Ilim Groupin uusi sellulinja käynnistyi Bratskissa

Ilim Groupin Bratskin tehdas on valmis ja markkinasellun tuotanto on aloitettu. Täyteen tuotantovauhtiin päästään puolen vuoden sisällä. Uuden tehtaan kapasiteetti on 720 000 tonnia havusellua, yhteensä Bratskissa voidaan tuottaa yli miljoona tonnia sellua. Suurin osa uudesta tuotannosta viedään Kiinaan. Bratskin tehdas on suurimpia metsäteollisuuden investointihankkeita viimeisten 30 vuoden aikana Venäjällä. Investoinnit ylittivät 800 miljoonaa dollaria. Lähde: Ilim Group

Talousuutisia Moskovasta viikko 17

Suomen Moskovan suurlähetystön talousuutisten metsäalaan liittyvät aiheet: Venäjän metsäviraston varajohtaja Panfilov on listannut metsäsektorin pulmakysymyksiä. Venäjän metsäviraston varajohtaja Aleksandr Panfilov listaa Rossijskaja Gazetan haastattelussa metsätalouden ongelmia ja haasteita. Maaliskuussa EU:ssa astui voimaan asetus, jonka mukaan markkinoiden toimijat ovat suoraan vastuussa EU:n alueelle tulevan puun laillisesta alkuperästä. Venäjältä kuitenkin puuttuu valtakunnallinen hakkuumäärien valvontajärjestelmä. Virallisesti laittomien hakkuiden osuus on 1,2–1,3 milj. kuutiometriä eli 1 prosentti, mutta WWF:n ja maailmanpankin arvion mukaan osuus …

Metsäkeskustelua Karjalassa

Karjalan tasavallan luonnonvara- ja ekologiaministeriön yhteydessä toimivan yhteiskuntaneuvoston kokouksessa käsiteltiin alueellista metsätalouden kehittämisohjelmaa ja laittomia hakkuita. Karjalan tasavallan metsätalouden kehittämisohjelma 2013-2015 koostuu kolmesta osiosta, metsänuudistamisesta, metsäpalojen torjunnasta ja metsätieinfran kehittämisestä. Ohjelman rahoitus on 3,2 miljardia ruplaa (80 milj. €), josta 2,6 miljardia on määrä tulla budjetin ulkopuolisista lähteistä, 520 miljoonaa federaation budjetista ja 61 miljoonaa tasavallan budjetista. Keskustelussa nostettiin esille taimitarhojen kehittämistarpeet ja metsänvuokraajille sälytetyt kustannukset tienrakennuksessa sekä metsänuudistamisessa. Neuvoston …

Puun tuonti kasvoi tammikuussa

Suomeen tuotiin tammikuussa 0,89 miljoonaa kuorellista kiintokuutiometriä puuta. Puun tuonti lähti selvästi edellisvuotta vilkkaammin käyntiin, sillä vuosi sitten tammikuun tuonti jäi 0,60 miljoonaan kuutiometriin. Tuodusta puusta kaksi kolmasosaa (0,58 milj. m³) oli peräisin Venäjältä. Puutavaralajeista tuotiin tammikuussa eniten koivukuitupuuta (0,33 milj. m³). Seuraavaksi tärkein puutavaralaji oli hake (0,26 milj. m³). Lähde: Metla, metsätilastotiedote 14/2013 Venäjältä vietiin tammikuussa 1,2 miljoonaa kuutiometriä puuta. Vähennystä edellisvuoteen oli 4 %.

