Trutnev: Hakkuita lisättävä – käyttöryhmäjako historiaan

Luonnonvaraministeriö ehdottaa hakattavien metsien prosentuaalisen osuuden lisäämistä ylimääräisiä rajoituksia poistamalla. Aiheesta kertoi luonnonvaraministeri Jurij Trutnev hallituksen istunnossa. Trutnevin mukaan hakkuut ovat sallittuja vain 42 prosentissa Venäjän metsistä, kun vastaava luku Suomessa on noin 90 prosenttia. Ministerin mielestä Venäjän tulisi nostaa hakkuukäytössä olevien metsien määrä muiden maiden tasolle, mikä edellyttää nykyisen metsien käyttöryhmäjaon lakkauttamista. Venäjän metsävarat ovat yli 80 mrd. m3, joista hakattavaksi käypien osuus on 44 mrd. m3. Ministeri toteaa, …

ENA-FLEG julistus allekirjoitettiin Pietarissa

Viime viikolla Pietarissa pidetyn, ENA FLEG –prosessiin kuuluvan, Euroopan ja Pohjois-Aasian maiden välisen ministerikonferenssin tuloksena allekirjoitettiin laittoman puukaupan vastainen ENA FLEG –prosessin toimenpidejulistus ja toimintasuunnitelma. Julistuksen allekirjoitti kaikkiaan 43 eurooppalaista ja Pohjois-Aasian valtiota. Toimenpidejulistuksen pääkohtia ovat: Mailla on suvereeni oikeus hoitaa ja käyttää metsävarojaan FLEG:illä (forest law enforcement and governance) on paikallisia, kansallisia, rajat ylittäviä, alueellisia ja globaaleja vaikutuksia Allekirjoittaneilla mailla on yhteinen vastuu metsien laittomien hakkuiden ja puukaupan poistamisessa …

Teollisuus- ja energiaministeriön ehdotus puunvientikiintiöistä

Venäjän teollisuus- ja energiaministeriö (Minpromenergo) ehdottaa raakapuun vientitullien korvaamista metsähuutokaupoissa myytävillä puunvientikiintiöillä. Teollisuus- ja energiaministeriön varaministeri Ivan Materovin mukaan vientitullimenettely on joustamaton eikä kykene seuraamaan suhdannevaihteluita. Ministeriön mukaan jalostamattoman puun viennin kiintiöinti myötävaikuttaisi sellaisten suurten kauppa- ja teollisuusyhtiöiden perustamiseen, joilla olisi mahdollisuus käydä yhtiöiden ja kansallisten etujen mukaista ulkomaankauppaa. Kiintiöiminen tarkoittaisi tässä yhteydessä ennen kaikkea sitä, että huutokauppojen aloitushintojen differoinnilla, vientierien tapauskohtaisella hinnoitteluilla, pyrittäisiin puunvientitoimitusten lisäämisen eri puolilta Venäjää. Teollisuus- …

Hakkuiden satelliittivalvonnan tuloksia

Satelliittivalvonta on tehostanut merkittävästi laittomien hakkuiden valvontaa, ilmeni Metsätalousviraston johtajan Valeri Roschupkinin puheesta Federaationeuvoston luonnonvarain ja ympäristönsuojelun komitean kokouksessa. Satelliittivalvonta ja ilmakuvaukset auttavat selvittämään laittomien hakkuiden todellisen laajuuden. Tämänhetkisten valvontatulosten mukaan pelkästään Arkangelin ja Irkutskin alueilla, Krasnojarskin, Primorskin ja Habarovskin piireissä laittomia hakkuita on tehty 763 000 m3 verran, kun viralliset tilastot antavat laittomien hakkuiden määräksi koko Venäjän osalta 96 000 m3. Satelliittivalvonnan tulosten perusteella metsänkäyttöohjeita rikkoneille esitetään korvausvaatimuksia ja …

Koskitukki Oy ja UPM investoivat Venäjälle

Koskitukki Oy aloittaa koivusahatavaran valmistuksen Sheksnassa, Vologdan alueella. Projektin toteuttaa OOO Koskisilva, joka on Koskitukki Oy:n Venäjälle perustama tytäryhtiö. Puunhankinnasta vastaa OOO Koskidrev, myös Koskitukki Oy:n perustama yhtiö. Ensimmäisessä vaiheessa sahatavaratuotanto käynnistyy vuoden 2007 alussa. Toinen vaihe käsittää koivuvanerin ja –viilun tuotannon aloittamisen vuosina 2008 – 2010. Suunniteltu viilutuotanto on 5100 m3 ja vanerituotanto 30–40 000 m3. Hankkeen kokonaisarvo on 38 milj. euroa. Euroopan investointi- ja jälleenrakennuspankki EBRD osallistuu hankkeeseen …

