Metso uudistaa Syktyvkar Tissue Groupin pehmopaperikoneen Venäjällä

Metso uudistaa Syktyvkar Tissue Group-yhtiön Syktyvkarin tehtaan PK 1 -pehmopaperilinjan Komin tasavallassa, tiedottaa yhtiö. Uudistuksen ensimmäinen vaihe valmistuu kuluvan vuoden lopussa. Tilauksen arvoa ei julkisteta. PK 1 -pehmopaperikoneen suunnittelunopeus on 1 600 m/min ja linjan suunniteltu päivätuotanto 75 tonnia pehmopaperia. Vuodesta 2005 alkaen Syktyvkarissa toiminut Syktyvkar Tissue Group on tuottanut paperia ja pehmopaperia yli 20 vuoden ajan ja se on yksi Venäjän pehmopaperimarkkinoiden tunnetuimmista nimistä. Yhtiö työllistää yli 420 henkilöä …

Venäjä toimii aktiivisesti laittomien hakkuiden torjunnassa

Laittomien hakkuiden torjuntaan liittyvät toimenpiteet ovat nousemassa entistäkin tärkeämmäksi aiheeksi Venäjän metsäsektorilla, eikä vähiten laittoman puutavaran kauppaa torjuvan EU:n asetuksen seurauksena. Koko Venäjän kattava puun alkuperän todentamisjärjestelmä on kehitteillä. Venäjä on ottanut aktiivisesti osaa kansainväliseen ENA FLEGT-prosessiin ja jo vuodesta 2004 asti Venäjän metsäviranomaiset ovat kehittäneet kansallisia valvontajärjestelmiä laittomuuksien karsintaan. Työ ei ole yksinkertaista, koska Venäjän metsälainsäädännön uudistaminen ja sen mukanaan tuoma metsähallinnon uudelleenjärjestely ovat johtaneet laittomien hakkuiden valvonnan ja …

Troitskin paperitehdas aloitti ensimmäisenä Venäjällä lämpösiirtopaperin valmistuksen

LPK Kontinental Menedzhment -yhtiöön kuuluva, Kalugassa sijaitseva Troitskin paperitehdas (OAO Troitskaja bumazhnaja fabrika) käynnisti ensimmäisenä Venäjällä sublimaatiopainatukseen tarkoitetun lämpösiirtopaperin (termotransfer paper) teollisen valmistuksen. Tilattu koe-erä valmistettiin maaliskuun 2011 alussa, ja lopputulos oli hyvä. Lämpösiirtopaperia valmistetaan lehtipuusellusta. Lämpösiirtopaperia tarvitaan sublimaatiopainamisessa, jossa kuva siirretään lämmön avulla painettavalle pinnalle (esimerkiksi polyesterikankaalle). Lämpösiirtopaperin tärkeimmät valmistusmaat ovat Etelä-Korea ja Alankomaat. Troitskin paperitehdas perustettiin vuonna 1786. Tehtaan pergamiinipaperilaitos, johon kuuluu paperikone ja kaksi pergamiinikonetta, rakennettiin vuonna …

Karjalan metsähallinto sai moitteita syyttäjänvirastolta

Karjalan ympäristöasioita käsittelevä syyttäjänvirasto on tekemässään tarkastuksessa selvittänyt, ovatko Karjalan tasavallan luonnonkäytön ja ympäristöasiain ministeriö ja sen alaiset laitokset noudattaneet metsälain asettamia metsänkäytön vaatimuksia käyttäessään metsävarojen inventointiin, suojeluun ja uudistamiseen liittyviä viranomaisvaltuuksia. Ympäristösyyttäjän tekemässä valvontatarkastuksessa kävi ilmi, että Karjalan tasavallan alueella on vuosina 2009–2010 laiminlyöty metsälaissa säädettyä metsänuudistamisvelvoitetta ja rikkomukset ovat olleet mittavia. Metsäalojen vuokraajat hoitivat vuonna 2009 ainoastaan 88 % metsänkäyttösopimuksien edellyttämistä vuotuisista metsänuudistamistöistä, joskin vuonna 2010 yllettiin kuitenkin …

Puun tuonti Suomeen nousi vuonna 2010

Suomeen tuotiin joulukuussa 0,9 miljoonaa kuorellista kiintokuutiometriä puuta, tiedottaa Metla. Koko vuonna 2010 puun tuonti nousi 12,2 miljoonaan kuutiometriin, mikä oli kolmanneksen enemmän taantumavuotta 2009. Ulkomaisen puun osuus Suomen metsäteollisuuden puun hankinnasta jäi 19 prosenttiin eli suunnilleen edellisvuoden tasolle, kun osuus on 2000-luvulla ollut keskimäärin 24 prosenttia. Venäläisen puun osuus metsäteollisuuden puun hankinnasta oli 12 prosenttia eli pienin 2000-luvulla. Suomeen vuonna 2010 tuodusta puusta 61 % oli lähtöisin Venäjältä. Baltian …

Deerelle suuria lisäinvestointeja Venäjällä

Deere-konserni suunnittelee tuotantopinta-alan kaksinkertaistamista Moskovan lähistöllä sijaitsevassa Domodedovon tuotantolaitoksessa, tiedottaa yhtiö. Lisätilan avulla Deere pystyy laajentamaan Venäjällä valmistettavien tuotteiden valikoimaa ja tarjoamaan tuotteita, kuten kuormatraktoreita, joilla on suuri kysyntä Venäjällä. Tuotantotiloihin investoimisen lisäksi John Deere’n rahoituspalveludivisioona perustaa leasing-yhtiön täydentämään vähittäiskaupan rahoitustarjontaa, josta tällä hetkellä huolehtivat paikalliset pankit ja leasing-yhtiöt. Lähde: John Deere

Investoinnit Karjalan metsäteollisuuteen kaksinkertaistuivat viime vuonna

Karjalan metsäteollisuuteen investoitiin viime vuonna 2,3 kertaa enemmän kuin edellisvuonna eli 3,5 miljardia ruplaa (n. 90 milj.€). Sellu- ja paperiteollisuuteen investoitiin noin miljardi ruplaa, mm. Segezhan sellu- ja paperikombinaattiin 310 milj. ruplaa sekä Kontupohjan sellu- ja paperikombinaattiin 640 milj. ruplaa. Puunjalostukseen sijoitettiin myös noin miljardi ruplaa, suurimpia yksittäisiä investointeja olivat Key Forest 325 milj. ruplaa, Kalevala -saha 480 miljoonaa ruplaa ja Bumex 95 milj. ruplaa. Korjuuyrityksiin sijoitettiin 260 milj. ruplaa. …

Skandinaavinen metsänkäytön malli kiinnostaa Venäjällä

Venäläinen metsäalan lehti ”Rossiiskie lesnye vesti” julkaisi mielenkiintoisen artikkelin skandinaavisen, intensiivisen metsänkäytön mallin soveltamisesta Venäjälle. Artikkelin ”Hakatako suomeksi vai venäjäksi?” keskeinen sisältö oli seuraava: Venäjällä on suurista metsävaroista huolimatta pula välittömistä hakkuumahdollisuuksista, sillä infrastruktuurin puute ja korkeat korjuukustannukset hankaloittavat uusien alueiden käyttöönottoa. Lisäksi yhä useampi metsäalan toimija on sitä mieltä, että tämän hetkinen säädöspohja on keskeneräinen eikä takaa metsätalouden toimivuutta. Metsätalousvirasto Rosleshoziin onkin perustettu työryhmä pohtimaan metsätalouden ja metsänkäytön tehostamista …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.