Investointeja Venäjän puulevyteollisuuteen

Vologdan alueella sijaitseva Suhonskin sellu- ja paperitehdas (Suhonskij TsBK) kasvattaa tuotantokapasiteettiaan ottamalla käyttöön kolmannen kuitulevylinjan. Tehdas aloitti kovan kuitulevyn valmistuksen jo 60-luvun lopulla. Viimeisen kymmenen vuoden aikana tuotantomäärä on kaksinkertaistunut, vuonna 2011 tuotettiin 20 milj. m² kuitulevyä (100 000 m³). Uuden linjan myötä tuotanto tulee olemaan 29 milj. m² ja yritys tulee kattamaan 21 % kotimarkkinoista Venäjän Euroopan puoleisella osalla. Kovalevyä käytetään huonekalutuotannossa ja kysynnän odotetaan kasvavan. Vuonna 2011 kasvua …

Tverin alueella panostetaan bioenergiaan

Tverin alueella ollaan uudistamassa kunnallista lämpöverkkoa ja johtoajatuksena on siirtyä uusiutuviin energianlähteisiin, puupolttoaineeseen ja turpeeseen, uutisoi Tverin aluehallinto. Alueella on runsaat turvevarat ja rakenteilla on turvebrikettien tuotantolinja. Kaksi kattilaa on jo muutettu turpeelle ja kahdeksan osalta työt ovat meneillään. Useita lämpölaitoksia ollaan muuttamassa puupolttoaineelle ja uusia puupellettiä käyttäviä lämpölaitoksia on jo rakennettu. Lähitulevaisuuden suunnitelmissa on muuttaa yli 300 hiili- ja öljykattilaa käyttämään uusiutuvia energialähteitä. Lähde: Tverin aluehallinto

Leningradin alueen metsäteollisuus kasvussa alkuvuonna

Vuoden 2012 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana investoinnit Leningradin alueen metsäteollisuuteen kasvoivat 1,6-kertaisiksi ja olivat 1,8 miljardia ruplaa (45 milj. €), tiedottaa Leningradin aluehallinto. Tuotannon arvo kasvoi 13 % edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Kaksi suurta investointihanketta saadaan valmiiksi ja tuotantokapasiteetti otetaan käyttöön tämän vuoden aikana. International Paperin kemihierrelaitoksen kapasiteetti on 200 000 tonnia ja MM-Efimovskin sahan 338 000 m³ sahatavaraa vuodessa. Metsäteollisuudessa työskentelee Leningradin alueella 12 245 henkilöä ja keskipalkka on noin …

Moskovan alueella suunnitellaan biohiilen tuotantoa

Valtion kehityspankki ”Vnešekonombank”, Moskovan alueen hallitus ja ”Russkij biougol”-yritysryhmä ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen, jossa sovitaan investointiaikeista biohiilen tuotannon aloittamiseksi. Parhaillaan ollaan neuvottelemassa yhdeksän biohiilen tuotantolaitoksen rakentamisesta Moskovan alueelle. Laitosten kapasiteetti olisi 630 000 tonnia biohiiltä vuodessa, raaka-aineena käytetään puujätettä ja huonolaatuista puuta 2 milj.m³ vuodessa. Investoinnin suuruus olisi yhteensä yli 6 miljardia ruplaa (150 milj. €). Russkij biougol-ryhmän kehitysohjelmaan sisältyy yhteensä 52 laitoksen rakentaminen Venäjälle, suunniteltu vuosikapasiteetti on 10 miljoonaa tonnia. …

Puun tuonti laskee edelleen

Suomeen tuotiin kesäkuussa 0,9 miljoonaa kuorellista kiintokuutiometriä puuta. Puun tuonti oli vuoden ensimmäisellä puolikkaalla 4,7 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli 11 % pienempi kuin vuosi sitten. Venäjältä tuli 63 % puusta. Puutavaralajeista tammi–kesäkuussa tuotiin eniten haketta, 1,7 miljoonaa kuutiometriä. Seuraavaksi eniten tuli koivukuitupuuta, 1,5 miljoonaa kuutiometriä. Vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana hake oli tuoduin puutavaralaji, mutta touko- ja kesäkuussa koivukuitupuun tuonti oli suurinta. Lähde: Metla, metsätilastotiedote 39/2012 Venäjältä vietiin tammi-kesäkuussa 2012 …

