Segezha Groupin presidentti pitää Karjalan uutta sellutehdasta todennäköisenä

Segezha Groupille valittiin maaliskuussa uusi hallituksen puheenjohtaja (presidentti) Mihail Šamolin, joka siirtyy tehtävään emokonserni AFK Sistemasta. Šamolinin Karjalan vierailulla käytiin läpi yhtiön suunnitelmia. Segezha Group jatkaa Segezhan yksikön kehittämistä ja suunnittelee uuden tuotantokapasiteetin rakentamista paperille ja kartongille. Uuden sellutehtaan rakentamista pidetään myös mukana suunnitelmissa. Šamolin uskoo suunnitelman toteutumiseen ja pitää Segezhaa yhtenä todennäköisistä sijoituspaikoista. Päätös riippuu kuitenkin useista tekijöistä. Segezhan sellu- ja paperitehtaaseen on investoitu viimeisten kahden vuoden aikana 20 …

Venäjän puunkorjuu 2017 edellisvuoden tasolla

Venäjän metsistä on annettu pitkäaikaiseen käyttöön 21 prosenttia eli 240 miljoonaa hehtaaria. Vuokrattu metsäpinta-ala on kasvanut neljä prosenttia vuodesta 2013. Puunkorjuu on pääasiallinen metsänkäyttömuoto, vuonna 2017 korjattiin puuta 212 miljoonaa kuutiometriä. Hakkuusuunnite on 705 miljoonaa kuutiometriä eli siitä hyödynnettiin vajaa kolmasosa. Metsänvuokraajien osuus puunkorjuusta oli 169 miljoonaa kuutiometriä. Metsänvuokraajien korjaama puumäärä on kasvanut 15 prosenttia viimeisten viiden vuoden aikana. Samaan aikaan vuokrametsien pinta-ala on pienentynyt, joten metsänvuokraajat ovat tehostaneet metsänkäyttöä. …

Viralliset suositukset monimuotoisuuden suojeluun puunkorjuussa

Venäjän metsätalousvirasto on hyväksynyt ja lähettänyt kaikille Venäjän alueille suositukset monimuotoisuuden suojelusta puunkorjuussa. Suositukset on laadittu metsätalousviraston yhteiskuntaneuvoston puitteissa ja Venäjän WWF on osallistunut työhön aktiivisesti. Nykyinen metsälainsäädäntö sisältää säännökset monimuotoisuuden suojelemiseksi, mutta edellyttää suojelukohteiden luettelon laatimista aluetasolla. Aikaisemmin monimuotoisuuden suojelukohteita on sisällytetty virallisiin metsäsuunnittelua ohjaaviin dokumentteihin yhdeksällä alueella, muun muassa Arkangelin, Leningradin, Vologdan, Novgorodin ja Pihkovan alueilla sekä Komin tasavallassa. Lisäksi kahdeksalle alueelle, kuten Karjalan tasavallalle, on valmisteltu suositukset, …

Koivutukin viennin rajoittamisesta odotetaan päätöstä lähiaikoina

Koivutukin vientikiintiöstä odotetaan päätöstä lähiaikoina Venäjällä. Virallisen arvion mukaan koivutukin tuotanto ei riitä kattamaan vaneriteollisuuden kasvavaa raaka-ainetarvetta ilman viennin rajoittamista. Koivutukin vienti kaksinkertaistunut Venäjältä vuosittain vietävästä 20 miljoonasta puukuutiometristä kolmasosa eli kuusi miljoonaa kuutiometriä on koivua. Tästä puolet on läpimitaltaan yli 15 cm:n koivukuitupuuta, jonka vienti on vaihdellut viimeisten viiden vuoden aikana 3–4 miljoonan kuutiometrin välillä. Läpimitaltaan alle 15 cm:n koivua on viety vuosittain runsaat miljoona kuutiometriä. Koivutukin nimikkeellä viedyn …

Puun tuonti Suomeen väheni vuonna 2017

Vuonna 2017 puuta tuotiin Suomeen yhteensä 8,62 miljoonaa kuutiometriä. Puun tuonnin määrä pieneni 12 prosenttia edellisestä vuodesta. Kuitupuuta tuotiin 4,84 miljoonaa kuutiometriä, mikä jäi 18 prosenttia edellisvuotta pienemmäksi. Tukkipuun tuontimäärä oli 0,67 miljoonaa kuutiometriä ja kutistui 23 prosenttia. Hakkeen tuontimäärä (2, 67 milj. m³) kasvoi kahdeksan prosenttia edellisvuodesta. Tuontipuusta 85 prosenttia oli peräisin Venäjältä. Lähde: Luke

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.