Komin tasavaltaan uusi kansallispuisto Koigorodski

Komin tasavaltaan on perustettu uusi kansallispuisto ”Koigorodski”, jonka pinta-ala on 56 700 hehtaaria. Kansallispuisto on Venäjän eteläisen havumetsävyöhykkeen suurin suojeltu luonnontilainen metsäalue. Metsät ovat enimmäkseen vanhoja kuusikoita, jotka ovat olleet kokonaan talouskäytön ulkopuolella. Alueella on lähes sata harvinaista tai uhanalaista kasvilajia ja yli 20 suojeltavaa eläinlajia. Kansallispuiston merkitystä lisää sen yhteys Kirovin alueella sijaitsevaan Tulashorin luonnonsuojelualueeseen. Aloite suojelualueen perustamisesta tehtiin 90-luvun lopulla. Metsät ovat sisältyneet aikaisemmin Mondin Syktyvkarin tehtaan vuokra-alueisiin, …

Kaukoidän teollisuus pyytää alentamaan puun vientitulleja

Kaukoidän metsäteollisuus on syvässä kriisissä ja suurimmat yritykset ovat konkurssissa tai lähellä sitä, toteaa alueen metsäteollisuusliitto Daleksportles presidentin hallinnolle osoittamassaan vetoomuksessa. Liiton jäsenistö kattaa puolet Kaukoidän federaatiopiirin puunkorjuusta ja 80 prosenttia puunjalostuksesta. Daleksportlesin mukaan vuonna 2020 alalle jää jäljelle neljäsosa nykyisestä kapasiteetista, henkilöstöstä ja liikevaihdosta. Viidestä suurimmasta metsäteollisuusyrityksestä kaksi on jo konkurssissa (Asia-Les, Arkaim), Primorsklesprom lähellä sitä, Rimbunan Hijaun tehtaat seisovat ja RFP Groupin taloustilanne on huono. Kaukoidän federaatiopiiristä on …

Biokarelia-projekti edistää monimuotoisuuden suojelua Suomen ja Venäjän raja-alueella

Luonnonvarakeskuksen (Luke) koordinoimassa Biokarelia-projektissa kehitetään työkaluja, jotka edistävät monimuotoisuuden suojelua Suomen ja Venäjän raja-alueella. Suunnitteilla on muun muassa avoimeen dataan perustuva karttapalvelu metsäpalojen ja hakkuiden havainnointia varten. Luonnon biodiversiteettikeskittymät (”biodiversity hotspots”) Suomen ja Venäjän rajalla vaarantuvat hakkuiden, metsäpalojen sekä vanhojen metsien välisten yhdyskäytävien häviämisen seurauksena. – Metsäpalojen riski levitä rajan yli kasvaa jatkuvasti ilmastonmuutoksen myötä, ja niiden sammutus raja-alueella on hankalaa, toteaa projektin vetäjä, erikoistutkija Eugene Lopatin Lukesta. Suomen ja Venäjän erilaiset …

Metsäyhtiöt suhtautuvat myönteisesti metsäsertifiointiin Luoteis-Venäjällä

Maxim Trishkinin väitöstutkimuksessa tarkastellaan metsäyhtiöiden suhtautumista metsäsertifiointiin Luoteis-Venäjällä. Trishkin M. (2019). Assessment of forest industries compliance to forest certification standards in northwestern Russia. https://doi.org/10.14214/df.285 Venäjällä on noin 43 miljoonaa hehtaaria FSC (Forest Stewardship Council) -järjestelmän mukaisesti sertifioituja metsiä. Tässä tutkimuksessa selvitettiin sertifioinnin piiriin kuuluvien ja kuulumattomien metsäyhtiöiden suhtautumista metsäsertifiointiin ja niiden näkemyksiä sertifioinnin hyödyistä sekä perusteista olla ottamatta käyttöön sertifiointijärjestelmää. Tutkimuksessa selvitettiin myös yhtiöiden puunhankinnassaan käyttämien laittomien hakkuiden seuranta- ja estämiskäytäntöjen tehokkuutta. …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.