Forest regeneration in Northern and Northwestern Russia in 1993–2004

Leinonen, T., Sungurov, R., Kolström, T., Sokolov, A., Žigunov, A. & Dorošin, A. 2008. Forest regeneration in Northern and Northwestern Russia in 1993–2004 — Methods, results and development needs. Forest Ecology and Management Vol 255/3-4: 383–395. Artikkelissa arvioidaan metsänkäytön kestävyyttä analysoimalla metsänuudistamisen tuloksia Luoteis-Venäjällä Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen. Lisäksi pohditaan keskeisimpiä metsänuudistamisen kehitystarpeita tulevaisuudessa. Artikkeli on luettavissa ScienceDirect-tietokannassa, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.foreco.2007.10.044

Venäjän puutullauspaikkoihin kolme lisäystä

Suomen tullin pääjohtaja Erlingin ja Venäjän tullin pääjohtaja Beljaninovin neuvottelujen tuloksena Venäjän tulli ilmoittaa nyt lisänneensä kolme tulliasemaa puun vientitullaukseen oikeutettujen tullitoimipaikkojensa listaan, tiedottaa Tullihallitus. Asemat ovat Pietarin tulliin kuuluvan Priozerskin tullitoimipaikka, Syktyvkarin tulliin kuuluva Usogorskin tullitoimipaikka ja Vologdan tulliin kuuluva Vytegorskin tullitoimipaikka. Lisäys helpottaa eteläiseen Suomeen suuntautuvia puun rautatiekuljetuksia, mutta pääjohtaja Erlingin mukaan muuten myönteinen neuvottelutulos on riittämätön Pohjois-Suomen osalta. Luettelosta puuttuvat kaikki Muurmanskin tullialueen toimipaikat, mikä käytännössä estää …

Metsän huutokauppahinta Karjalassa

Karjalan metsäkomitean 24.3.2008 järjestämässä metsänkäyttöoikeuksien huutokaupassa puun hinnaksi muodostui keskimäärin 6,10 euroa kuutiometrille. Lähes kaikissa tapauksissa huutokauppahinta oli sama kuin viranomaisten määräämä aloitushinta. Avaa tiedosto Lähde: Karjalan hallituksen www-sivut  

Puolalaisyritys investoi Komin metsäteollisuuteen

Puolalaisen Centrozapin 70 prosenttisesti omistaman OOO CentroWoodKom-yhtiön investointihanke on hyväksytty Komin tasavallan ensisijaisten metsäteollisuus-hankkeiden joukkoon, tiedottaa yhtiö. Hyväksynnän myötä CentroWoodKom ja välillisesti myös Centrozap saavat 49 vuodeksi vuokralle 600 000 hehtaaria metsää, josta on mahdollista korjata 1,8 miljoonaa kuutiota puuta ja jalostaa tukkipuuta 0,8 milj. kuutiota vuodessa. Prioriteetti-investoinnin statuksen saaminen oli edellytys puunjalostuskeskuksen rakentamiselle. Vuosina 2008 – 2011 toteutettavan hankkeen kustannusarvio on 77 milj. euroa. Aikaisemmin pääasiassa metallien parissa toimineelle …

Karjala esillä Moskovan metsäteollisuuskonferenssissa

Karjalan päämies Sergei Katanandov esitteli Karjalan metsäsektorin tilannetta Venäjän hallituksen metsäteollisuuden kehittämisneuvoston kokouksen yhteydessä järjestetyssä kansainvälisessä konferenssissa 12.3. Moskovassa. Katanandovin mukaan Karjalassa investoitiin metsäteollisuuteen viime vuonna noin 5 miljardia ruplaa, 36 % enemmän kuin vuonna 2006. Raakapuun vienti Karjalasta ulkomaille on vähentynyt puolella viimeisten kahden vuoden aikana trendin jatkuessa myös tänä vuonna. Investointien tilanteesta todettiin seuraavaa:Segezhan sellu- ja paperikombinaatin modernisointia jatketaan. Kontupohjan sellu- ja paperikombinaatissa voidaan käyttää modernisoinnin jälkeen raaka-aineena …

