Ympäristöjärjestöt arvostelevat uutta metsälakia

Uuteen metsälakiin tehdyt korjaukset ovat herättäneet arvostelua ympäristöjärjestöjen piirissä. Samoin yleinen ympäristöpolitiikka saa osakseen kärkevää kritiikkiä. Venäjän WWF:n mukaan uuden metsälain korjaukset uhkaavat arvokkaita metsiä hävittämisellä. Laki on WWF:n edustajien mukaan suunnattu tiettyjen omaa etuaan tavoittelevien ryhmien oikeuksien suojaksi, eikä se vastaa valtion intressejä, ei ratkaise metsätalouden ongelmia ja rajoittaa yksittäisen kansalaisen oikeuksia. WWF:n edustajien mukaan ennätysajassa hyväksytty uusi laki laajentaa metsien yksityistämisen mahdollisuuksia ja mahdollistaa metsämaan ottamisen muuhun kuin …

Venäjän kansallis- ja luonnonpuistojen toimintaa kehitetään

Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova Luonnonvaraministeriö tehostaa kansallis- ja luonnonpuistojen toimintaa. Se antoi 15.12. ministeri V. Artjuhovin allekirjoittaman määräyksen muutoksista luonnon- ja kansallispuistojen virkarakenteeseen ja toimenkuviin. Tavoitteena on nykyaikaistaa henkilöstön valintaa ja sijoittumista sekä siten tehostaa puistojen toimintaa. Lue muistio

Venäjän ehtymättömien metsävarojen myytti

Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova Pietarilaiset metsäntutkijat I. Šutov ja A. Knize esittävät, että suhtautumista vanhoihin metsiin tulisi muuttaa. Niiden rappeutumista ja nopean hyödyntämisen tarvetta liioitellaan. Expert RA:n asiantuntijat arvioivat, että kansainvälisten sertifikaattien käyttöönotto tulee pienentämään teollisuuden käytössä olevaa metsävarantoa. Puunkorjuussa on välttämättä luotava nopeasti valmius kasvatus- ja muihin valintahakkuisiin. Metsänhoidossa on panostettava uudistamisen ohella varsinkin taimikoiden ja riukumetsien harvennuksiin. Mikäli tähän muutokseen ei kyetä, niin nykylaajuisen metsäteollisuuden puuhuoltoa ei voida …

Kostroman alueen metsäteollisuuden kehittäminen

Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova Venäjän federaation hallitus antoi 05.12. määräyksen Kostroman alueen Nejan kaupunkiin suunnitellun sellu- ja paperitehdashankkeen valmistelusta. Kyseessä on metsäteollisuuden kehittämisohjelman pilot-hanke, johon valtio osallistuu metsävarojen käyttöoikeuksien kautta. Suomalais-itävaltalainen yhtiö Foria-ÖBf on vuokrannut Kostromasta merkittävän metsäalueen, joka tulee olemaan puunkorjuun ja kestävän metsätalouden kehittämisen pilot-alue. Tämä on sellutehdashankkeen suhteen erillinen hanke. Kostroma 181203

Venäjän metsälain uudistuksen ja metsäsertifioinnin tilanne

Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova Luonnonvaraministeriön varaministeri V. Roštšupkin kertoi 08.12, että metsälakiesityksen uusin versio valmistuu noin 15.12 ja federaation hallitus käsittelee sitä 24.12. Suomalais-venäläisen metsätalouden työryhmän kokouksessa päätettiin perustaa yhteinen työryhmä pohtimaan Venäjän metsänormeja. Venäjällä on kaksi vapaaehtoisen metsäsertifioinnin neuvostoa. Tavoitteena on yhdistää neuvostojen toiminta vuoden 2004 aikana, jolloin syksyllä kokeillaan kansallista vapaaehtoista järjestelmää. Vuonna 2005 käynnistetään laajempi sertifiointi käytännössä. Metsäkokous 161203

