Äänisen traktoritehtaan uudet metsäkonemallit

Äänisen traktoritehdas esitteli marraskuussa karjalaisille puunkorjuuyrityksille metsäkonemallejaan, kertoo uutistoimisto Regnum. Esillä oli 8 erilaista kuormatraktoria, mm. perinteisiä telaketjutraktoreita sekä puutavaralajimenetelmään soveltuva pyörätraktori. Tehtaan varajohtaja Mihail Kolesnikov toteaa, että tehtaan koneet ovat alhaisen hintansa vuoksi kilpailukykyisiä kotimaan markkinoiden lisäksi myös ulkomailla. Vuonna 2004 yritys tulee tuottamaan 900 traktoria, joista noin 50 aiotaan viedä ulkomaille. Traktoritehtaalla on yhteistyösopimus saksalaisen HSM-yrityksen (Hohenloher Spezial-Maschinenbau GmbH & Co.) kanssa ja sen puitteissa on suunnitteilla uusi …

Suomalais-venäläistä koulutusyhteistyötä Komissa

Suomalais-venäläisen koulutushankkeen ”Environmental policy of timber procurement” puitteissa järjestettiin Komissa seminaari metsäsuunnittelusta. Seminaarin aineisto on luettavissa hankkeen kotisivuilla. Hankkeen tavoitteena on lisätä osallistujien tietämystä metsätalouden ja erityisesti puunhankinnan ympäristönäkökohdista. Sen kohderyhmänä on Komin metsäteollisuusyritysten puunhankinnasta vastaavat henkilöt, viranomaiset ja opettajat. Hanke toteutetaan vuosina 2002-2003 ja sitä koordinoi Joensuun yliopiston Mekrijärven tutkimusasema. Hankkeen sivut: www.forestkomi.ru

Venäjän luonnontilaiset metsät

Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova Koko Venäjän kattava luonnontilaisiksi katsottavien vähintään 50 000 hehtaarin suuruisten metsien kartasto on valmistunut. Tällaisia metsiä on 289 milj. ha eli 26 % metsäalasta. Euroopan puolella osuus on 9 %. Kartastoa ei tule ymmärtää suojelusuunnitelmaksi vaan lopulliset päätökset tehdään arvioimalla ekologisten, taloudellisten ja sosiaalisten tekijöiden kokonaisuutta. Ympäristöjärjestöt käyttävät kartastoa omiin tarkoituksiinsa mutta myös virallisen metsäsuunnittelun tulisi hyödyntää sitä. Aineisto palvelee myös ajankohtaista metsähallinnon suunnittelua. Kartoitus on …

Kommentteja uuteen metsälakiin

Vasili Tereschuk, Karjalan metsä- ja vuoriteollisuuskomitea Venäjän metsälain uudistamisen yhteydessä on tehty yli kymmenen erilaista sisältöluonnosta eri ministeriöiden lähtökohdista. Oheisessa muistiossa on kommentoitu Luonnonvaraministeriön viimeisintä luonnosta. Keskeisimpiä muutoksia voimassaolevaan metsälakiin verrattuna on mm. aluetason toimivallan rajoittaminen, yksityisen metsänomistuksen huomioiminen, metsänuudistamisen rahoittaminen ja metsävarojen myöntäminen lähes yksinomaan kilpailutuksen perusteella. Venäjänkielinen metsälakiesitys on luettavissa osoitteista:www.mnr.gov.ruwww.forest.ru Lue lisää, pdf (32 kb)

