Tverin alueen liiketoimintamahdollisuudet metsäsektorilla

Tverin alueen investointimahdollisuuksia esitellään 17.3. klo 10-12 Venäjän kaupallisessa edustustossa. Tapahtuman tarkoitus on tarjota suomalaisille yrittäjille, sijoittajille ja muille ammattilaisille tietoa alueesta, liiketoimintamahdollisuuksista etenkin metsäsektorilla. Esittelyt keskittyvät liiketoimintaympäristöön, kauppalainsäädännön mukauttamiseen, yritystoimintaa koskeviin tietoihin sekä sijoitusmahdollisuuksien päivitykseen. 5 johtavaa metsäyhtiötä esittelevät tuotteitaan potentiaalisille yhteistyökumppaneille. Lue lisää: KUTSU 

Venäjän puunvienti ennätysalhaisella tasolla vuonna 2019

Venäjältä vietiin teollisuuspuuta 16 miljoonaa kuutiometriä vuonna 2019. Vientimäärä laski 16 prosenttia edellisvuodesta ja oli alimmillaan viimeisten 20 vuoden aikana. Venäjältä vietiin vuonna 2019 ulkomaille teollisuuspuuta 15,86 miljoonaa kuutiometriä eli 16 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Vientimäärä oli ennätysalhainen, edellisen kerran se oli vastaavalla tasolla vuonna 1996. Havupuun vientimäärä väheni 22 prosenttia ja lehtipuun yhdeksän prosenttia edellisvuodesta. Sekä havu- että lehtipuun vientiä koskeviin säädöksiin tehtiin muutoksia vuonna 2019. Kaukoidässä kasvavien havupuulajien alennettua …

Venäjän metsäteollisuuden tuotanto ja vienti vuonna 2019

Venäjän teollisuuden kokonaistuotanto kasvoi vuonna 2019 kaksi prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Puutuoteteollisuuden tuotantoindeksi kasvoi viisi prosenttia ja kemiallisen metsäteollisuuden kolme prosenttia. Erityisesti puutuoteteollisuuden vientimäärät olivat kasvussa. Venäjällä tuotettiin vuonna 2019 kansallisten tilastojen mukaan 30 miljoonaa kuutiometriä sahatavaraa, josta havusahatavaraa oli yli 90 prosenttia. Sahatavaran tuotantomäärä kasvoi viisi prosenttia edellisvuodesta. Venäläisistä tilastoista puuttuu osa tuotantoa, ja Faostatin tilastojen perusteella arvioidut vuosituotantomäärät ovat noin 14 miljoonaa kuutiometriä suurempia. Sahatavaraa vietiin 36 miljoonaa kuutiometriä*, …

Venäjän FSC-metsäsertifikaattien päivitetty kartta

FSC-sertifioitujen metsänvuokra-alueiden karttapalveluun on päivitetty tiedot sertifikaateista (tilanne 12.2019). Palvelusta löytyvät myös viralliset suojelualueet ja ympäristöjärjestöjen kartoittamat koskemattomat metsäalueet (Intact Forest Landscapes). Karttapalvelu: fscrus.nextgis.com Kartalta valitun kohteen tiedoista löytyy suora linkki sertifioidun alueen tarkempaan kuvaukseen FSC:n kansainvälisessä tietokannassa.

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.