Koskemattomien metsien suojeluun uusi mekanismi – Venäjän kansallinen metsäperintö

Toukokuussa voimaanastunut metsäsuunnitteluohjeisto sisältää uuden mekanismin koskemattomien metsäalueiden suojeluun. Kansallinen metsäperintö (национальное лесное наследие) voi sisältää koskemattomia metsiä sekä alueita, joilla on tieteellistä, historiallista, kulttuurista tai uskonnollista merkitystä. Menettely on kevyempi ja aiheuttaa vähemmän kustannuksia kuin perinteisen suojelualueen perustaminen. Kansallinen metsäperintö sisällytettiin käsitteenä vuonna 2013 laadittuun metsäpolitiikka-asiakirjaan, mutta tähän saakka sille ei ole ollut oikeudellista perustetta. Venäjän WWF on edistänyt kansallisen metsäperinnön luomista vuodesta 2012 alkaen ja on määritellyt siihen …

Segezha Group investoi CLT-tuotantoon Vologdan alueella

Segezha Groupiin kuuluva Sokolski DOK aloittaa rakentamaan ristiinliimatun massiivipuun (CLT) tuotantolinjaa tämän vuoden aikana. Meneillään on esisuunnittelu ja teknologiatoimittajan valinta. Investoinnin suuruus on 1,35 miljardia ruplaa (19 milj.€*) ja tuotantokapasiteetti tulee olemaan 35 400 kuutiometriä vuodessa. Tehtaan on määrä olla valmis vuoteen 2020 mennessä. Puurakentamiseen liittyvä markkinapotentiaali on Venäjällä valtava, mutta kehityksen nopeus riippuu uudesta lainsäädännöstä, joka koskee puusta rakennettuja julkisia rakennuksia sekä yli kolmikerroksisia rakenteita. Lähde: Segezha Group * …

Lakiehdotus havupuun epäsuorasta vientikiellosta

Joukko duuman edustajia on jättänyt metsälakiin muutosehdotuksen, jolla kiellettäisiin havupuun vienti Venäjältä epäsuorasti 10 vuodeksi 2020 alkaen. Ehdotuksessa metsälakiin lisättäisiin ehto, että vuoden 2030 loppuun saakka havupuun (teollisuuspuu) korjuu olisi sallittua vain, jos se jalostetaan tai käytetään Venäjän Federaation alueella. Taustamuistiossa vientikieltoa perustellaan kasvavalla puunviennillä erityisesti Kiinaan. Vientirajoituksen mainitaan edistävän metsien uudistumista, vähentävän laittomia hakkuita ja lisäävän puunjalostusta Venäjällä. Muistiossa todetaan, että kansainvälisiä sopimuksia ei rikota, koska rajoitus ei koske …

Metsänvuokraajat investoivat taimitarhoihin 

Viidesosa metsänuudistamisesta tehdään Venäjällä istuttamalla.Taimet ovat pääosin avojuurisia, paakkutaimien osuus on noin kahdeksan prosenttia. Taimihuollon turvaamiseksi yritykset investoivat omiin taimitarhoihin. Venäläiset metsäyhtiöt käyttävät metsien uudistamiseen ja hoitoon noin 200 miljardia ruplaa (3 mrd. €*) vuosittain ja kustannukset kasvavat nopeasti. Vuonna 2016 istutettiin 623 miljoona tainta, joka vastasi 574 miljoonaa ruplaa (8,2 milj. €*). Vastaavasti vuonna 2017 päädyttiin 628 miljoonan taimen istuttamiseen, johon käytettiin varoja 722 miljoonaa ruplaa (10,3 milj. €*). …

Metsäalan prioriteetti-investointien ehtoja tiukennettiin

Vuodesta 2007 alkaen toimineen metsäalan prioriteetti-investointimekanismin puitteissa yrityksille voidaan antaa vuokralle metsävaroja ilman kilpailutusta ja metsänkäyttömaksuihin myönnetään 50 prosentin alennus. Investoinnin alarajana on ollut 300 miljoonaa ruplaa (4 milj. €*) ja kohteena metsäinfrastruktuuri (metsätiet, metsävarastot) tai puunjalostuskapasiteetti. Venäjän teollisuus- ja kauppaministeriö on päivittänyt sääntöjä, ja jatkossa investoinnin alaraja on 500 miljoonaa ruplaa (7 milj. €*) puunjalostuslaitosten modernisointihankkeissa ja 750 miljoonaa ruplaa (11 milj. €*) uusien metsäinfra- tai puunjalostuskohteiden rakentamisessa. Puunjalostukseksi …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.