Uuden metsämaksulain vaikutus Karjalassa

Vasili Tereschuk, Karjalan metsä- ja vuoriteollisuuskomitea Venäjän luonnonvaraministeriön laatiman lakiehdotuksen metsävarannon käytöstä perittävien maksujen määräytymisestä odotetaan tulevan voimaan ensi vuonna. Lakiehdotuksessa sovelletaan uutta periaatetta maksujen muodostumiselle. Maksun suuruus lasketaan vähentämällä metsätuotteiden markkinahinnasta niiden tuotantokustannukset ja yrityksen liikevoitto. Karjalan tasavallalle esitetty hintaluonnos edellyttää keskimäärin 25 % korotusta nykyisiin kantohintoihin. Metsäyritysten kannalta korotuksella ei ole tuhoisia seurauksia. Sen sijaan Karjalan tasavallan budjettitulot voivat pienentyä huomattavasti, jos ehdotettu lakiesitys hyväksytään. Ehdotuksessa vain 20 …

III yleisvenäläinen luonnonsuojelukokous

Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova Moskovassa järjestettiin 18. – 21.11 III yleisvenäläinen luonnonsuojelukokous, johon osallistui 5600 henkilöä eri puolilta maata. Kokouksessa pidettiin yli 200 esitelmää, jotka julkaistaan. Luonnonvaraministeri V. Artjuhov puolsi voimakkaasti periaatteita ”käyttäjä maksaa” ja ”likaaja maksaa” sekä painotti riippumattoman ekologisen valvonnan merkitystä. Luonnonsuojelukokous 241103

Metsänhoito Leningradin alueella tänä vuonna

Business News Agency esittelee Leningradin alueen ja Pietarin kaupungin luonnonvarahallinnon tekemää yhteenvetoa leshozien toiminnasta. Tulokset ylittivät asetetut tavoitteet lähes kaikilla osa-alueilla. Metsänuudistamisala oli 13 400 ha, josta metsänviljelyn osuus 8 883 ha. Viljelyalasta istutettiin 6 889 ha ja kylvettiin 1 994 ha. Taimikonhoitotöitä tehtiin 20 653 ha alueella. Alueen luonnonvarahallinnon alaisuudessa toimii 16 taimitarhaa, joiden kylvöala oli yli 30 ha. Syksyllä tehdyn tarkastuksen mukaan Leningradin alueen leshozit kasvattivat 30,3 milj. …

GOST-standardeja käyttää vain 30 % Venäjän metsäteollisuudesta

Metsäteollisuuden viikkolehden ”Ezhenedelnik Lesopromyshlennika” artikkelissa käsitellään venäläisten yritysten käyttämiä standardeja sahatavaran viennin yhteydessä. 25 % sahateollisuudesta käyttää eurooppalaisia standardeja ja yli 45 % toimittaa tuotteet ulkomaisen asiakkaan mittavaatimusten mukaisina. Vain 30 % yrityksistä tuottaa valtiollisten standardien GOSTien mukaisia vientituotteita. 80-luvulla GOSTien käyttö oli pakollista sahateollisuudessa. Käyttö muuttui vapaaehtoiseksi kymmenen vuotta sitten. Venäjän standardisointikomitean Gosstandardin sahatavara-asiantuntija Tamara Kozlovan mukaan yrityksillä on ollut sen jälkeen ongelmia asiakkaan erityisvaatimusten mukaan tehtyjen sahatavaraerien kanssa, …

Ympäristöjärjestöt arvostelevat etukäteen yleisvenäläistä ympäristökokousta

Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova Ympäristöjärjestöt arvostelevat etukäteen III yleisvenäläistä ympäristönsuojelukokousta katsoen, että sen tavoitteena on vain osoittaa asioiden olevan kunnossa. Järjestöjen tiedotustilaisuudessa julkistettiin kirja Venäjän ympäristöpolitiikan kehityksesta 1970-luvulta nykyisyyteen. Ympäristöjärjestöjen mielestä hukattiin ainutlaatuinen tilaisuus, kun korkean öljyn hinnan ja talouskasvun vuosina 1999-2002 kehitystä ei suunnattu ekologisempaan suuntaan vaan valittiin ”likaisen” talouskasvun vaihtoehto ja raaka-ainepainotteinen suunta. Ympäristökokous 181103

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.