezerskij LPH) puunkorjuuyritysten työntekijämäärää on vähennetty 10 henkilöön (aikaisemmin 405 hlö). Lisäksi Karhumäen sahalla (Medvežegorskij LPH) ja Segezhan sahalla (LDK Segežskij) on suunnitteilla koko tuotantohenkilöstön (350 hlö) vähentäminen vuoden 2012 aikana. Tilanne johtaa sosiaaliseen katastrofiin ko. alueilla, koska korvaavia työpaikkoja ei ole. Myös Segezhan sellu- …

Talousuutisia Moskovasta 1.–19.1.2012

Suomen suurlähetystön Talousuutisia Moskovasta, metsäalaan liittyvät otsikot: Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo kasvoi 15 % tammi–marraskuussa 2011 Sadan suurimman saastuttajan joukossa seitsemän metsäteollisuusyhtiötä Segežan sellu- ja paperikombinaatissa seisokki joulukuussa Venäjän mainoskakku kasvaa – sanoma- ja aikakauslehtien osuus laskussa Venäjän alueet uudistavat metsäsuunnitelmiaan Siirry julkaisuun

Wood harvesting and logistics in Russia – focus on research and business opportunities

Goltsev, V., Tolonen, T., Syunev, V., Dahlin, B. & Gerasimov, Y. (eds.) 2011. Metlan työraportteja 210 Puunkorjuu ja logistiikka Venäjällä – painopisteenä tutkimus ja liiketoimintamahdollisuudet –tutkimushankkeen loppuraportti, jossa käsitellään mm. ainespuun ja energiapuun korjuun tuottavuutta, korjatun puun laatua, puunkorjuun ergonomisia kysymyksiä ja ympäristövaikutuksia, puuhankinnan logistiikan optimointia ja metsäteiden rakentamista. Laajoihin maastomittauksiin perustuvia työkaluja, malleja ja johtopäätöksiä voidaan hyödyntää käytännön toiminnassa Venäjällä. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-40-2322-4

Uudet hakkuusäännöt hyväksytty

Uudet hakkuusäännöt on julkaistu Rossijskaja gazetassa ja ne astuvat voimaan 31.1.2012. Muutokset mm. mahdollistavat hakkuiden toteuttamisajan ja puun kuljettamisen aikarajan pidentämistä huonojen keliolosuhteiden vuoksi. Jos hakkuita tehdään metsikön monimuotoisuuden parantamiseksi, voidaan hakkuualueelle jättää yksittäisiä arvokkaita pystyyn. Viranomaisvalvonta lisääntyy uusien hakkuusääntöjen myötä, kun kaikilla leimikoilla on tehtävä hakkuiden jälkeinen tarkastus pöytäkirjoineen. Lähteet: Rossijskaja gazeta, Lesprom

Viranomaiset takavarikoivat metsäteollisuuskonserni Investlespromin osakkeita

Venäjän sisäasiainministeriön tutkintayksikkö tutkii Moskovan pankin (Bank Moskvy) varojen kavallusepäilyä. Selviteltävä rahamäärä on yli 12,5 miljardia ruplaa (310 milj. €). Moskovan pankin entistä presidenttiä Andrei Borodinia ja hänen varamiestään Dmitri Akulininaa epäillään rikoksesta pankin omistamien Investlespromin osakkeiden kaupassa. Pankkiirit möivät vuonna 2006 yhden Venäjän suurimman metsäteollisuuskonsernin osakkeet nimelliseen 10 ruplan kappalehintaan hallitsemalleen Lesonavigator-yritykselle. Koko osakepaketin hinta oli 10 000 ruplaa (300 €). Tämän jälkeen epäilyksenalaiset järjestivät konsernille suuria luottoja pankista. …

Venäjänkielinen oppikirja metsäkoneiden suunnittelusta

Oppikirja ”Лесосечные машины в фокусе биоэнергетики: конструкции, проектирование, расчет” tarkastelee metsäkoneiden rakennetta ja käyttöä erityisesti energiapuun korjuussa. Kirja sisältää nosturien ja kuormainten sekä hakkuupään suunnittelun ja laskennan perusteet. Lisäksi on kuvattu energiapuun korjuussa käytettävien laitteiden suunnittelun ja laskennan erityispiirteitä. Avaa PDF

Venäjän WTO-sopimuksen tullitasot

Venäjän talouskehitysministeriö on julkaissut Venäjän WTO-jäsenyyden ehdot sisältävän pöytäkirjan, josta löytyvät tullitasot yksittäisille tuotteille. Vienti Venäjältä Venäjältä vietävän havupuulle on asetettu kiintiöt, joiden puitteissa vientitulli on kuuselle 13 % ja männylle 15 % arvosta. Koivulle tulee yhtenäinen 7 prosentin tulli kaikille läpimittaluokille. Hakkeen tulli poistuu kokonaan, kuten myös useimpien metsäteollisuustuotteiden tullit. Tuonti Venäjälle Venäjälle vietävien päällystettyjen paperien tuontitulli säilyy useimmille tuotteille nykyisellä 5 % tasolla. LWC-paperin tuontitulli laskee 10 prosenttiin. …

Rakennuslehti: Puurakentaminen on voimakkaassa kasvussa Venäjällä

Venäjän Puuinfon johtajan Aleksander Chernykhin mukaan puurakentaminen on kolminkertaistunut muutamassa vuodessa Venäjällä, kirjoittaa Rakennuslehti. Erityisesti kasvu koskee pientaloja, hirsitaloja ja matalia kerrostaloja. Vielä tällä hetkellä Venäjän rakentamissäädökset estävät korkeiden puukerrostalojen rakentamisen, mutta tavoitteena on uudistaa rakentamisen säädöksiä vastaamaan Euroopan Unionin normeja. Venäjän puurakentamisen ongelmana on myös nykyaikaisten standardien puute. Venäjän valtio tukee etenkin pientalojen puurakentamista. Maan valtapuolue Yhtenäinen Venäjä on lanseerannut Oma Koti -ohjelman, jossa on asetettu laajamittainen tavoite puurakenteisten …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.