Laittoman puun vientiä Permin alueen tyyliin

Permin kuljetusalan asioita ratkovan syyttäjänviraston ja kuljetus- ja tulliviranomaisten tekemässä puun- ja puutuotteiden vientiin kohdistetussa tarkastuksessa Permin tulliasemilla on tullut ilmi laittoman puun vientitapauksia yli 4 miljoonan kuution edestä, tiedottaa Venäjän pääsyyttäjänvirasto. Tarkastuksessa on todettu yhden yhtiön vieneen puuta Yhdysvaltoihin tekaistujen papereiden turvin yli 20 otteeseen. Venäjän rajan yli viedyn puun arvo on yli 17 miljoonaa ruplaa (~380 000 €). Suurin yksittäinen laiton erä oli noin 200 kuutiota sahatavaraa. Jokaisen …

Venäjän hallituksen kriisinvastainen ohjelma

Venäjän hallituksen ohjelma talouskriisin vaikutusten lieventämiseksi on julkaistu Rossiiskaja Gazeta-lehdessä. Yritysten tukemiseksi niiden verotusta on kevennetty tälle vuodelle. Voittovero on laskettu 20 prosenttiin. Laiteinvestointeja tekevät yritykset saavat lisäetuja poistoihin. Sellaisia teknisiä laitteita, joita ei Venäjällä tehdä, voi tuoda maahan arvonlisäverottomina. Osalla hallituksen toimenpiteitä tuetaan metsäteollisuutta. Metsäalan ensisijaiset investointihankkeet saavat luottotukea aloitettujen rakennuskohteiden loppuunsaattamiseen ja loppuvaiheessa olevia hankkeita tuetaan siten, että ensimmäisen ja toisen lainavuoden maksuja lykätään (tai annetaan mahdollisuus uudelleenlainoittamiseen). …

YLE: Hakkeen tuonti kasvanut Kainuussa

Hakkeen tuonti Suomeen on kasvanut ripeästi, uutisoi YLE. Eniten haketta rahdataan Venäjältä ja Kainuun korkeudelta haketta kuljetetaan myös suoraan Suomen läpi Ruotsiin. Pitkistä kuljetusmatkoista huolimatta kuljettaminen kannattaa. Hakkeen tuonti on alkuvuonna lisääntynyt ainakin Vartiuksen raja-asemalla, kertoo kuljetusliike Siirtomat Ky:n omistaja Ilpo Pesonen. Hänen mukaansa rajan yli liikkuu päivittäin 25-30 hakeautoa, jotka tuovat sellu- ja energiahaketta Suomeen. Puolet määrästä menee rajan yli Ruotsiin, Pesonen sanoo. Haketta tulee muun muassa Ikean sahalta …

Metsäsektori Suomen ja Venäjän talousyhteistyössä

Suomen ja Venäjän hallitustenvälisen talouskomission kokoukseen liittyen Venäjän talouskehitysministeriö on julkaissut katsauksen Suomen ja Venäjän välisestä talousyhteistyöstä. Metsäalaa katsauksessa käsitellään mm. seuraavasti: Puun ja puutuotteiden osuus Venäjän viennistä Suomeen oli 7,2 % vuonna 2008. Raakapuu oli neljänneksi suurin yksittäinen vientituote öljyn, kaasun ja öljyjalosteiden jälkeen. Puun viennin arvo oli 816,4 miljoonaa dollaria. Suomesta tuotiin Venäjälle paperia ja kartonkia 520,6 miljoonan dollarin arvosta vuonna 2008, tavararyhmä on toiseksi suurin matkapuhelinten jälkeen. …

Karjalan metsäteollisuuden tilanne kohenemassa

Karjalan metsäteollisuuden tilanne on parantumassa vuoden alun kompastelun jälkeen, tiedottaa Karjalan hallitus. Sellu- ja paperiteollisuuden tuotanto oli tammikuussa 27 % ja helmikuussa 14 % pienempi kuin edellisvuoden vastaavana aikana. Puunjalostuksessa vastaavat luvut ovat 64 % ja 52 %. Puutavaraa kuljetettiin hakkuupalstoilta tammi-helmikuussa 19 % edellisvuotta vähemmän. Tulos on toiseksi paras Luoteis-Venäjällä, Vologdan alueella tilanne on hiukan parempi. Suurimpia ongelmia ovat puun viennin tuntuva supistuminen, käyttövarojen puute, luottolainojen saannin vaikeudet ja …

