Venäjän metsäpoliittinen tilanne vuoden 2003 alussa

Pertti Veijolan raportti, UM/Moskova Kansallisen metsäpolitiikan laadinta ei ole edennyt. Jo vahvistettu metsäteollisuuden kehittämisstrategia sekä periaatteessa hyväksytty metsätalouden yleinen strategia eivät tuo selviä konkreettisia ratkaisuja ongelmiin.Näyttää yhä selvemmältä, että vuoden 1997 metsälain uudistamisella tullaan ratkaisemaan käytännön kannalta tärkeimmät metsätalouden kysymykset. Metsälaista on olemassa kaksi toisistaan poikkeavaa kokonaisesitystä sekä teollisuusministeriön ja metsäteollisuuden liiton tarkistusesitykset. Seuraavan lakiluonnoksen tulee valmistua hallituksen toimeksiannon mukaan 31.03.2003 mennessä. Tällä hetkellä lähes kaikki metsälailla säädettävät periaatekysymykset ovat …

Metsänvuokrauksen ehtoja tarkistetaan

Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova Viime vuonna tehdyissä tarkastuksissa todettiin metsien vuokrauksessa monilla alueilla vakavia epäkohtia. Näyttää siltä, että alueet eivät jää odottamaan metsälain tarkistusta vaan pitävät uudistuksia mahdollisina olemassa olevien säädösten pohjalta. Irkutskin alueella on vahvistettu uusi vuokrausohje, jonka mukaan vuokraajan tulee toteuttaa kustannuksellaan metsän uudistaminen sekä osallistua metsänsuojeluun ja metsätalouden suunnitteluun. Leningradin alueella tarjotaan metsiä vuokrattavaksi siten, että ehtona on mm. puunjalostuksen kehittäminen alueella. Metsanvuokrauksen ehdot 130103

Metsäteollisuuden kehittämisohjelman toimeenpano

Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova Metsäteollisuuden harjoittajien ja puun viejien liiton presidentti M. Tatsjun ja varapresidentti N. Makarov tapasivat vuoden vaihteessa pääministeri M. Kasjanovin. Liiton edustajat esittivät pääministerille, että hallituksen vahvistaman metsäteollisuuden periaateohjelman jatkeeksi tarvitaan konkreettinen toimenpideohjelma. Strategisen suunnittelun systematiikassa on ilmeisiä puutteita, koska näyttää siltä että metsäteollisuuden kehittämiskeskustelussa ollaan aloittamassa uutta kierrosta samoista aiheista. Todennäköinen syy tähän on se, että metsäsektoripolitiikan yleisiä linjauksia ei ole päätetty. Myös liian yleinen metsäteollisuuden …

Puunkorjuuyritysten kehittäminen

Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova Venäjällä puunkorjuuta ovat toteuttaneet lespromhoosit. 1990-luvulla pääosa niistä muutettiin yksityisiksi puunkorjuuyhtiöiksi, joita yleisesti omistavat suuret metsäteollisuusyritykset. Yritysmuodon muutoksesta huolimatta toimintatapa on säilynyt pääosin ennallaan. Teollisuusministeriössä on laadittu metsäteollisuuskompleksin kehittämisohjelma, jossa puunkorjuuteollisuuden kehittäminen on keskeisellä sijalla. Ohjelman toteutusta johtaa teollisuusministeriön alaisen metsäteollisuuden tiedekeskuksen yhteydessä toimiva teknologian ja energiatalouden kehitysyhtiö. Puunkorjuun kehittämisen pääperiaatteina esitetään: polttopuun korjuun aiheuttamien tappioiden minimointi, pieniläpimittaisen puun korjuun ja käsittelyn tuottavuuden nostaminen, puuenergian käyttö, …

Metsänkäytön hinta ja metsänhoidon rahoitus

Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova Metsänkäytön hinta (kantoraha) ja saatavien tulojen jako on yksi metsäpolitiikan uudistamisen peruskysymyksistä. Akateemikko Moisejev esittää, että vuokran tai huutokauppahinnan lähtökohtana olisi metsähallinnon yhdessä muiden viranomaisten kanssa korkoajattelun pohjalta määrittämä perushinta. Perushinta ei voisi olla alempi kuin luonnonvaran tuotantokustannusta kuvaava minimihinta, joka tuloutettaisiin suoraan leshooseilla metsänhoidon rahoitusta varten. Metsankayton hinta ja metsanhoidon rahoitus 080103

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.