Metsäalan prioriteetti-investoinnit: Vologdan alueelle vaneritehdas

Venäjän teollisuus- ja kauppaministeriö on hyväksynyt metsäalan prioriteetti-investointien joukkoon ”OOO Ustjeles” yrityksen vaneritehdashankkeen Sokolissa Vologdan alueella. Hankkeen toteutus alkaa vuoden 2014 lopulla ja sen on tarkoitus valmistua vuonna 2018. Investoinnin suuruus on 335 miljoonaa ruplaa (n. 8 milj.€). Suunniteltu tuotantokapasiteetti on 36 000 m³ koivuvaneria vuodessa. Lähde: Vologdan alueen metsäosasto

Venäjän metsäpolitiikan uuden linjaukset

Liki kaksi vuotta kestänyt Venäjän metsäpolitiikan suuntaviivojen laatiminen sai päätepisteensä, kun Venäjän hallitus hyväksyi asetuksellaan metsien käytön, valvonnan, suojelun ja uudistamisen valtiollisen politiikan perusteet. Asetus määrittää valtion politiikan periaatteet, tärkeimmät tavoitteet, prioriteetit, päätehtävät ja toteutuksen mekanismit. Asiakirja toimii perustana metsä- ja siihen liittyvän lainsäädännön, oikeudellisten normien, strategioiden, ohjelmien ja metsäsektorin kehittämissuunnitelmien laatimiselle ja uudistamiselle. Hallituksen venäjänkielinen asetus löytyy tästä (pdf). Seuraavassa on poimintoja asiakirjan keskeisestä sisällöstä. Metsäpolitiikan periaatteet Kansalaisilla on …

Pohjoismaisten energiaratkaisujen toimivuus Karjalassa

Forests -lehdessä julkaistussa artikkelissa arvioidaan pohjoismaisten metsäenergiaratkaisujen toimivuutta Karjalan tasavallassa. Karjalassa puunkorjuusta vuosittain saatavilla oleva energiapuupotentiaali on noin 7 terawattituntia (TWh) (3.6 milj. m3), joka vastaa Karjalan kunnallisten lämpölaitosten energiantarvetta. Pohjoismaisten energiaratkaisujen siirtämiselle suurimpia uhkia ovat valtion tukiaisten puuttuminen, riittämätön tieverkosto, ekstensiivinen metsätalouden malli, kaasuenergia sekä rahoitusongelmat. Pohjoismaisten energiaratkaisujen katsotaan kuitenkin soveltuvat hyvin Venäjän olosuhteisiin ja metsäenergiamarkkinoiden kasvumahdollisuudet ovat lähes rajattomat. Bioenergian käyttöä edistävät siirtyminen intensiiviseen metsätalouden malliin ja metsäalan …

Venäjän metsälain muutoksia valmistelussa

Venäjän luonnonvara- ja ympäristöministeriö raportoi metsäsektorin kehitystyön tilanteesta. Presidentin huhtikuussa antamien määräysten täyttämiseksi on valmisteltu seitsemän lakiluonnosta, jotka tulevat duuman käsittelyyn lähiaikoina. Metsälakiin on mm. valmisteltu seuraavia muutoksia: Mahdollisuutta saada metsiä käyttöön laajennetaan ottamalla nykyisen huutokauppamenettelyn rinnalle kilpailutus. Tällöin yritykset valitaan erillisten valintakriteerien eikä hinnan perusteella. Valtiolla on näin mahdollisuus edistää puunjalostusta antamalla metsien käyttöoikeuksia puuta jalostaville yrityksille. Palautetaan pk-sektorille mahdollisuus saada leimikoita osto-myyntisopimuksella. Mahdollisuus poistettiin vuonna 2009 metsänvuokrauksen edistämiseksi. …

Venäjä suunnittelee raakapuun vientiin verotuksen kiristämistä

Venäjän verolakiin ollaan suunnittelemassa muutoksia raakapuun viennin verotukseen. Tällä hetkellä raakapuun vienti on vapautettu arvonlisäverosta, jonka suuruus on 18 %. Suunnitelman mukaan arvonlisäveroa ei hyvitettäisi puunviejille kokonaan, vaan yritykset joutuisivat maksamaan osan siitä, esimerkiksi 80 %. Tavoitteena on vähentää raakapuun vientiä ja lisätä jalostusta kotimaassa. Venäjän puukorjuuyritykset vastustavat suunnitelmaa, koska se huonontaisi ennestään tappiollisen alan kilpailukykyä. Hallitukselle on lähetetty useita kirjeitä, joissa pyydetään suunnitelman muuttamista. Lähde: Rossijskije lesnyje vesti

Venäjän valtiollinen puutavaran seurantajärjestelmä käsittelyssä

Venäjän luonnonvara- ja ympäristöministeriö ja metsätalousvirasto ovat valmistelleet yli kaksi vuotta erillistä lainsäädäntöä puukaupan seurantajärjestelmän luomiseksi. Samaan aikaan ryhmä duuman jäseniä esitti puun alkuperän seurannan hoitamista metsälain muutoksilla, joita käsiteltiinkin duumassa heinäkuussa 2013. Käsittelyn jälkeen hallitus määräsi viranomaiset työstämään metsälakiin tulevia muutoksia edelleen ja nyt työ on saatu päätökseen. Metsälakiin esitetyt viimeisimmät muutokset sisältävät erikseen valmistellun seurantajärjestelmän periaatteet. Metsänkäyttäjät ovat velvollisia järjestämään hakatun puun mittauksen. Puun ostajat, välittäjät ja kuljettajat …

Havupuun vientiin lievennyksiä Venäjällä

Venäjä on lieventänyt havupuun vientiä koskevia sääntöjä teollisuus- ja kauppaministeriön aloitteesta. Tähän saakka WTO-sopimuksen mukainen alennettu havupuun vientitulli on ollut mahdollista yrityksille, joilla on metsänvuokrasopimuksen mukainen oikeus hakata havupuuta vuokra-alueillaan ja joilla ei ole metsänvuokramaksuja rästissä. Sopimus ko. metsänvuokraajan kanssa on myös riittänyt lisenssin myöntämisperusteeksi. Hallituksen asetuksella (24.10.2013 No 946) nämä ehdot poistetaan vientilisenssin myöntämisperusteista kokonaan. Muilta osin vientilisenssin myöntäminen pysyy ennallaan eli lisenssi annetaan kauppasopimuksen ja EU-kiintiöpäätöksen perusteella. Asetus …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.