Karjala ryhdistäytyy metsänkäytön valvonnassa

Luonnonkäytön tarkastusviraston Rosprirodnadzorin ja Karjalan tasavallan edustajien kesken järjestettiin kokous, jossa käsiteltiin federaation ja alueen kaivannaislainsäädännön ristiriitaisuuksia sekä metsienkäytön valvonnan puuttumista ja siitä aiheutuvaa laitonta hakkuutoimintaa. Kokouksessa päätettiin, että Karjalan tasavallan hallitus luo metsänkäyttäjien toiminnan valvomiseksi ja tarkastamiseksi tehokkaan järjestelmän, selvittää syyt, miksi metsänvuokrasopimusten purkamisesta ei ole nostettu kanteita vuokrausehtoja rikkojia vastaan sekä saattaa rikkeisiin syyllistyneet viranomaiset. Lisäksi kokouksen osanottajat käsittelivät Laatokan luodot (Ladozhkie shery) -luonnonpuiston perustamista Karjalaan. Tasavallan hallituksen …

Subventiot alueiden metsähallintoon kaksinkertaistuvat vuoteen 2010

Venäjän metsätalousviraston johtaja Roschupkinin mukaan subventiot alueiden metsähallintoon kaksinkertaistuvat vuoteen 2010 mennessä. Vuonna 2006 tukia myönnettiin 9,6 mrd. ruplaa ja vuonna 2010 niitä on odotettavissa 18 mrd. ruplaa. Tänä vuonna tukien määrä on 12 mrd. ruplaa, 2008: 16,3 mrd. ruplaa ja 2009: 17,1 mrd. ruplaa. Lisäksi tukijärjestelmään on ensimmäisen kerran kytketty vararahasto, jonka suuruus on 5 prosenttia tukien kokonaismäärästä. Vararahastosta voidaan rahoittaa odottamattomia kuluja. Roschupkinin mielestä federaatiolta on tulossa tarpeeksi …

Laittomien hakkuiden ja laittoman puunviennin torjuntaan komissio

Venäjän luonnonvaraministeri ja sisäasiainministeri ovat allekirjoittaneet määräyksen perustaa yhteinen komissio laittomien hakkuiden ja laittoman puukaupan torjumiseksi. Komissio on pysyvä koordinointielin, joka turvaa federaation laitosten ja subjektien viranomaisten yhteistoiminnan puunkorjuun, -kuljetuksen, -jalostuksen, myynnin ja viennin laillisuuden valvomiseksi. Komission tehtävä on muodostaa oikeudellisia, taloudellisia ja muita toimenpiteitä käsittävä järjestelmä puukaupan laittomuuksien ehkäisemiseksi hakkuusta vientiin saakka. Komissio lähettää ehdotuksensa Venäjän hallitukselle ja federatiivisten toimeenpanoelinten johdolle. Lisäksi komissiolle toivotaan valtuutta valmistella ehdotuksia tärkeimmille kansainvälisille …

Venäjältä ratkaisuehdotus puutullikiistaan

Venäjä on tehnyt EU:lle ratkaisuehdotuksen puun vientitullikysymyksessä, tiedottaa Reuters. EU:n edustajan mukaan tarjous on parempi kuin aikaisemmat, mutta ei kuitenkaan vielä odotuksia vastaava. Ehdotuksen yksityiskohtia ei ole julkaistu. Venäjän talouskehitysministeriö kieltäytyi kommentoimasta aihetta. Lähde: Reuters

Investlesprom investoi Karjalaan yli 20 miljardia ruplaa

Lokakuussa allekirjoitettiin kolmikantasopimus moskovalaisen pankin Bank Moskvy, Karjalan tasavallan ja metsäteollisuuden holdingyhtiön Investlespromin välillä Karjalaan tehtävistä investoinneista. Investlesprom on suurin metsäteollisuuden investoija Karjalassa. Sen yritykset korjaavat yli 20 % tasavallassa puunkorjuumääristä. Investlespromin Karjalassa toimivien tytäryhtiöiden liikevaihto on yli 14 mrd ruplaa ja niiden palkkalistoilla on 8 000 työntekijää. Vuonna 2007 Investlesprom on jo sijoittanut Karjalan metsäyritysten kehittämiseen yli 1 mrd ruplaa, joista mainittakoon mm. Segezhan sellutehtaan paperikone nro 9, puunkorjuun …

