MTK: Venäjän tuontipuu on korvattavissa kotimaisella

Metsiemme puuvarat mahdollistavat hakkuiden lisäämisen, joten mahdollisesta puun tuonnin vähenemisestä Venäjältä aiheutuvia seurauksia ei pidä liioitella, todetaan MTK:n metsävaltuuskunnan kannanotossa. Puun tuonti voidaan pääosin korvata kotimaisen puun käyttöä lisäämällä. Metsäntutkimuslaitoksen mukaan metsistämme on hakattavissa vuosittain 15 miljoonaa kuutiometriä enemmän puuta kuin nykyisin. Kansallisessa metsäohjelmassa 2010 linjatut tavoitteet kotimaisen puun käytön lisääntymisestä ovat jääneet toteutumatta. Tuontipuun käyttö on sen sijaan viime vuosina lisääntynyt huomattavasti. Viime vuonna Venäjältä tuotiin 16,5 miljoonaa kuutiometriä …

Suomen ja Venäjän pääministerit keskustelivat raakapuun vientitulleista

Pääministeri Vanhanen ilmaisi tänään Moskovassa käydyn keskustelun aikana Venäjän pääministeri Fradkoville syvän huolensa Venäjän aikeista nostaa raakapuun vientitulleja, kirjoittaa Helsingin Sanomat. ”Toivon, että Venäjä voisi löytää ratkaisut, jotka mahdollistaisivat puukaupan jatkumisen”, Vanhanen sanoi. Pääministerit olivat yhtä mieltä siitä, että metsäyhteistyötä on tarkoitus laajentaa. Fradkov uskoo, että Venäjän presidentin käsittelyssä oleva uusi metsälaki tasoittaa tietä yhteistyölle ja toivoo uusien olosuhteiden houkuttelevan suomalaisyrityksiä metsän jatkojalostukseen Venäjällä. ”Näistä lähtökohdista katsomme taloudellisia instrumentteja, kuten …

Svetogorskin sellu- ja paperitehtaaseen investoidaan

Svetogorskin sellu- ja paperitehdas suunnittelee ottavansa käyttöön ensi vuoden puolivälissä valkaistun kemitermomekaanisen massan tuotantolaitoksen paperin ja kartongin valmistukseen, tiedottaa Leningradin aluehallinnon luonnonvarakomitea. Svetogorskin sellu- ja paperitehtaan toimitusjohtaja Sergei Pondarin mukaan uuden laitoksen tuotantokapasiteetti on 200 000 tonnia sellua vuodessa, minkä ansiosta tehtaan puunjalostusmäärä nousee 1,4 milj. kuutiosta 2,1 milj. kuutioon vuodessa. Samalla tietenkin tuotevalikoima ja valmistusmäärät kasvavat. Hankkeen arvoksi on ilmoitettu noin 150 milj. dollaria. Lähde: Leningradin aluehallinnon www-sivut (Aikaisempi …

Karhukolmio-tutkimushankkeen tuloksia

Joensuun yliopiston Mekrijärven tutkimusasema on toteuttanut Interreg III A Karjala -ohjelmaan kuuluvaa Karhukolmio-tutkimushanketta tavoitteena tuottaa tietoa luonnonvarojen käytön suunnittelua ja viranomaistyötä varten. Tutkimus on toteutettu Karjalan tasavallan Mujejärven piirissä lähes luonnontilaisella ”Karhukolmion” alueella Lieksan ja Nurmeksen kohdalla. Tutkimusalueen metsä-, suo- ja vesiluonnon ominaisuuksia verrattiin käsiteltyihin alueisiin Suomen puolella lähellä rajaa sekä Mujejärven piirissä Karhukolmiosta itään. Alustavat tulokset esiteltiin 22.11.2006 pidetyssä loppuseminaarissa:Lue Joensuun yliopiston tiedote

Uutisointia Venäjän vientitulleista raakapuulle

Viime viikkojen aikana on julkaistu runsaasti uutisia Venäjän aikeista kiristää raakapuun vientitulleja. Osittain ristiriitaisetkin uutiset ovat perustuneet lähinnä Venäjän talousministeriön ja finanssiministeriön edustajien antamiin lausuntoihin, taustalla ei ole vielä virallisia päätöksiä. Venäläisissä ja suomalaisissa tiedotusvälineissä on kirjoitettu aiheesta mm. seuraavaa: Kommersant kirjoittaa otsikolla ”Vuonna 2010 puuta ei viedä” Venäjän talousministeriön valmistelleen luonnoksen asetuksesta, jolla raakapuun vientitulleja nostetaan 30 % vuodessa vuoteen 2010 saakka. Talousministeriön varaosastopäällikkö Gudinin antamien tietojen mukaan esitys …

Venäjän ja Suomen puurakennusteollisuuden vertailu

J.Marttila, 2006 Joensuun yliopiston metsäylioppilaan tekemässä projektityössä vertaillaan Venäjän ja Suomen puurakennusteollisuutta, tutkitaan puunkäytön ja puurakennusteollisuuden historiallisia suuntauksia ja nykytilaa molemmissa maissa. Asumisoloja vertaillaan tilastojen avulla keskittyen erityisesti asuntorakentamiseen. Lisäksi selvitetään teollisuusalan tuotannon tilaa, yritysrakennetta ja talousnäkymiä sekä Suomen ja Venäjän välistä puurakennetuotteiden kauppaa. Puurakennusteollisuuden vertailu

Stora Enso: Venäläinen puu on laillisesti hakattua

Stora Enso on saattanut loppuun tutkimukset koskien Greenpeacen väitteitä siitä, että konserni hankkii laitonta puuta Karjalan tasavallasta, tiedottaa yhtiö. Lopputulema on, että hakkuut on tehty lupien mukaisesti. Viimeisen kahden kuukauden aikana Stora Enso paikansi molemmat hakkuualueet Greenpeacen avulla. Tämän jälkeen Stora Enso vieraili alueilla yhdessä viranomaisten, tutkijoiden ja alihankkijoidensa kanssa. Myös ulkopuolinen FSC Controlled Wood -auditoija arvioi alueet. Lopputulema molemmista arviointikäynneistä on, että hakkuut on tehty lupien mukaisesti ja ovat …

Krupchak: Metsäsektorin vuotuinen investointitarve yli 120 mrd. ruplaa, josta vain 40 % toteutuu

Epäsuotuisa investointi-ilmasto ei ole omiaan houkuttelemaan investointeja Venäjän metsäsektorille, totesi Venäjän duuman edustaja ja Metsäkomitean puheenjohtaja Vladimir Krupchak Venäjän presidentinhallinnon kokouksessa, jossa pohdittiin metsätalouden kehittämistä. Krupchakin mukaan maan metsäsektorilla toimivat kymmenkunta suuryritystä voisivat antaa sysäyksen Venäjän metsäsektorin kehittämiselle, mutta tällä hetkellä ne tuottavat vain kymmenesosan metsätuotteiden kokonaismäärästä. Puheenvuorossaan Krupchak totesi myös, että metsäsektorin virkamiesten tehottomuuden vuoksi tuotannon tekninen ja teknologinen jälkeenjääneisyys vain lisääntyy ja uudistuksia otetaan hitaasti käyttöön. Tämän seurauksena …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.