Venäjän hallitus tukee tienrakennusta

Venäjän hallituksen puheenjohtaja V. Zubkov ilmoitti Venäjän metsäsektorin kehittämiseen keskittyneen kansainvälisen konferenssin yhteydessä, että hallitus on valmis tukemaan metsäinfrastruktuurin ja metsäautoteiden rakentamista. Investointirahasto on varannut tähän noin 1 mrd. ruplaa, jonka turvin pystytään rakentamaan 250 – 300 km metsäautoteitä joka alueelle. Zubkov totesi, että jos alueet pystyvät esittämään suunnitelmansa nopeasti, rahat on saatavissa jo tänä vuonna. Muita tavoitteita ovat sertifioida metsät kansainvälisten standardien mukaan, perustaa luotettava puutavaran alkuperän ja kuljetusten …

Rosimuschestvo vastaan Arkangelin PPM

Federaation valtionomaisuuden hallintovirasto (Rosimuschestvo) yrittää palauttaa valtiolle Arkangelin sellu- ja paperitehtaan osakkeet. Tehtaan enemmistöosakas Vladimir Kruptshak jäi parlamenttivaaleissa ilman edustajanpaikkaa ja piileskelee nyt Ukrainassa. Osakeasiaa on hiljattain käsitelty Moskovan välimiesoikeudessa. Rosimuschestvo vaatii Kruptshakin valvomalta Pulp Mill Holdingilta 20 % sellu- ja paperitehtaan osakkeita vahingonkorvauksena yrittämättä osoittaa, että juuri nuo osakkeet on kavallettu valtiolta. Jos oikeus hyväksyy kanteen, on kysymyksessä ennakkotapaus, joka helpottaa huomattavasti omaisuuden ulosottoa ja uudelleenjakoa. Rosimuschestvon juristin mukaan …

ASPEK investoi sellu- ja paperitehtaaseen Kostroman alueella

Kostroman aluehallinto ja ASPEK ovat tehneet aiesopimuksen 2 miljardin euron sellu- ja paperitehdas- sekä sahainvestoinneista Manturovon kaupunkiin. Sellu- ja paperitehtaan suunniteltu tuotantokapasiteetti on 800 000 tonnia markkinasellua ja 500 000 tonnia paperia vuodessa. Sahan on laskettu tuottavan 300 000 – 500 000 kuutiota sahatavaraa vuodessa. Saha saataneen käyttöön 2009 ja sellutehdas 2011. Marraskuussa 2007 ASPEK avasi Solomannin sahan Karjalaan. ASPEK-ryhmään kuuluu yli 10 yritystä eri toimialoilta (öljynjalostus, rakentaminen, autokauppa). Työntekijöitä …

Ruukki Group keskeyttää Kostroman investointihankkeensa

Ruukki Group on päättänyt keskeyttää Kostroman hankkeen toteutuksen, tiedottaa yhtiö. Kostroman aluehallinto on jättänyt puoltamatta Ruukki Groupin sahan ja sellutehtaan prioriteetti-investoijan asemaa, eikä edellytyksiä investointien jatkamiselle Kostroman alueella enää ole. Yhtiö aloittaa juridisen arvioinnin ja siihen liittyvät oikeudelliset toimenpiteet koskien Kostroman aluehallinnon sopimuksien vastaisia päätöksiä, toimenpiteitä ja aluehallinnon velvoitteiden laiminlyöntejä. Ruukki Groupin ensisijaisena tavoitteena on vahingonkorvauksien saaminen sopimusrikkomusten perusteella. Kostromaan suunniteltujen investointien rinnalla Ruukki Group on selvittänyt liiketoiminta- ja investointimahdollisuuksia …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.