WWF:n raportti laittomista hakkuista

Pietarissa pidetään tällä viikolla laittoman puukaupan vastainen Euroopan ja Pohjois-Aasian maiden välinen ministerikonferenssi, joka kuuluu ns. ENA FLEG-prosessiin. FLEG-prosessilla tarkoitetaan hallitustenvälisiä ohjelmia, joilla pyritään sopimuksiin laittomien hakkuiden ja alkuperältään laittoman puutavaran kaupan vastaisten yhteistoimien lisäämiseksi. Pietarissa tänään alkavan konferenssin tavoitteena on hyväksyä ENA FLEG-prosessin toimenpidejulistus ja toimintasuunnitelma. Ministerikonferenssiin kynnyksellä WWF julkaisi tänään Pietarissa raportin ”Failing the Forests – Europe’s illegal timber trade”. Raportin mukaan EU-maihin tuodaan vuosittain 20 milj. m3 …

Metsäteollisuus ry: suomalaisyritykset tuntevat tuontipuunsa alkuperän

Metsäteollisuus ry reagoi vastineella WWF:n raporttiin laittomasta tuontipuusta. Julkaisemassaan tiedotteessa Metsäteollisuus ry toteaa suomalaisyritysten käyttävän puun alkuperän varmentamiseen sertifioituja laatu- ja ympäristöjärjestelmiä, joiden toimivuuden on tarkastanut kolmas riippumaton osapuoli. Yritykset valvovat itse tuontipuun toimittajan antamien tietojen oikeellisuutta maastokäynnein, mutta tarkastuksia tekevät myös puolueettomat sertifiointiyritykset. Maastotarkastuksilla sertifiointiyritykset voivat todentaa alkuperäisjärjestelmien toimivuuden. Metsäteollisuus ry:n metsäpolitiikan johtaja Hannu Valtasen mukaan metsäteollisuuden hyvän investointi- ja toimintaympäristön perusedellytys on yhteiskunnallinen vakaus. Siihen kuuluvat olennaisena osana …

Hannu Kivelä: raakapuun vientitullit nousevat

Pitkään puhuttu raakapuun vientitullien korotus on ilmeisesti toteutumassa. Toteutuessaan korotus merkitsisi 1,5–2 euron hinnannousua ulkomaille myytävälle venäläiselle puulle, arvioi metsäpoliittinen erityisasiantuntija Hannu Kivelä Suomen Moskovan suurlähetystöstä. Hinnankorotuspaineita lisää Kivelän mukaan myös vientiin tarvittavien kasvinterveystodistusten hinnan kallistuminen sen jälkeen, kun niiden myöntäminen yksityistettiin syyskuun alussa. Tullimaksun korotusta ehdottaa talouskehitysministeriön alainen komissio, mutta ehdotusta ei ole julkistettu kokonaan eikä sen käsittelyn aikataulua ole vahvistettu. Kivelän mukaan se saattaa tulla ensi viikolla Venäjän …

Puun vienti Venäjältä tammi-syyskuussa 2005

Venäjän tullilaitos on julkaissut tiedot kuluvan vuoden tammi-syyskuun puutavaran viennistä ulkomaille. Metsäteollisuuden vienti on kaikilla aloilla kasvussa, raakapuun ja ensiasteen jalosteiden (sahatavara, aihiot jne.) vienti kasvaa kuitenkin pitkälle jalostettujen tuotteiden vientiä nopeammin. Syyskuun loppuun mennessä Venäjältä vietiin 36,5 milj. m3 raakapuuta eli 16,1 % enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Raakapuun vienti hinnan mukaan laskettuna kasvoi 24,3 %. Lähteet: Venäjän tullilaitoksen tilasto ja Greenpeacen forestforum

Tavaralajimenetelmä tehostaa Ilim Pulpin puunkorjuuta

Ilim Pulp on tyytyväinen tuloksiin, jotka se on saavuttanut lisäämällä hakkuissaan tavaralajimenelmän käyttöä. Yhtiöön kuuluva, yksinomaan tavaralajimenetelmällä puuta korjaava hakkuuyritys IlimSibLesTehno teki lokakuussa tuloksen, joka kestää kansainvälisen vertailun. Kaikkiaan yritys korjasi 37 000 m3 puuta, mikä on koneketjua kohti yli 7 400 m3 ja yhtä työtekijää kohti yli 1 000 m3 puuta kuukaudessa. Yhtiön Puunkorjuun ja -jalostuksen kehittämisosaston päällikön Viktor Chirkovin mukaan tulos osoittaa, että Ilim Pulp on ollut oikealla …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.