Karjalan metsäsektorin tilannekatsaus

Karjalan luonnonvara- ja ympäristöministeriön yhteenveto vuodesta 2016: Vuoden 2017 alussa oli Karjalan tasavallassa annettu vuokralle 701 metsäaluetta pääasiassa puunkorjuuta varten. Vuokrasopimusten määrä kasvoi vuoden aikana 54 sopimuksella. Vuoden 2016 aikana tehtiin 115 uutta metsänvuokrasopimusta. Karjalan alueella toteutettiin vuoden 2016 aikana neljää metsäalan prioriteetti-investointihanketta. Nämä olivat DOK Kalevala, Kostomukshaja stroitelnaja kompanija, NPO FinTek ja Solomenski lesozavod. Lisäksi Setlesin investointihanke hyväksyttiin prioriteetti-investoinniksi lokakuussa 2016. Hankkeen on määrä alkaa vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä. …

Puutavaran sähköinen alkuperädokumentti testaukseen

Venäjän metsätalousvirasto on aloittanut pilottihankkeen puun alkuperän sähköisestä todentamisesta. Tavoitteena on vähentää laittoman puun kauppaa Irkutskin alueella, jossa tehtiin 70 prosenttia viime vuonna havaituista laittomista hakkuista. Lisäksi selvitetään mahdollisuutta laajentaa sähköinen alkuperän seuranta koko Venäjän alueelle. Pilottihankkeessa otetaan käyttöön sähköinen tunnistekortti, jolla on tarkoitus korvata nykyinen puutavaran alkuperän todistava kuljetusdokumentti. Sähköistä tunnusta ei voida väärentää, eikä käyttää useampaan kertaan. Näin ollen poistuu mahdollisuus nykyisen kuljetusdokumentin kanssa ilmenneisiin väärinkäytöksiin. Lähde: Venäjän …

Karjalassa hyväksytty Russki Lesnoi Aljans -yrityksen metsäalan prioriteetti-investointihanke

Venäjän kauppa- ja teollisuusministeriö on hyväksynyt OOO Ruski Lesnoi Aljans -yrityksen kehittämishankkeen metsäalan prioriteetti-investoinniksi. Hankkeessa kehitetään puunkorjuuta vuokrametsissä ja puun jatkojalostusta petroskoilaisella teollisuusalueella. Projektin kustannusarvio on 562 miljoonaa ruplaa (9 milj.€, 1 €=60 RUB). Ruski Lesnoi Aljans aloitti toimintansa vuonna 2004. Puuta yritys korjaa Prääsän ja Kontupohjan piireissä, ja sen vuotuinen puunkäyttö on 150 000 kuutiometriä. Yhtiö aloitti vuonna 2008 pellettituotannon ja on tällä hetkellä Karjalan suurimpia pelletintuottajia. Vuonna 2012 …

Venäjän puunvienti kasvoi hieman vuonna 2016

Venäjältä vietiin teollisuuspuuta 20 miljoonaa kuutiometriä vuonna 2016. Vientimäärä kasvoi neljä prosenttia edellisvuodesta. Venäjän puunvienti on vakiintunut 20 miljoonan kuutiometrin tasolle viimeisten vuosien aikana. Vuonna 2016 Venäjältä vietiin ulkomaille teollisuuspuuta 20,1 miljoonaa kuutiometriä, josta havupuuta oli 63 prosenttia. Kasvua puunviennissä oli neljä prosenttia. Kiina oli suurin puun vientimaa, sinne päätyi 64 prosenttia Venäjältä viedystä puusta ja 83 prosenttia havupuusta. Pääosa Kiinaan vietävästä puusta on havutukkia. Suomi oli toiseksi suurin vientimaa …

Venäjän metsäteollisuuden tuotanto ja vienti kasvussa vuonna 2016

Venäjän metsäteollisuuden tuotantomäärät kasvoivat vuonna 2016, suurinta kasvu oli kuitulevyjen ja kartongin tuotannossa. Myös metsäteollisuuden vientimäärät kasvoivat sanomalehtipaperia lukuun ottamatta. Venäjällä tuotettiin vuonna 2016 kansallisten tilastojen mukaan 23 miljoonaa kuutiometriä sahatavaraa eli neljä prosenttia edellisvuotta enemmän. Tilastoista puuttuu kuitenkin osa tuotantoa, ja Faostatin tilastojen perusteella arvioidut vuosituotantomäärät ovat yli 10 miljoonaa kuutiometriä suurempia. Sahatavaraa vietiin 27 miljoonaa kuutiometriä, kasvua oli yli kymmenen prosenttia. Tärkeimmät vientimaat olivat Kiina, Uzbekistan ja Egypti. …

