Sokolin sellu- ja paperitehtaan omistuskiista

Kaksi yritysryhmää, Fox-Group ja Vector-Group ovat kiistelleet Vologdan alueella sijaitsevan sellu- ja paperitehtaan Sokolskij CBK omistuksesta jo kuukauden ajan. Vologdan alueellinen uutispalvelu on tiedottanut aiheesta seuraavasti: Vector-ryhmä hankki lokakuun lopulla haltuunsa suuren summan Foxin velkoja ja vaatii sen seurauksena hallintaansa Sokolin paperikombinaattia. Vector-ryhmän johtajan Vladimir Hazanovin mukaan ylimääräisessä johtajaneuvoston kokouksessa kombinaatin toimitusjohtajaksi valittiin Vectorin edustaja. Foxin johtaja Aleksander Rimmer kieltää niin kokouksen kuin valtausyrityksenkin laillisuuden. Molemmat osapuolet ovat kääntyneet oikeuslaitoksen …

Sopimus Ilim Pulpin ja Continental Managementin välille

Ilim Pulp-yhtymä on allekirjoittanut Teollisuus- ja rakennuspankin (Promyshlenno-stroitelnyj bank) kanssa partnerisopimuksen. Sen seurauksena Ilim Pulpin osakepaketti siirtyy pankin omistukseen. Samaan aikaan pankki allekirjoitti sopimuksen omistuksista Arkangelin ja Irkutskin alueella myös Continental Managementin kanssa. Osapuolet sopivat vaikenemisesta yksityiskohdista varsinaiseen päätökseen saakka. Lähde: Ilim Pulpin lehdistöpalvelu Edellinen artikkeli aiheesta: Metsäsota jatkuu, 29.03.2004

MDF-levytehtaan rakennussuunnitelma Leningradin alueella

ZAO Severo-Zapadnyj Holding suunnittelee investointia MDF-levytehtaan rakentamiseen Podporozhjen kaupunkiin, kerrotaan Leningradin aluehallinnon sivustolla. Leningradin alueen kuvernööri Sverdjukov on jo allekirjoittanut pöytäkirjan hyväksyen siten kaikkiaan 3 uuden tuotantolaitoksen perustamisen Leningradin alueelle. Suunniteltuun levytehtaaseen asennetaan eurooppalaisia standardeja vastaavat länsimaiset tuotantolaitteet. Tehtaan tuotteet suunnataan niin Venäjän kuin Euroopankin markkinoille. 108 milj. dollarin kokonaisinvestoinnista rakennuskustannusten osuus on noin 29 milj. USD ja loput käytetään laitehankintoihin. Tehtaiden sijoituspaikat on jo päätetty. Seuraavaksi valmistellaan muita investoinnin …

Luonnonvaraministeriö julkaisi version metsälaista

Venäjän luonnonvaraministeriön internetsivuilta on ladattavissa viimeisin venäjänkielinen esitys metsälaista. Esitys sisältää seuraavat osat: Yleinen osa Luku I Yleistä Luku II Metsävarannon ja metsävarantoon kuulumattomien metsien omistusoikeudet sekä metsäpalstojen muut käyttöoikeudet Luku III Metsävarannon käytön, suojelun ja metsänuudistamisen valtionhallinto Luku IV Metsävarantoon kuuluvien ja kuulumattomien metsien käyttö, suojelu ja uudistaminen koskien myös sellaisia metsävarannon maita, joilla ei kasva metsäkasvillisuutta Luku V Metsävarannon käyttömaksut ja metsätalouskulujen rahoitus Luku VI Mesänkäyttö-, suojelu- ja …