Yksi Venäjän suurimmista puunkorjuuyrityksistä mukaan FSC-sertifiointiin

Yksi Luoteis-Venäjän suurimmista metsäteollisuusyhtymistä ”Tšerepovetsles” ja konsulttiyritys GFA Terra Systems ovat allekirjoittaneet sopimuksen FSC-sertifioinnin suorittamisesta, kertoo Wood.ru-portaali. Yhtymään kuuluu useita puunkorjuuyrityksiä, joiden toiminta-alue on yli 835 000 hehtaaria Vologdan alueella. Yhtiö myy vuosittain yli 1,2 miljoonaa kuutiota raakapuuta, joka myydään kotimaahan sekä ulkomaille, mm. Suomeen, Norjaan, Ruotsiin ja Saksaan. Lähde: Wood.ru

Venäjän luonnonsuojelualueiden uhkatekijät?

Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova Luonnonvaraministeriöstä lähetettiin luonnon- ja kansallipuistoihin sanoma, jossa puistojen merkitys kyseenalaistettiin. Sanoma peruttiin nopeasti. Tapahtuma oli todennäköisesti vain outo jakeluvirhe. Ympäristöjärjestöt regoivat voimakkaasti ja ne katsovat, että tapahtuma liittyy erilliseen metsälain tarkistukseen, jolla metsävarannon käyttöä rakentamiseen jonkin verran helpotetaan. Luonnonsuojelualueet 151203  

Puheet sellu- ja paperitehdasinvestoinnista jatkuvat

Venäjän viranomaiset jatkavat suunnitelmiaan sellu- ja paperitehtaan perustamisesta Venäjän Euroopanpuoleiseen osaan. Sijoituksesta kilpailevista alueista Venäjän hallitus nosti taas esille Kostroman, kertoo AK&M-uutispalvelu. Hallitus antoi Venäjän talouskehitysministeriölle, teollisuusministeriölle sekä Kostroman aluehallinnolle tehtäväksi etsiä tarvittavat investoinnit pääministeri Kasjanovin allekirjoittamalla määräyksellä. Suunnitellun tehtaan kapasiteetti olisi 410 000 tonnia sellua ja 400 000 tonnia paperia. Sanomalehti Vedomosti kirjoitti joulukuun alussa, että Leningradin alueen viranomaiset ovat toistamiseen ilmoittaneet Metsäliiton aikeista rakentaa alueelle sellu- ja paperitehdas, …

Venäläisten metsäpäättäjien vierailu Suomeen

Suomalais-venäläinen metsätyöryhmä kokoontui Helsingissä ja kokoukseen osallistui yli kymmenen venäläistä metsäalan päättäjää, kertoo Maaseudun Tulevaisuus. Ryhmään osallistui valtionhallinnon, aluehallinnon sekä metsäteollisuuden edustajia. Venäjän luonnonvaraministeriön edustaja Viktor Nefedev kertoi, että Venäjän suurin metsätalouden haaste on metsänkäytön lisääminen. Tavoitteena on nostaa hakkuut nykyisestä 160 miljoonasta kuutiosta 300-350 miljoonaan kuutioon. Lisäksi pyritään lisäämään jalostusta kotimaassa raakapuun viennin sijaan. Metsälain uudistuksen myötä muuttuu sekä metsänhoidon että metsänkäytön ideologia, toteaa Nefedev. Laki mahdollistaa myös yksityisen …

Metsästä ei tullutkaan ”toista öljyä”

Aikaisemmin tänä syksynä korkeat venäläiset virkamiehet ennustivat, että metsäsektorista voisi tulla öljyteollisuuden rinnalle toinen talouden veturi. Talouslehden ”Finansovye Izvestija” artikkelin mukaan tämä illuusio alkaa hälvetä. Metsäteollisuuden kasvuvauhti on ollut tänä vuonna vain yhden prosentin luokkaa. Vaikka tapahtuisi ihme ja metsäteollisuutta sekä venäläistä liike-elämää yleensäkin vaivaavat ongelmat saataisiin ratkaistua, vaaditaan aikaa vielä kymmenen vuotta, että metsäsektorin tuotto saataisiin edes kaksinkertaistettua. Jos ihmettä ei tapahdu, Venäjän metsävarojen laatu huononee niin paljon, että …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.