Karjalassa valmistellaan Kontupohjan kombinaatin myyntiä

Karjalan Tasavallan hallitus teki periaatteellisen päätöksen viimeisen likvidin valtion omaisuuden, Kondopoga-yhtiön osakepaketin myynnistä, tiedottaa Karjalan Sanomat. Kontupohjan sellu- ja paperikombinaatti kuuluu Karjalan strategisesti tärkeiden tuotantolaitosten luetteloon, joten aikomukset kombinaatin myynnistä on ennen myyntiä vielä vahvistettava erillisellä säädöksellä. Lähde: Karjalan Sanomat 26.5.2010

Roslesozachitan katsaus Venäjän metsien terveystilasta vuonna 2009

Valtion Metsänsuojelukeskus FGU Roslesozachita on julkaissut katsauksen Venäjän Federaation metsien terveystilanteesta vuonna 2009. Katsauksessa on esitetty tilastotietoa metsäpalojen, patogeenien, tuholaisten ja antropogeenisten tekijöiden aiheuttamista metsätuhoista Federaatiopiireittäin. Mukana aineistossa ovat kaikki metsämaaksi luokitellut alueet. Venäjänkielinen katsaus on ladattavissa Roslesozachitan sivuilta. Avaa tiedosto

Prioriteetti-investointien hakuprosessiin uusia määräyksiä

Hallituksen asetuksen numero 419 mukaisesti prioriteetti-investointien tulee olla metsätalousvirasto Rosleshozin hyväksymiä. Investointien toteuttamisen seurantaa varten Rosleshoz on antanut uuden määräyksen (numero 174) näkökohdista, joihin prioriteetti-investoijan on kiinnitettävä erityishuomiota investointien toteutuksessa. Määräyksen avulla Rosleshoz pyrkii muodostamaan objektiivisemmat olosuhteet prioriteetti-investoijien valinnalle sekä kasvattamaan investoijien sosiaalista ja ekologista vastuuta. Määräyksen numero 174 mukaan prioriteetti-investoijan statusta hakevan yrityksen on toimitettava Rosleshozille selvitykset, joista käy ilmi seuraavia asioita: -Investoijan aikomukset käyttää metsäpalstaa monitavoitteisen, rationaalisen ja …

Ainespuun tuotannossa laskusuunta jatkui vuonna 2009

Valtion tilastopalvelu Rosstatin tietojen mukaan Venäjän Federaatiossa tuotettiin vuonna 2009 yhteensä noin 77 miljoonaa kuutiometriä ainespuuta. Tuotannon määrä laski 14 % edellisvuotiseen verrattuna, ylläpitäen vuonna 2008 alkanutta ainespuun tuotantomäärien jyrkkää laskua. Kausittainen vertailu osoittaa, että tuotannon kannalta vilkkainta aikaa on vuoden ensimmäinen neljännes. Marras- ja joulukuun tiedot ovat ennakkotietoja. Lähde: Valtion tilastopalvelu Rosstat

Valtio kaksinkertaisti tukensa metsäteollisuudelle

Venäjän metsäteollisuusyritykset saavat vuonna 2010 yhteensä 650 miljoonaa ruplaa tukea valtion budjetista, tiedotti hallitus 14.5.2010. Metsäteollisuudelle myönnetty tukisumma on kaksinkertainen verrattuna vuosien 2008 ja 2009 tukeen. Tukipolitiikasta tiedottanut varapääministeri Zubkov kertoi uskovansa, että tuki auttaa tasapainottamaan metsäsektorin taloudellista tilannetta. Päätös on kuitenkin herättänyt myös kritiikkiä, jota on äänekkäimmin esittänyt Venäjän Greenpeace. Ympäristöjärjestön mukaan korruptio estää rahoja kulkeutumasta metsäteollisuuden todellisille toimijoille. Greenpeace uskookin, että metsäsektorin tilanteen tasapainottamiseen vaadittaisiin ennen kaikkea metsälainsäädännön …

Shujales siirtyy havupuun korjuuseen

Eräs Karjalan suurimmista puunkorjuuyrityksistä, Shujales, on siirtynyt lehtipuusta pääosin havupuun hakkuisiin, kirjoittaa Karjalan Sanomat. Prääsän piirissä toimivalle yritykselle, jonka vuotuinen puunkorjuumäärä on yli 300 000 m³, muutos oli toiminnan jatkuvuuden kannalta välttämätön, sillä aliurakoitsijoista oli suuri pula ja koivupuuta jouduttiin puutullien heikentämän kysynnän vuoksi hakkaamaan pelkästään polttopuukäyttöön. Lähde: Karjalan Sanomat 5.5.2010

Puutullit puhuttivat Muuttuva Venäjä -metsäseminaarissa

Puukauppa ja sen myötä myös Venäjän puutullit nousivat keskeiseksi puheenaiheeksi Joensuun Muuttuva Venäjä –metsäseminaarissa 7. toukokuuta. Keskustelun aloitti Suomen Moskovan suurlähetystön lähetystöneuvos Timo Leinonen, jonka mukaan Suomen ja Venäjän välisissä suhteissa ”kantona kaskessa” ovat jo vuosia olleet raakapuun vientitullit: Jo lehtipuun vientitullien vapauttamisesta hyötyisivät sekä Suomi että Venäjä. Pelkästään Luoteis-Venäjältä kertyy hakkuista useita miljoonia kuutioita koivukuitua, jota oma teollisuus ei tällä hetkellä pysty jalostamaan. Poistamalla lehtipuun vientitullit parannettaisiin korjuutoiminnan kannattavuutta …

Siperian metsäsektori modernisoituu hitaasti, jättääkö kehityksen juna?

Siperian metsäteollisuussektori on eräs maailman konservatiivisimmista. Hakkuutyömailla käytetään puoli vuosisataa vanhaa tekniikkaa, ja puunjalostuksessa tilanne on vain hieman parempi. Metsäteollisuusyritykset ovat alkaneet haalia modernia tekniikkaa, mutta prosessi on ollut hidas, vain harvojen etuoikeus. Kuitenkin juuri modernisaatio parantaa yritysten kilpailukykyä globaalissa kilpailussa ja Siperiassa metsäteollisuuden nykytodellisuutta ovat suuret raaka-ainehävikit, korkeat resurssikulut ja heikkotehoinen tuotanto. Kasvu nopean romahduksen jälkeen hidasta Maailmantalouden kriisi on vaikuttanut Venäjän puunjalostusteollisuuteen raskaasti. Valtion tilastopalvelu Rosstatin tietojen mukaan …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.