Hiipinätunturin kansallispuisto perustettu

Venäjän hallitus on antanut määräyksen ”Hibiny” kansallispuiston perustamisesta Murmanskin alueelle. Kansallispuiston pinta-ala tulee olemaan noin 85 000 hehtaaria. Hibiny on pieni tunturialue (Hiipinätunturi) Kuolan niemimaan keskiosassa ja se on ainutlaatuinen geologialtaan ja mineralogialtaan. Alueelta löytyy suurin osa Murmanskin alueen harvinaisista kasvilajeista. Lisäksi siellä on satoja vuosia vanhoja jäätiköitä ja saamelaisten pyhiä paikkoja. Alue on myös suosittu turistikohde. Suojelualueen perustaminen aloitettiin 90-luvulla. Alkuperäinen pinta-ala pieneni kolmasosaan, kun malmiesiintymät jätettiin kansallispuiston ulkopuolelle. …

ULK laajentaa sahakonserniaan Arkangelin alueella

Arkangelin alueella pääasiassa toimiva ULK-yritysryhmä laajentaa toimintaansa uusilla yritysostoilla. Tukin käyttö tulee ylittämään neljä miljoonaa kuutiometriä vuodessa. ULK aloitti sahauksen Arkangelissa vuonna 2011, tuolloin perustetun ”Ustjanski lesopromyšlenny kompleks” -sahan jalostuskapasiteetti on 500 000 kuutiometriä tukkia vuodessa. Vuonna 2015 aloitettiin pikkutukkilinjan rakentaminen, ja maaliskuun aikana käynnistyvä sahalinja pystyy jalostamaan 700 000 kuutiometriä tukkia vuodessa. Viime syksynä ULK osti aikaisemmin UPM:n omistaman Pestovon sahan Novgorodin alueella. Sen kapasiteetti on 270 000 kuutiometriä …

Venäjän kansallinen metsäfoorumi

Moskovassa järjestetään syys-lokakuussa 2018 Venäjän Kansallinen metsäfoorumi, jossa käsitellään metsänkäyttöön liittyviä kysymyksiä. Foorumia edeltää viisi alueellista tapahtumaa, jotka järjestetään maalis-kesäkuun aikana eri federaatiopiireissä. Ensimmäinen tapahtuma pidetään Iževskin kaupungissa Udmurtiassa 25.-26.3. Yksi tapahtumista tullaan järjestämään Karjalassa Petroskoissa. Foorumi järjestetään Venäjän duuman aloitteesta, ja sen tarkoituksena on keskustella metsän eri käyttömuotojen yhteensovittamisesta sekä resurssien riittävyydestä ja uusiutumisesta. Foorumin tulosten perusteella muotoillaan markkinoilla toimivien osapuolten yhteinen näkemys ja tehdään suunnitelma lainsäädännön muutoksista. Lähde: …

Venäjän puunvienti laski hieman vuonna 2017

Venäjältä vietiin teollisuuspuuta 19 miljoonaa kuutiometriä vuonna 2017. Vientimäärä laski kolme prosenttia edellisvuodesta. Venäjän puunvienti on vakiintunut 20 miljoonan kuutiometrin tasolle viimeisten vuosien aikana. Vuonna 2017 Venäjältä vietiin ulkomaille teollisuuspuuta 19,44 miljoonaa kuutiometriä, josta havupuuta oli 61 prosenttia. Puunvienti laski kolme prosenttia edellisvuodesta. Kiina oli suurin puun vientimaa, sinne päätyi 66 prosenttia Venäjältä viedystä puusta ja 85 prosenttia havupuusta. Pääosa Kiinaan vietävästä puusta on läpimitaltaan yli 15 cm havupuuta. Suomi …

Venäjän metsäteollisuuden tuotanto ja vienti kasvussa vuonna 2017

Venäjän teollisuuden kokonaistuotanto jäi vuonna 2017 edellisvuoden tasolle, mutta puutuoteteollisuuden tuotantoindeksi kasvoi kaksi prosenttia ja kemiallisen metsäteollisuuden viisi prosenttia. Myös metsäteollisuuden vientimäärät olivat kasvussa. Venäjällä tuotettiin vuonna 2017 kansallisten tilastojen mukaan 26 miljoonaa kuutiometriä sahatavaraa eli yhdeksän prosenttia edellisvuotta enemmän. Havusahatavaran osuus oli 90 prosenttia tuotannosta. Venäläisistä tilastoista puuttuu osa tuotantoa, ja Faostatin tilastojen perusteella arvioidut vuosituotantomäärät ovat yli 10 miljoonaa kuutiometriä suurempia. Sahatavaraa vietiin 33 miljoonaa kuutiometriä*, kasvua oli …

