SPOK ehdottaa Karjalaan moratoriota

Karjalan luonnonsuojelujärjestö SPOK on avoimen kirjeen avulla lähestynyt Karjalan alueella toimivia ja/tai sieltä puuta ostavia yrityksiä pyytäen näitä kieltäytymään puunkorjuusta ja ostosta Karjalaan suunnitelluilta luonnossuojelualueita, kunnes päätökset alueiden suojelusta ja kestävästä käytöstä on tehty. Suurin osa Karjalan johtavista metsäyrityksistä on jo tehnyt päätöksensä vuokramaillaan olevien luonnonsuojelualueiksi suunniteltujen kohteiden suojelusta, jotkut yrityksistä ovat päättäneet suojella osan vuokraamistaan alueista, toisissa yrityksissä päätösprosessi on käynnissä. SPOKin huomio kiinnittyy nyt niihin yrityksiin, jotka eivät …

UPM:n investointihanke Vologdan alueella etenee suunnitellusti

UPM ja venäläinen Sveza-konserni ovat allekirjoittaneet osakassopimuksen yhteisyrityksestä, jonka tavoitteena on rakentaa uudenaikainen metsäteollisuuslaitos Vologdan alueelle, tiedottaa UPM. Molemmilla osapuolilla on 50 % osuus uuden yhtiön, OOO Borean, osakepääomasta. Suunniteltu teollisuuskokonaisuus käsittäisi sellutehtaan, sahan ja OSB-rakennuslevytehtaan Sheksnassa Vologdan eteläosassa. Laitosten suunnitellut kapasiteetit olisivat: sellutehdas 800 000 tonnia, saha 300 000 kuutiometriä ja OSB-levytehdas 450 000 kuutiometriä. Yhteisyritys jatkaa hankkeen kannattavuusselvitystä ja lupaprosessia. Keskeinen edellytys tuleville investointipäätöksille on riittävien hakkuuoikeuksien varmistaminen …

GOTEK investoi pakkauskartonkitehtaaseen Tulan alueella

Yritysryhmä GOTEK suunnittelee Tulan alueelle 1,3 miljardin euron investointihanketta. Yhtenä osana suunnitelmaa on rakentaa tehdas, joka tuottaa pintakartonkia (testliner) ja uusiomassasta aallotuskartonkia (fluting). Tehtaan osuus investoinnista on noin 200 miljoonaa euroa. Tehtaan on määrä valmistua vuoteen 2010 mennessä. Lähde: GOTEK

Metsäalan normien vaikutusta korruptioon arvioitiin Luoteis-Venäjällä

Venäjän metsätalousviraston Luoteisen federaatiopiirin osasto on analysoinut uuden metsälain toteuttamiseksi hyväksyttyjen normien mahdollista vaikutusta korruptioon. Luoteisen federaatiopiirin subjektit ovat jo hyväksyneet metsäsuhteita sääntelevät normit Kaliningradin aluetta ja Karjalan tasavaltaa lukuun ottamatta, joissa on hyväksytty vain puolet normeista. Ko. alueilla normien puuttuminen voidaan katsoa olevan korruptiota edistävä tekijä. Eniten korruptioon viittaavia seikkoja havaittiin Komin tasavallassa, Arkangelin, Novgorodin ja Pihkovan alueilla hyväksytyissä normeissa. Korruptiota edistäviä tekijöitä olivat mm. seuraavat: Toimivaltuuksien määrittelyssä käytetään …

Pihkovan alueen massatehdashanketta esiteltiin

Pihkovan alueella esiteltiin Dedovitshin piiriin suunnitteilla olevaa tehdasta, joka keskittyy kemitermomekaanisen massan ja kartongin tuotantoon, tiedottaa aluehallinto. Alueen edustajien mukaan tärkeimmät tuotantoon vaikuttavat kysymykset – raaka-aineen, kaasun, sähkön ja veden saanti – on ratkaistu. Dedovitshin tehtaan investointi tulee maksamaan yli 1 mrd euroa, josta ensimmäisen vaiheen osuus on 300 milj. euroa. Tähän mennessä investointihanketta on toteutettu 5 milj. eurolla. Pääinvestoijan Roar Paulsrudin (Larvik Cell AS) mukaan tehtaan rakennustöiden arvioidaan päättyvän …