Solombalan sahan modernisointi alkaa

Arkangelin alueella sijaitsevan Solombalan sahan (Solombalski LDK) modernisointi alkaa, uutisoi Hekotek. Saha on ollut aikaisemmin Euroopan suurimpia, enimmillään se sahasi 1,5 milj. m³ tukkia vuodessa. Uuden sahalinjan kapasiteetti tulee olemaan 800 000 m³ tukkia vuodessa ja se korvaa käytössä olevan vanhan laitteiston. Laitetoimitukset tehdään vuoden 2013 alussa ja tuotannon on määrä alkaa kesän 2013 lopulla. Projekti on Hekotekin toinen suuri hanke vähälle aikaa. Vuosi sitten Hekotek allekirjoitti historiansa suurimman sopimuksen …

Ilim Groupin investointihankkeet loppusuoralla

Ilim Group investoi tänä vuonna vielä yli 580 miljoonaa dollaria tuotannon modernisointi- ja laajennushankkeiden päättämiseen, tiedottaa yhtiö. Vuonna 2007 julkistetut investointisuunnitelmat on täytetty ja tuotantoon on sijoitettu 1,8 miljardia dollaria eli toteutuma on alkuperäistä suunnitelmaa suurempi. Siperiassa Bratskin uusi sellulinja on lähes valmis ja sen osuus investoinneista on noin 800 miljoonaa dollaria. Arkangelin alueella Koryazhman tehtaalla ollaan rakentamassa paperilinjaa, johon sijoitetaan 270 miljoonaa dollaria. Molemmat hankkeet saadaan päätökseen vuoden 2012 …

Angara Paper -investointihankkeelle japanilainen sijoittaja

APEC 2012 kokouksessa allekirjoitettiin japanilaisen Marubeni-yhtiön ja Angara Paperin välinen sopimus, uutisoi talouslehti Finansovaja Gazeta. Sopimuksen mukaan Marubeni ottaa vastuulleen Jenisein piiriin Krasnojarskin alueelle rakennettavan sellu- ja paperitehtaan rahoituksen järjestämisen sekä laitehankinnat. Tehtaan on määrä tuottaa 0,9 milj. tonnia havusellua ja 0,3 milj. tonnia liukosellua koivusta ja haavasta. Tehdasinvestoinnin suuruudeksi on arvioitu 3,58 miljardia dollaria. Ruotsalainen Södra on mukana hankkeessa strategisena partnerina. Vuonna 2011 tehdyn sopimuksen mukaan Södra vastaa sellun …

OSB-levyn tuotanto käynnistyi Kirovin alueella

Ensimmäinen OSB-levylinja on otettu käyttöön Kirovin alueella, uutisoi Kirovin aluehallinto. Novovjatskin suksitehdas (Novovjatskij lyžny kombinat) aloitti lastulevytuotantonsa modernisoinnin vuonna 2009 ja samassa yhteydessä aloitettiin OSB-tuotantolinjan rakentaminen. Investoinnin suuruus on 1,8 miljardia ruplaa (45 milj. €). Tuotantokapasiteetti on 130 000 m³ lastulevyä ja 100 000 m³ OSB-levyä vuodessa. Jatkossa on tarkoitus modernisoida myös suksien tuotantoa. Novovjatskin suksitehdas on yksi Kirovin alueen vanhimmista yrityksistä, se on perustettu vuonna 1933. Yrityksessä työskentelee yli …

Venäjän pellettituotanto

Aikakauslehti Expert julkaisi tilannekatsauksen Venäjän pellettiteollisuuden tilanteesta: Tilastojen mukaan Venäjällä tuotettiin yli miljoona tonnia pellettiä vuonna 2011, mikä asetti Venäjän maailman tilastojen viidenneksi Ruotsin, Saksan, Kanadan ja USA:n jälkeen. Venäjästä tuli yksi tärkeimmistä puupelletin toimittajista Euroopan markkinoilla. Kiinnostus pellettien käyttöön on kasvanut myös Venäjällä: Pellettiä käytetään pääosin omakotitaloissa ja joskus myös kuntien suurissa kattilalaitoksissa. Miltä näyttää tämän Venäjälle uuden alan tulevaisuus? Helppo pääsy markkinoille ”Venäjän ensimmäiset pellettilaitokset rakennettiin Leningradin alueelle …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.