Venäjän metsäsektorin tilannekatsaus

Venäjän teollisuus- ja kauppaministeriö järjesti vuoden 2017 lopulla foorumin ”LPK 360°”, jossa käsiteltiin Venäjän metsäteollisuuden tilannetta. WhatWood on julkaissut yhteenvedon tapahtuman keskeisestä sisällöstä. Teollisuus- ja kauppaministeri Denis Manturovin puheenvuoro: Viimeisinä vuosina on panostettu tuotannon jalostusasteen nostamiseen. Uusin ja olemassa oleviin tuotantolaitoksiin on investoitu 870 miljardia ruplaa (12 mrd. €*) 10 vuoden aikana. Puolet tästä on tehty metsäalan prioriteetti-investointiprojekteissa, joita on toteutettu 93. Työn alla on 50 projektia, joista suurin osa …

Intensiiviseen metsätalouteen soveltuvat alueet Venäjällä

Julkaisuihin on lisätty yhteenveto Sustainable Forestry -lehden artikkelista, jossa arvioidaan Venäjän eri alueiden potentiaalia intensiiviselle metsätaloudelle. Arviointikriteereinä on käytetty kasvupaikan tuottavuutta, tieinfrastuktuuria ja puun kysyntää. Koko Venäjän tasolla 16 prosenttia metsäalueista on saavutettavissa infrastuktuurin puolesta, kysyntää puulle riittää 8 prosentilla metsistä. Luoteis-Venäjällä huomattavasti suurempi osa metsistä soveltuisi intensiiviseen metsätalouteen. Esimerkiksi Karjalassa sekä infra että kysyntä ovat riittävät 31 prosentilla metsistä ja Leningradin alueella 50 prosentilla. Pieniläpimittaiselle puulle tarvitaan kuitenkin lisää …

Forest areas potential for intensive sustainable forest management in Russia

Forest areas potential for intensive sustainable forest management in Russia Eugene Lopatin Dr., Senior Scientist Intensiiviseen metsätalouteen soveltuvien alueiden määritys Venäjän alueilla, kriteereinä kasvupaikan tuottavuus, tieinfrastuktuuri ja puun kysyntä. Alkuperäinen artikkeli: Ранжирование участков лесов России по возможности внедрения методов интенсивного устойчивого лесного хозяйства Avaa tiedosto (1263 kb)

Ajankohtaista Karjalan metsähallinnossa

Karjalan luonnonvara- ja ympäristöministeriö on määritellyt tärkeimpiä tehtäviä vuodelle 2018 ja tehnyt yhteenvedon muun muassa laittomien hakkuiden valvonnasta. Ministeriössä ollaan valmistelemassa Karjalan tasavallan metsäsektorin kehitysstrategiaa, jonka työstäminen on tämän vuoden keskeinen tehtävä. Vastaava dokumentti on valmisteilla myös Federaation tasolla, mikä kertoo tarpeesta tehostaa metsänkäyttöä. Kehitystyöhön liittyen Karjalan hallitus on laatimassa yhteistyösopimuksia alueen metsäteollisuusyritysten kanssa. Hallinnon on järjestettävä metsänkäyttö siten, että puunjalostusyrityksillä riittää raaka-ainetta. Metsänkäyttäjien kanssa tehtävillä sopimuksilla tasavalta sitoutuu osallistumaan …

Venäjän metsänkäyttäjien ”musta lista”

Venäjän metsätalousvirasto on alkanut julkaista listaa metsänkäyttäjistä, joiden metsänkäyttösopimukset on purettu. Listalle on viety kuukauden aikana 22 metsänkäyttäjää. Syinä sopimusten purkamiseen ovat olleet metsämaksujen toistuva laiminlyönti tai metsäsuunnitelman puuttuminen. Lista: Реестр недобросовестных лесопользователей Lisäksi metsätalousvirasto julkaisee listaa metsänvuokraajista, joilla on metsämaksuja rästissä. Lista tilanteesta 1.1.2018

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.