Esimerkki yrityksen sosiaalimenoista: Kotlaksen sellu- ja paperitehdas

Vuonna 2004 Ilim Pulpin Kotlaksen sellu- ja paperitehdas käytti 95 miljoonaa ruplaa 5450-päisen henkilöstön erilaisiin sosiaalitakuisiin ja -etuihin, tiedottaa yrityksen lehdistöpalvelu. Tilikauden suurimmat sosiaalikuluerät menivät työsuojeluun ja työolosuhteiden parantamiseen (20 milj. ruplaa). Tuotannossa tapahtuneiden tapaturmien määrä laski lähes 35 % edellisvuoteen verrattuna. 2004 Kotlaksen tehtaalla tehtiin venäläinen työsuojelusertifiointi ja nyt ollaan valmistautumassa kansainväliseen sertifiointiin. Erityistä huomioita kiinnitettiin ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon. 970 työntekijää käytti kuntoutuslomaetunsa, 122 sai hoitoa parantolassa sosiaalivakuutuksen turvin. 70 …

Luonnonsuojelualueiden hallinnosta

Venäjällä paikallisten luonnonsuojelualueiden (luonnonpuistojen, kylpyläalueiden, jne.) hallintoasiat ovat epäselvät, sillä alueet eivät ole paikallishallinnon eikä federatiivisen hallinnon alaisiakaan, kertoi luonnonkäytön tarkastusviraston varajohtaja Oleg Mitvol kansallispuistojen ja luonnonsuojelualueiden tilaa pohtineessa seminaarissa. Elokuussa 2004 luonnonsuojelualueiden valvonta annettiin Venäjän luonnonvaraministeriön alaisen luonnonkäytön tarkastusviraston tehtäväksi. Saman vuoden joulukuussa asiaa koskeva lainkohta mitätöitiin. Lisäksi asia jäi sopimatta niiden ministeriöiden ja laitosten kanssa, joille oli annettu tehtäväksi seurata ko. alueiden tilaa. Mitvolin mukaan esimerkiksi Moskovassa on …

Metsänkäytön rikkeet

Vuonna 2004 Venäjän luonnonvaraministeriön alaiseen luonnonkäytön tarkastusvirastoon tehtiin 6 800 ilmoitusta metsälainsäädännön rikkeistä, ilmoitti viraston johtaja Vjatsheslav Voloh luonnonvaraministeriön lehdistöpalvelun mukaan. Voloh kertoi, että metsälainsäädännön noudattamista on tarkastettu 4 200 tapauksessa. Rikkeiden korjausmääräyksiä on annettu 4 600, joista 3 000 jo täytetty. 345 juttua on lähetetty tutkittaviksi oikeuslaitokseen ja muihin valvontalaitoksiin: sisäasiainministeriöön 106 kpl, syyttäjänvirastoon 86, tuomioistuimille 24, ulosottajalle 122. Esitutkinnan perusteella näistä on nostettu 27 rikosasiaa. Metsätalousmääräysten rikkomisesta puun …

Suomalaiset Uralilla

Jekaterinburgissa pidettiin Suomalais-venäläisen kauppakamarin ja Suomen kauppa- ja teollisuusministeriön järjestämä suomalais-venäläinen puunjalostus- ja metsäteollisuusseminaari, tiedottaa Sverdlovskin aluehallinto. Seminaariin osallistui eri alojen ministeriöiden, Suomen Moskovan suurlähetystön, Uralin metsäteknisen yliopiston sekä suomalaisten ja venäläisten metsäyritysten edustajia. Keski-Uralin ja Suomen välinen yhteistyö on viime vuosina kehittynyt voimakkaasti. Viimeisten viiden vuoden aikana osapuolten liikevaihto on kolminkertaistunut. Ensisijaisesti toimintaa on ollut metsäteollisuuden, sellu- ja paperiteollisuuden sekä metsäkoneita valmistavan teollisuuden alalla. Suomen kauppa- ja teollisuusministeriön edustajan …