Puunhinta Venäjällä

ITS Leprom Networkin analysointipalvelun mukaan tukkipuun ja kuitupuun hinta Venäjällä on vuoden alusta maaliskuuhun 2008 mennessä laskenut 15 – 20 %. Maaliskuussa arvonlisäverolliset keskihinnat olivat: havutukki (lpm 16-30 cm, pit. 4-6 m) 2100 RUB/m³koivutukki (lpm 16-30 cm, pit. 3-6 m) 2600 RUB/m³kuusikuitu (lpm 6-16 cm, pit. 4 m) 1355 RUB/m³mäntykuitu (lpm 6-16 cm, pit. 4 m) 1280 RUB/m³koivukuitu (lpm 6-16 cm, pit. 6 m) 1350 RUB/m³ Lähde: Lesprom.ru

Mediakatsaus: Metsäteollisuuden kehittämisneuvoston kokous

Kalevi Kyyrönen, UM/Moskova, 18.4.2008 16.4.08 pääministeri Zubkov piti Moskovassa Venäjän pääministerin alaisen metsäteollisuuden kehittämisneuvoston kokouksen, jossa tarkasteltiin alan kehityssuunnitelmaa vuoteen 2020. Suunnitelman esitteli teollisuus- ja energiaministeriön varaministeri Denis Manturov. Kehitysneuvosto hyväksyi metsäsektorin kehityssuunnitelman luonnoksen, joka menee nyt ministeriöiden hyväksyttäväksi. Lopullinen ehdotus tuodaan hallituksen käsittelyyn elokuussa 2008. Asiaa käsiteltiin laajasti 17.4.08 Venäjän valtalehdissä; Izvestija, Vedomostj, Nezavisimaja Gazeta ja Rossiiskaja Gazeta. Lue raportti

Ilim Groupin investoinnit Arkangelin alueella

Arkangelin alueen kuvernöörin alainen investointineuvosto on vahvistanut Ilim Groupin viisivuotisen investointihankkeen toteutettavaksi prioriteetti-investointina, tiedottaa yhtiö. Hankkeen kokonaisarvo on 9,9 mrd. RUB. Hankkeen aikana toteutetaan ympäristöhankkeita, lisätään sellu- ja paperiteollisuuden tuotteiden tuotantomääriä, modernisoidaan valkeiden paperilaatujen ja kartongin tuotantoa, rakennetaan uusia metsäautoteitä, otetaan käyttöön nykyaikaista metsäkalustoa sekä investoidaan metsänhoitoon. Huomattava osa investointivaroista käytetään tuotteiden laadun parantamiseen, toimistopaperin tuotannon aloittamiseen ja raaka-ainehuollon turvaamiseen siten, että raaka-ainetta on saatavissa tarvittavat määrät kilpailukykyiseen hintaan. Prioriteetti-investoinnin …

Karjalan metsäsektori vuonna 2007

Karjalan hallituksen nettisivuilla on julkaistu raportti tasavallan taloudesta viime vuonna. Metsäalan osalta keskeinen sisältö on seuraava: Metsävarat ja metsien käyttö Metsien peittämä maa-ala on 9,4 miljoonaa hehtaaria ja puuston tilavuus 967 miljoonaa kuutiometriä (josta kypsää ja yli-ikäistä puustoa 437 miljoonaa m³). Vuoden 2007 hakkuusuunnite oli 8,8 miljoonaa m³. Toteutuneiden hakkuiden määrä oli 6,9 milj. m³, josta vuokrattujen metsien osuus oli 5,6 milj. m³. Tammikuun 2008 alussa tasavallassa oli voimassa metsien …

Puun tuonti Suomeen tammikuussa 2008

Puuta tuotiin Suomeen tammikuussa 1,3 miljoonaa kuutiometriä, tiedottaa Metsäntutkimuslaitos. Määrästä 67 % tuli Venäjältä, seuraavaksi eniten puuta tuotiin Baltian maista (20 %) ja Ruotsista (11 %). Tuontipuun hintojen nousu pysähtyi viime vuoden loppupuolella, jonka jälkeen hintataso on jäänyt suurin piirtein paikalleen. Lähde: Metla, Metsätilastotiedote 11/2008, 10.4.2008

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.