Karjalan luonnonvara- ja ympäristöministeriö haluaa edistää lainsäädännön kansalaisvalvontaa

Karjalan luonnonvara- ja ympäristöministeriö tekee lainvalvontaelimien kanssa tiivistä yhteistyötä, mutta myös kansalaisten rooli lainvalvonnassa vahvistuu. Karjalassa on käytössä yleisön vihjepuhelin, johon voidaan ilmoittaa metsäpalojen lisäksi luonnonsuojelu- ja metsälainsäädännön rikkomuksista. Viime vuonna puheluja tuli satoja ja suurin osa niistä koski hakkuita, joiden laillisuutta pyydettiin tarkistamaan. Karjalan luonnonvara- ja ympäristöministeriö on parhaillaan luomassa kansalaisvalvojien instituutiota, joka voisi auttaa viranomaisia metsä- ja ympäristölainsäädännön rikkomusten havaitsemisessa. Laittomien hakkuiden määrä on vähentynyt viime vuosien aikana …

Venäjän tullilta uudet ohjeet sahatavaran mittaamiseen

Venäjän tulli on hyväksynyt päivitetyt ohjeet sahatavaran tilavuuden mittaamiseen tullauksen yhteydessä. Ohjeilla pyritään yhtenäistämään tullivirkailijoiden menettelytapoja. Ohjeisto on ladattavissa Venäjän tullin sivuilta: «Объем пилопродукции. Методика измерения при проведении таможенных операций» М 13-24-13

Venäjän presidentin määräyksiä metsäalalle

Presidentti Putin on määrännyt Venäjän hallitukselle tehtäviä metsäalalle tehdyn tarkastuksen perusteella. Hallituksen on määrä tehdä toimenpiteitä, joilla voidaan parantaa metsäsektorin taloudellista tehokkuutta. Tehtävänä on arvioida, olisiko tarkoituksenmukaista korottaa metsänkäyttömaksuja, määrätä vientitulli ja -kiintiö alhaisen jalostusasteen sahatavaralle sekä järjestää raakapuun vientikauppa pörssin välityksellä. Sahatavaran osalta tehtävänä on lisäksi tarkastella lainsäädännön muuttamista, tavoitteena tarkentaa sahatavaran luokittelua jalostusasteen mukaan. Myös puukaupan valvontajärjestelmään (EGAIS) tulisi päivittää sahatavaraa koskevia indikaattoreita. Valtiollista metsävalvontaa tekevien metsänvartijoiden lukumäärä …

Pulp Mill Holding käynnistää investointihankkeen pehmopaperituotantoon Kalugan alueella

Pulp Mill Holding on käynnistänyt pehmopaperitehtaan rakentamisen Moskovan viereiselle Kalugan alueelle. Pulp Mill Holdingiin kuuluvan Arkangelin sellu- ja paperitehtaan tytäryhtiö Arhbum Tissue Group tulee tuottamaan Vorsinossa 70 000 tonnia pehmopaperia vuodessa. Raaka-aineena käytetään Arkangelin tehtaan sellua. Rakennustyöt on aloitettu, rakennuksen ja infrastruktuurin odotetaan olevan valmiina tämän vuoden aikana. Tuotannon on määrä käynnistyä vuoden 2018 toisella puoliskolla. Investointihanke koostuu kahdesta vaiheesta. Ensimmäisessä vaiheessa Vorsinon tehtaalle rakennetaan pehmopaperikone (70 000 t) ja …

Puurakentamista edistetään päivittämällä normeja

Venäjän rakennusministeriö on päivittämässä rakentamiseen ja rakennussuunnitteluun liittyviä säännöstöjä osana puurakentamisen edistämisohjelmaa. Vuoden 2016 aikana Venäjän rakennusministeriö on tehnyt täydennyksiä puuelementtien ja puurunkoisten asuintalojen suunnittelu- ja rakennussääntöihin. Muutokset ovat tällä hetkellä rakennusalan standardoinnista ja teknisestä arvioinnista vastaavan keskuksen muokattavana. Puurakentamista koskevaan standardiin on jo tehty muutoksia puurakenteiden ominaisuuksien ja mitoituksen osalta (СНиП II-25-80 Деревянные конструкции). Seuraavana aloitetaan paloturvallisuutta koskevien sääntöjen päivitys. Lähde: Venäjän rakennusministeriö Aikaisemmin aiheesta: 16.2.2016 Venäjän valtio suunnittelee …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.