Arkangelin alueella kantohintaan 20 % korotus

Arkangelin aluehallinto on hyväksynyt 20 % korotuksen pystypuun kantohintaan vuodelle 2005. Nykyiset kantohinnat on määritelty marraskuussa 2003 säädetyllä lailla ja keskimääräinen kuutiomaksu on ollut 43,5 ruplaa. Paikallisbudjettiin tilitetään 14,52 ruplaa/m³. Korotuksen myötä vastaavat luvut ovat 52 ruplaa ja 21 ruplaa kuutiolta. Kantohinnan osuus ainespuun kokonaishinnasta on noin 8 %. Kantohintataksat ovat noin 1,7 kertaa pienemmät kuin Arkangelin alueen metsähuutokauppojen myyntihinnat. Lähde: Arkangelin aluehallinnon lehdistöpalvelu

Neusiedler Syktyvkar nimetään uudestaan

Mondin uudelleenjärjestelyissä Neusiedler-ryhmän uudeksi nimeksi tulee Mondi Business Paper ja samassa yhteydessä myös Komissa sijaitseva paperitehdas nimetään uudestaan, kertoo Bumprom.ru-portaali. Neusiedler Syktyvkar toimii ensi vuoden alusta nimellä Mondi business paper – Syktyvkarskij LPK. Nimi kuvastaa hyvin yrityksen historiaa, toteaa tehtaan johtaja. Lähde: Bumprom.ru

Kansalaisjärjestöt kritisoivat metsälain valmistelua

Venäjän metsävirasto ei aio järjestää uuden metsälain luonnoksen julkista käsittelyä, kirjoittaa kansalaisjärjestöjen lehti Lesnye Novosti viitaten Metsäviraston järjestämään internetkonferenssiin. Metsäviraston johtajan V. Roschupkinin mukaan uusi laki voidaan käsitellä duumassa jo joulukuussa, mutta lain hyväksymistä saadaan odotella vielä pitkään. Roschupkin uskoo, että laki saadaan voimaan vuoden 2006 alusta. Kaikilla Internetin käyttäjillä on periaatteessa ollut mahdollisuus seurata lakivalmistelua luonnonvarainministeriön ja talouskehityksen ministeriön sivuilta. Ympäristöjärjestöt ovat kuitenkin kritisoineet tätä näennäistä mahdollisuutta, sillä sivuilla …

Maailmanpankki Leningradin alueen metsäasioissa

Leningradin alueen hallitus kokoontui taannoin luonnonvara- ja ympäristönsuojelukomitean puheenjohtajan ja Maailmanpankin edustajien kanssa pohtimaan kestävän metsänkäytön pilottihanketta, kerrotaan aluehallinnon uutisissa. Leningradin alue on ollut hankkeessa mukana jo 1997 lähtien. Hankkeen kautta on tarkoitus järjestää rahoitusta alueen metsätaloudelle, metsäteollisuussektorille ja metsäasiantuntijakoulutukseen. Koska nyt Maailmanpankki ei realistisesti pysty lainoittamaan metsäteollisuussektorin toimintaa, ehdotti Venäjän luonnonvarainministeriö jakamaan lainasumman 22,25 milj. USD metsätalouskohteisiin raskaan metsäpalontoruntakaluston hankintaan. Seuraavassa työryhmäkokouksessaan Venäjän hallitus ja Maailmanpankki tekevät lopullisen päätöksen …

Metsämaksut liian alhaisia

Venäjän valtionbudjettia valvovassa toimistossa (Chetnaja palata) on tehty metsävarannon käyttöä ja metsäteollisuuden tilaa ja tehokkuuden lisäämistä koskeva analyysi, jonka tarkoituksena on turvata mm. puutuotteiden ulkomaankaupasta saatavat budjettitulot. Analyysissä todetaan, että metsämaksujen lainsäädännöllisen perustan puuttumisen takia maksuista jää saamatta yli 5 mrd. ruplaa. Nykyään metsämaksut määritellään huomioimatta metsänkäytön markkina-arvoa tai puun huutokauppahintoja. Raakapuun hinnasta metsämaksujen osuus Venäjällä alle 4 %. Tämän vuoksi metsämaksujen minimirajaa olisi ehdottomasti nostettava 30 %:iin raakapuun markkinahinnasta. …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.