Venäjän duuman jäsen esittää kieltoa puunviennille

Venäjän duuman käsittelyyn on viety jo toinen esitys raakapuun vientikiellosta. Ensimmäinen lakiesitys kieltäisi puunviennin kokonaan kahden vuoden siirtymäajan jälkeen. Toisessa esityksessä kiellettäisiin havupuun vienti yrityksiltä. Keväällä ja vaalien lähestyessä kansanedustajat aktivoituvat jättämään lakiesityksiä aiheista, joiden he odottavat kiinnostavan suurta yleisöä, toteaa Venäjän Greenpeace. Läpimenomahdollisuuksia lakiesityksillä ei ole, mutta osaltaan ne heijastavat ajan henkeä – totaalikieltoja. Lähde: Greenpeacen Forestforum http://forestforum.ru/viewtopic.php?f=9&t=19570 http://www.forestforum.ru/viewtopic.php?f=9&t=19475

Havupuun vientikiintiölupia hallinnoiva Minpromtorgin alueorganisaatio lakkautetaan Luoteis-Venäjällä

Venäjän teollisuus- ja kauppaministeriö (Minpromtorg) on tehnyt päätöksen (25.04.2015 № 1334) useiden alueorganisaatioiden sulkemisesta kesän aikana. Yksi näistä on Luoteis-Venäjän alueorganisaatio, joka ilmoitetaan lakkautettavaksi 1.9.2016 lukien. Ennakkotiedon mukaan Pietarissa mahdollisesti säilyy toimisto, josta voi myös jatkossa hakea havupuun vientiin tarvittavia kiintiölupia. Lupia on lisäksi mahdollista hakea suoraan ministeriöstä Moskovassa. Ensisijainen menettely lupien hakemiseen tulee olemaan kuitenkin ministeriön sähköinen järjestelmä, johon lupaprosessi on tarkoitus muuttaa tulevaisuudessa kokonaan. Määräys alueorganisaatioiden lakkauttamisesta http://www.non-tariff.gov.ru/?node=181&mode=News&oid=1448&action=SiteView …

Biopöhinää Moskovassa

Pasi Poikonen, Luken blogi: Bioenergia-alan edunvalvontayhdistys Rossijskaja Biotoplivnaja Assotsiatsija järjesti Moskovassa mielenkiintoisen seminaarin, johon osallistui noin 100 asiantuntijaa Venäjältä. Viidennes osallistujista tuli Venäjän ulkopuolelta. Tilaisuudessa pohdittiin sekä maatalouden että metsätalouden hyödyntämien raaka-aineiden ja sivuvirtojen energiantuotantomahdollisuuksia. Osallistujille esiteltiin saksalaisyhtiöiden toimintaa biokaasusektorilla. Saimme tutustua myös Moskovan ydinkeskustasta parinkymmentä kilometriä kaakkoon sijaitsevan Venäjän oman innovaatio- ja teknologiakeskuksen Skolkovon innovaatiotutkimuksiin uusiutuvissa energiaratkaisuissa. Uusia ratkaisuja tuetaan Venäjällä Tilaisuudessa keskusteltiin siitä, kuinka uusien energiamuotojen käytön lisääntymiseen …

Puun tuonti laskussa vuonna 2015

Suomeen tuotiin 9,59 miljoonaa kuorellista kiintokuutiometriä raakapuuta vuonna 2015. Määrä supistui 6 prosenttia vuoden takaisesta. Tuontipuusta 84 prosenttia oli peräisin Venäjältä, 9 prosenttia Virosta ja 5 prosenttia Latviasta. Puutavaralajeista eniten tuotiin koivukuitupuuta (4,78 milj. m³) ja haketta (2.51 milj. m³). Lähde: Luke  

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.