Karjalan tasavalta myy Kontupohjan ja Karellespromin osakkeet

Karjalassa on hyväksytty valtionomaisuuden yksityistämisohjelma 2012 – 2014. Karjalan tasavalta asettaa huutokauppaan omistamansa 10 % osuuden Kontupohjan sellu- ja paperitehtaan osakkeista sekä 50,38 % osuuden Karellesprom-yhtiön osakkeista. Kontupohja on Venäjän suurimpia sanomalehtipaperin tuottajia, sen osuus tuotannosta on noin 40 %. Vuonna 2010 yritys tuotti 772 000 tonnia paperia. Karjalan tasavalta yritti myydä omistamansa osakkeet jo viime vuonna, mutta ostajia ei ilmaantunut. Karellesprom on useita puunkorjuuyrityksiä yhdistävä holdingyhtiö, joka toimii mm. …

Puun tuonti supistui tammikuussa

Suomeen tuotiin tammikuussa 0,6 miljoonaa kuorellista kiintokuutiometriä puuta. Määrä jäi noin viidenneksen edellisvuotista pienemmäksi ja supistui lähes parin vuoden takaisiin taantumalukemiin. Tammikuussa tuodusta puusta 56 prosenttia oli peräisin Venäjältä. Puutavaralajeista Suomeen tuli tammikuussa viime vuoden tapaan eniten haketta, jonka määrä ylsi 0,2 miljoonaan kuutiometriin. Hakkeen ja polttopuun määrien tilastointia muutettiin kuluvan vuoden tammikuussa. Kuluvan vuoden alusta lähtien näiden kahden puutavaralajin määrät ilmoitetaan siinä kuoriasteessa, jossa ne tulevat maahan. Tätä ennen …

Suomalaisella ja luoteisvenäläisellä sahatavaralla on laatueroja: suomalainen mänty on lujempaa ja visuaalisesti näyttävämpää, kuusella erot ovat pienempiä

Sahatavaran alueellisilla laatueroilla on merkitystä kansainvälisessä kaupassa. Visuaalista laatua arvostetaan varsinkin männyllä. Huippulujilla laaduilla voitaisiin saada lisähintaa rakennustuotteille, jos ne pystyttäisiin erottamaan luotettavasti sahatavarasumasta käytännön lajittelussa. Metlassa tutkittiin suomalaisen ja venäläisen sahatavaran laatueroja ja lajittelukriteereitä, aineisto oli peräisin viideltä eri alueelta. Tutkimuksessa vertailtiin sahatavaraa, joka oli peräisin kolmelta alueelta Suomesta ja kahdelta alueelta Luoteis-Venäjältä. Sahatavaran visuaalisen ja lujuuslaadun jakaumissa todettiin olennaisia eroja eri alueiden, mutta varsinkin männyllä myös maiden välillä. …

Talousuutisia Moskovasta 15.–28.3.2012

Suomen Moskovan suurlähetystön talousuutisten metsäalaan liittyvät aiheet: Venäjän metsätalousvirasto esittelee tulevan metsäpolitiikan pääsuunnat 29.3. Moskovassa. Tapahtuma on avaus Yleisvenäläiseen metsäsektorin työntekijöiden foorumiin. Foorumiin osallistuu varapääministeri Viktor Zubkov, joka vastaa hallituksessa metsä- ja maatalousasioista ja pääesitelmää pitää metsätalousviraston johtaja Viktor Masljakov. Foorumiin odotetaan osallistuvan alueiden päämiehiä, suurimpien metsäteollisuusyritysten johtajia sekä tieteen, koulutuksen ja kansalaisjärjestöjen edustajia. Pyöreän pöydän keskustelujen teemoina ovat mm. ”Tulevaisuuden metsät”, ”Metsä ja yrittäjyys”, ”Metsäsektorin investoinnit” ja ”Metsä ja …

EBRD ehdottaa Venäjälle toimintaohjelmaa metsäteollisuuden investointien houkuttelemiseksi

Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki (European Bank for Reconstruction and Development, EBRD) on selvittänyt eri maiden etuja ja riskejä metsäteollisuuden investoinneille. Venäjälle EBRD ehdottaa toimintaohjelmaa, jolla maasta voitaisiin tehdä houkuttelevampi ympäristö ulkomaisille investoinneille. Ehdotus perustuu Pöyry Management Consultingin toteuttamaan selvitykseen, jossa vertailtiin kolmen metsävaroiltaan merkittävän Venäjän alueen (Vologdan, Krasnojarskin ja Habarovskin alueet) olosuhteita Australiaan, Brasiliaan, Kiinaan, Mosambikiin ja Uruguayhin. Tutkituilla Venäjän alueilla on tiettyjä etuja kilpaileviin maihin verrattuna. Esim. puun alhainen …

Arkangelin sellu- ja paperitehdas investoi puolisellun tuotantoon

Arkangelin sellu- ja paperitehdas ja Andritz AG ovat allekirjoittaneet sopimuksen puolisellulinjan rakentamisesta. Investoinnin suuruus on yhteensä 2,7 miljardia ruplaa (69 milj.€). Tuotantokapasiteetti tulee olemaan 1 000 tonnia puolisellua vuorokaudessa. Tuotannon on määrä alkaa vuonna 2014. Uusi tuotanto mahdollistaa korkealaatuisen kartongin ja aallotuspaperin tuotannon kasvattamisen 97 000 tonnilla vuodessa. Lähde: Arkangelin sellu- ja paperitehdas

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.