Laitonta jalopuuta Venäjän Kaukoidässä

Jalopuiden laittomat hakkuut ovat saavuttaneet hälyttävän tason Venäjän Kaukoidässä. WWF:n tekemän analyysin mukaan arvokkaimman puulajin eli mongoliantammen vienti Kiinaan ylittää sallitut hakkuumäärät 2-4 kertaisesti. Osa laittomasta puusta päätyy huonekaluihin ja parkettiin, joita tuodaan myös Euroopan markkinoille. Raportti aiheesta on luettavissa englannin- ja venäjänkielisenä: Venäjän WWF

Venäjän päättäjät keskustelivat metsäsektorin tilasta

Venäjän valtioneuvosto kokoontui 11.4.käsittelemään metsäsektorin tilaa ja tehostamismahdollisuuksia. Tilaisuutta varten perustettiin viime vuoden lopulla laaja-alainen työryhmä, jonka tekemästä tilanneraportista presidentti Putin nosti esille mm. seuraavia asioita: Metsien vartiointi, suojelu ja uudistaminen ovat avainasemassa. Venäjältä puuttuu kattava ja luotettava tieto metsien määrästä ja laadusta. Saatavilla oleva tieto kattaa vain 19 % metsäalasta. Yksi syistä on pitkäksi venynyt metsähallinnon hajautusprosessi. Aluetasolla laadittavat metsäsuunnitelmat on tehty usealla alueella vanhentuneiden tietojen ja ratkaisujen varaan, …

Venäjän metsätalousvirastolle uusi johtaja

Venäjän luonnonvara- ja ekologiaministeriön varaministeriksi ja samalla Metsätalousviraston johtajaksi on nimitetty Vladimir Lebedev. Lebedev toimi Luonnonvara- ja ekologiaministeriössä varaministerinä jo ennen tätä nimitystä. Koulutukseltaan Lebedev on radioteknikko, lisäksi hänellä on tutkinto liiketalouden alalta. Aiemmin Lebedev on työskennellyt energiasektorilla ja hallintotehtävissä mm. Nizhni Novgorodin alueella. Lähde: Luonnonvaraministeriö

Venäjä alentaa paperin ja kartongin tulleja

Venäjälle tuotavan paperin ja kartongin tulleja lasketaan 5 prosenttiin 20.4.2013 alkaen seuraaville nimikkeille: 4810 13 800 9 4810 19 900 0 4810 22 100 0 4810 29 300 0 4810 92 100 0 Euraasian talouskomissio päätös 19.3.2013 N 45 Listalle jää edelleen paperi- ja kartonkilaatuja, joiden tuontitulli on 15 %, vaikka se saisi olla WTO-sopimuksen mukaan enintään 5 %.

Dokumenttifilmi Ruotsin metsätaloudesta – malli myös Venäjän metsätaloudelle?

Ruotsin maatalousyliopiston (SLU) metsätieteellinen tiedekunta on tuottanut dokumenttifilmin Ruotsin metsätalouden kehityksestä nimellä Sustainable Forestry – the Swedish model. Filmi laadittiin alun perin YK:n Rio de Janeirossa pidetyn Rio+20 konferenssin kansainväliselle yleisölle. Se kuvaa Ruotsin metsätalouden kehitystä 1800-luvun lopun metsiä hävittävästä käytöstä kohti kestävän metsätalouden mallia, jossa puun tuotanto ja biodiversiteetin suojelu ovat yhtä tärkeitä tavoitteita. Myös nykyistä mallia kritisoivat näkemykset tuodaan esiin. Nyt Venäjän WWF on yhteistyössä SLU:n kanssa tuottanut …

Luonnonvaraministeriö: ekstensiivisestä metsätaloudesta eroon

Venäjän luonnonvaraministeri Sergej Donskoj esitteli Luonnonvaraministeriön tavoitteita ja toiminnan prioriteetteja lehdistötilaisuudessa. Metsäsektorin osalta tärkeimmäksi tehtäväksi nostettiin metsäpolitiikka-asiakirjan hyväksyminen, mikä auttaa siirtymään rationaaliseen metsänkäyttöön, parantamaan metsänsuojelutoimia sekä nostamaan puun jalostusastetta. Metsien laadun huononeminen on pysäytettävä ja ekstensiivisestä metsätaloudesta on päästävä eroon. Varaministeri Vladimir Lebedevin lausunnoista tiedotusvälineet ovat nostaneet esiin mm. bioenergian edistämisen ja suojametsien hakkuut. Valtion tuki bioenergiasektorin kehittämiseen on tärkeää, jotta myös huonompilaatuinen puu saadaan taloudelliseen käyttöön. Venäjällä jopa puolet …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.