Teollisuus- ja energiaministeriö: leshozeista valtion liikelaitoksia

Venäjän teollisuus- ja energiaministeriö kommentoi metsähallintoa tiedotteessaan. Yhtenä leshozien heikkotehoisen toiminnan syynä pidetään sitä, että ne joutuvat hoitamaan yhtä aikaa niin valtion metsätaloushallinnon tehtäviä kuin taloudellista ja liiketoimintaakin. Tämä on ristiriidassa sekä Venäjän presidentin hallinnollisesta uudistuksesta vuosille 2003 – 2004 antaman ukaasin kanssa, jossa edellytetään lainkäyttö- ja talousfunktioiden erottamista, että Venäjän metsälain § 50 kanssa. Uusi metsälaki erottaa metsätaloushallinnon tehtävät erilliselle organisaatiolle. Puunkorjuutoiminnasta vastaavat nykyiset leshozit liikelaitoksina. Venäjän teollisuus- ja …

Kirjoittelua puunviennistä EU:n alueelle

Lesnaja gazeta kirjoitti joulukuussa Venäjän eläin- ja kasvitarkastuslaitoksen johtajan ilmoittaneen, että Venäjä joutuu maaliskuun 2005 alusta keskeyttämään puunviennin EU:n alueelle. Luoteis-Venäjän metsäteollisuuden harjoittajat kumosivat tiedon. Viitaten Luoteis-Venäjän metsäteollisuuden harjoittajien antamiin tietoihin Lesnaja gazeta kirjoittaa, että EU on aikeissa ottaa käyttöön kansainväliset kasvintarkastusstandardit IPSM 15. Standardit on laadittu YK:n elintarvike- ja maataloustuotteiden järjestössä (FAO) vuonna 2002 puisten pakkausmateriaalien sisältämien hyönteisten torjumiseksi. Tuholaisia on kaikessa puupakkausmateriaalissa vaneria ja levyjä lukuun ottamatta. Standardien …

Luonnonvaraministeri metsäsektorin nykytilanteesta

Venäjän luonnonvaraministeri J.P. Trutnev pitää metsäsektorin tilannetta hyvänä, kirjoittaa Bumprom.ru -portaali ministerin haastatteluun viitaten. Korjuumäärät kasvoivat 6 milj. kuutiolla, samoin tuotanto- ja puunjalostusluvut kasvoivat vanerin, lastu- ja kuitulevyjen sekä selluloosan osalta. Kaikkiaan metsätulojen kasvu vuodelta 2004 oli 2 mrd. ruplaa. Trutnevin mukaan metsäsektorin osuus Venäjän bruttokansantuotteesta on hiukan yli 2,3 %, mitä hän pitää turhan pienenä. Sitä olisi nostettava, mikä olisi tehtävissä ennen kaikkea lisäämällä metsänkäytön kannattavuutta, kehittämällä infrastruktuuria ja …

Ilim Pulp keskittää omistusta

Vedomosti-lehdessä kirjoitetaan, että metsäyhtiöiden välisten kiistojen rauhoituttua Ilim Pulpin metsäteollisuuden holdingyhtiö on aloittanut varojensa vakauttamisen, kertoo RosBiznesKonsalting. Lähitulevaisuudessa Ilim Pulpiin kuuluvien tuotantolaitosten osakkeet kirjataan sen tytäryhtiön OOO Ilim Pulp Financen taseeseen. Mm. Kotlaksen sellu- ja paperitehdas on ilmoittanut, että 28,08 % sen osakkeista kuuluu Ilim Pulp Financelle, joka on kokonaan Ilimin omistuksessa. Antimonopoliviraston päällikkö Teimuraz Haritonashvili on ilmoittanut Vedomostille, että virasto on antanut viime marraskuussa Ilim Pulp Financelle luvan konsolidoida …

Metsänvuokraus mahdollista 99 vuodeksi

Tammikuun 2005 alusta alkaen metsää on mahdollista vuokrata 99 vuodeksi, kirjoittaa Lesnaja Gazeta. Muutos sisältyy Federaation lakiin 29.12.2004 N 199-FZ, jolla uudistettiin voimassaolevan metsälain pykälää 31. Uudistuksesta on keskusteltu ja kiistelty paljon. Optimistit ovat vakuuttuneita, että se tuo paljon hyötyä metsäsuhteisiin ja lisää varmuutta tulevaisuudesta uusien metsänvuokraajien keskuudessa. Toisten mielestä uudistuksella ei ole käytännössä juurikaan merkitystä, koska aikaisempaa 49 vuoden vuokra-aikaa ei ole sovellettu, vaan valtaosa vuokra-alueista on annettu lyhyemmälle …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.