Statistical review – Wood production in 2019

The statistical review provides information on the development of fellings and roundwood production during 2009-2019. It covers 11 selected regions in the Central and Northwestern Federal Districts. Contents: Basic information about forest resources and fellings by regions: growing stock, annual increment, annual allowable cut and fellings in 2018. Development of fellings 2009-2019 by regions. Production of timber assortments in 2018 and 2019 in the Central and Northwestern Federal Districts. Roundwood …

Puun tuonti Venäjältä Suomeen 2019

Venäjältä tuotiin Suomeen 8,73 miljoonaa kuutiometriä puuta vuonna 2019. Suomeen tuodun puun määrä kasvoi kaikkiaan kaksi prosenttia, kun Venäjältä tuodun puun määrässä kasvua oli kuusi prosenttia. Venäjältä tuodusta puusta oli 53 prosenttia kuitupuuta, 34 prosenttia haketta ja neljä prosenttia tukkia. Kasvua oli erityisesti hakkeen (+30 %) ja havukuitupuun (+11 %) tuonnissa. Havutukin tuonti väheni 16 prosenttia ja lehtitukin 70 prosenttia. Myös lehtikuitupuun tuonti laski kahdella prosentilla. Venäjän osuus Suomen puuntuonnista …

Lakiehdotus havupuun epäsuorasta vientikiellosta hylättiin

Vuonna 2018 Venäjän duumaan jätetty ehdotus havupuun epäsuorasta vientikiellosta on hylätty ilman käsittelyä. Ehdotuksen mukaan havupuun korjuu olisi ollut sallittua vuoden 2030 loppuun saakka vain, jos se jalostetaan tai käytetään Venäjän Federaation alueella. Lähde: https://sozd.duma.gov.ru/bill/470635-7   Aikaisemmin aiheesta: 25.5.2018 Lakiehdotus havupuun epäsuorasta vientikiellosta  

Puunkorjaajat vaikeuksissa Venäjällä

Poikkeuksellisen lämmin talvi on aiheuttanut vaikeuksia puunkorjuuyrityksille Venäjällä. Jääteiden puuttuminen ja metsäteiden huono kunto ovat vaikeuttaneet puukuljetuksia. Esimerkiksi Arkangelin alueella on pystytty avaamaan vain alle kolmasosa suunnitelluista jäätieyhteyksistä. Yritykset ovat pyytäneet viranomaisilta lykkäystä metsänkäyttömaksuille selvitäkseen vaikeuksista. Lisäksi apua on pyydetty kuljetusongelmiin, jotka liittyvät aluetason teiden käyttörajoituksiin. Tilanne on vaikea myös Karjalassa ja Vologdan alueella. Yritykset ovat vedonneet federaatiotason päättäjiin pyytäen lievennyksiä leimikoiden sijoittelua koskeviin rajoituksiin*. Lisäksi on ehdotettu tienrakentamiseen liittyvien …

Seminaariaineistot: Metsäsektorin pk-yritysten liiketoimintamahdollisuudet Suomen ja Venäjän rajan yli

Bofori-hankkeen Petroskoissa 18.12.2019 pidetyn sidosryhmätilaisuuden aineistot: Ohjelma Yhteenveto Esitykset: 1 Katsaus hankkeen ensimmäiseen toteutusvuoteen ja tulevan vuoden suunnitelmat 2 Metsäsektorin liiketoimintapotentiaalikyselyn tulokset Suomesta 3 Venäläisten metsänvuokraajien ja metsäpalveluiden toimittajien kyselyn tulokset 4 Kokemuksia hankkeen puitteissa pidetyistä koulutustilaisuuksista 5 Intensiivisen metsätalouden näkökulmia hanketoiminnan piirissä olevissa nuorissa metsissä Venäjällä 6 Metsänhoitotöiden käytännön valvonta ja kokemus Suomess 7 Pikkukopterien käyttö metsälain valvonnassa Suomessa vuodesta 2020 eteenpäin 8 Lehtipuu-kuusikoiden hoito Venäjän Karjalassa 9 Tuloksia …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.