Metsälain muutoksia hyväksytty

Venäjän presidentti on allekirjoittanut lain (14.3.2009 N 32-FZ), jolla poistetaan metsälain ja muiden federaation lakien välisiä ristiriitoja, tiedottaa presidentin hallinto. Metsälakiin pykäliin 29 ja 46 sekä vankeusrangaistuksia toimeenpanevia laitoksia määrittelevään lakiin pykälään 6 on tehty muutoksia. Uudessa laissa on huomioitu metsien valvontaan sekä paloturvallisuuteen liittyvien oikeudellisten suhteiden kehittäminen. Valtion valvontaa voidaan hoitaa tätä varten perustettavien valtionlaitosten toimesta. Laissa on säädelty myös valvonnassa käytettävien välineiden ja aseiden hankintaa, säilytystä ja käyttöä …

Karjalan Sanomat: Zapkarelles irtisanoo, Kemin saha suljettiin

Suojärven piirin suurin veronmaksaja, Zapkarelles irtisanoo huhtikuun loppuun mennessä kolmisensataa työntekijää, kirjoittaa Karjalan Sanomat. Henkilöstön karsimisen taustalla on siirtyminen tavaralajimenetelmään. Yrityksen johdon mukaan palkkalistoille jää kaikkiaan noin 750 työntekijää, joista suurin osa sahalle ja metsätöihin. ”Siirtyminen uuteen hakkuumenetelmään pakottaa meitä lopettamaan alavarastot, osa työntekijöistä vapautuu Naistenjärven sahalla”, kertoo yrityksen varajohtaja Nikolai Spiridonov. Viime vuonna Zapkarelles toimi tappiolla. Suurin syy huonoon tulokseen oli raakapuun viennin väheneminen. Vuonna 2008 Zapkarelles toimitti ulkomaille …

Luvassa helpotuksia puun tullikoodeihin

Venäjän tullivirasto on luvannut mitätöidä vuoden 2009 alussa voimaan tulleen tullikoodiasetuksen (nro 1162) muutamia kohtia, jotka ovat hankaloittaneet puunviejien toimintaa, kirjoittaa Vologdan alueen kuvernöörin lehdistöpalvelu. Kuvernööri Vjatsheslav Pozgaljovin on ottanut asian useita kertoja esille Venäjän hallituksen metsäsektorin kehitysneuvostossa. Asetuksen mukaan 1.1.2009 alkaen raakapuun tullikoodit muuttuivat 10-merkkisistä 14-merkkisiksi. 27 tavaranimikkeen tilalle tuli 3 315, mikä käytännössä osoittautui hankalasti toteutettavaksi ja oli myös voimassaolevien standardien vastaista. Venäjän tulliviraston päätöksen toimeenpano hankaloitti raakapuun …

Puun tuonti Suomeen vuonna 2008

Suomeen tuotiin vuonna 2008 yhteensä 20,2 miljoonaa kuorellista kiintokuutiometriä puuta, tiedottaa Metsäntutkimuslaitos. Määrä oli kaikkien aikojen toiseksi suurin ja vain 1,3 miljoonaa kuutiometriä pienempi kuin ennätysvuonna 2005. Viime vuonna Suomeen tuodusta puusta vain 59 prosenttia oli peräisin Venäjältä (12,0 milj. m³). Edellisvuonna osuus ylsi vielä 66 prosenttiin, mutta tätä aiemmin Venäjältä oli normaalisti peräisin noin neljä viidesosaa tuontipuusta. Ruotsista tuotiin 2,0 miljoonaa kuutiometriä puuta, ja Ruotsi nousikin Latvian (1,8 milj. …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.