Russian Timber Group aikoo listautua Lontoon pörssiin

Venäläinen metsäteollisuusyhtiö Russian Timber Group on ilmoittanut aikeestaan listautua Lontoon pörssin AIM-listalle tavoitteenaan kuitata 100 miljoonaa puntaa, uutisoi Morningstar. Listautuminen on tarkoitus tehdä marraskuun 2007 aikana. Russian Timber Group on ensimmäinen venäläinen metsäteollisuusyritys, joka listautuu Lontoossa. Varojenkeruulla pyritään laajentamaan yhtiön puunkorjuu- ja -jalostuskapasiteettia tavoitteena tulla johtavaksi vertikaalisesti integroituneeksi metsäyhtymäksi Venäjällä. Russian Timber Groupin nettisivujen mukaan yhtiö uskoo olevansa Venäjän toiseksi suurin puukorjaaja. Viime vuonna ryhmän yritysten puunkorjuumäärä oli noin 2 …

Venäjän metsäsektorin kehitysskenaario 2015

Pietarin metsäfoorumissa esiteltiin metsäviraston ja Vneshtorgbank -pankin aloitteesta valmisteltu Venäjän metsäsektorin kehitysskenaario 2015 (Сценарии развития лесного комплекса России до 2015 года). Skenaarion mukaan metsäsektorin kehittyessä voimakkaasti voidaan 2015 mennessä nykyisestä 187 miljoonan kuutiometrin hakkuumäärästä päästä 300 miljoonaan kuutiometriin ja investointien määrä voi viisikymmenkertaistua eli niitä tehtäisiin 48 miljardilla dollarilla. Mahdollisimman pitkälle jalostettujen puutuotteiden viennin määräksi on asetettu 15 miljardia dollaria vuodessa, samalla puutavaran tuonnin tulisi vähentyä nykyisestä 2,3 miljardista dollarista …

Roschupkin: Venäjän metsäsektorin lama ohi

Uutistoimisto RIA Novostille antamassaan haastattelussa Venäjän metsätalousviraston johtaja Valeri Roschupkin toteaa, että Venäjän metsäsektorin lama on ohi. Uuden metsälain voimaantulon myötä mm. investoijiksi metsäsektorille odotetaan vastuuntuntoisia toimijoita, jotka kykenevät huolehtimaan metsävarojen säilymisestä ja uudistumisesta ja suuntautumaan puun jatkojalostukseen raakapuun viennin sijasta. Metsäteollisuutta aiotaan kaiken kaikkiaan kehittää luomalla suuria integroituneita organisaatioita ja puun jatkojalostusta, vähentämällä metsätuotteiden maahantuontia, lisäämällä venäläisten puutuotteiden kilpailukykyä maailmanmarkkinoilla sekä nostamalla niiden kotimaan kysyntää mm. talonrakennus- ja energiatalousalalla. …

Luonnonvaraministeri Trutnev: Metsätalouden tila huonontunut

Venäjän luonnonvaraministeri Jurij Trutnev totesi Pietarissa pidetyn Kansainvälisen metsäfoorumin yhteydessä pitämässään puheessa, että metsäasioita koskevien valtuuksien luovuttaminen alueille on monilta osin huonontanut metsätalouden tilaa Venäjällä. Samalla hänen mielestään alueet voivat kuitenkin hyödyntää metsiä kokonaisvaltaisesti saaden niistä maksimiedun seutunsa kehittämiseen. Asioiden huonosta tilasta Trutnev antoi seuraavia esimerkkejä. Lain asettamasta huutokauppamenettelystä huolimatta esimerkiksi Leningradin alueella ja Komin tasavallassa annetaan metsiä vuokralle minimimaksuin, minkä vuoksi syntyy budjettivajetta. 14 alueella, mm. Karjalassa, Arkangelin, Kaliningradin …

Venäjän metsäteollisuuden 7 suurinta yritystä

Venäläinen markkinatutkimuslaitos Expert RA Rating Agency on julkaissut myyntivolyymiltään 400 suurimman venäläisen yrityksen listauksen. Metsäteollisuudesta listalle on päässyt 7 yritystä: 67. sija: Ilim Pulp, 1 658 milj. USD194. sija: Mondi Business Paper Syktyvkar LPK (Komin tasavalta), 596 milj. USD273. sija: Arkangelin sellu- ja paperitehdas (Arkangelin alue), 404 milj. USD274. sija: Kondopoga (Karjalan tasavalta), 398 milj. USD299. sija: Svetogorsk (Leningradin alue), 363 milj. USD369. sija: Volga (Nizhny Novgorodin alue), 278 milj. …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.