Venäjän metsäteollisuusklusterit odottavat valtiolta tukitoimia

Metsäteollisuusklustereita on toiminnassa tällä hetkellä viidellä Venäjän alueella. Toiminnaltaan vakiintunein ja liikevaihdolla mitattuna suurin on Arkangelin alueella. Arkangelin alueen PomorInnovaLes –metsäklusteriin (ПоморИнноваЛес) kuuluu noin 30 yritystä ja organisaatiota. Klusterin ytimen muodostavat Arkangelin sellu- ja paperitehdas, Titan-yhtymä ja siihen kuuluva saha Lesozavod 25. Suunnitellut kehityshankkeet sisältävät 11 miljardin ruplan (138 milj.€*) investoinnit tuotantoon, keskeisimpinä tuotteina ovat kartonki, pakkaukset, vaneri ja puupelletit. Komin tasavaltaan perustettiin vuonna 2011 Syktyvkarin metsäinstituutin aloitteesta metsäalan koulutusklusteri …

Arkangelin alueella myyty yli 300 leimikkoa pienyrityksille

Venäjän metsälakiin viime syksynä tehdyt muutokset mahdollistavat pienille yrityksille lyhytaikaisen metsänkäytön, ja leimikoiden pystymyynti on aloitettu Luoteis-Venäjällä. Arkangelin alueella on huutokaupattu vuoden 2016 ensimmäisten kahden kuukauden aikana 326 leimikkoa, joiden hakkuumahdollisuus on 430 000 kuutiometriä. Tuloa leimikoista kertyy 90 miljoonaa ruplaa, josta yli 70 miljoonaa ruplaa jää alueen budjettiin. Vologdan alueella on myyty 88 leimikkoa, yhteensä 167 000 kuutiometriä. Kaikkiaan pienyrityksille on suunniteltu varattavan noin 500 000 kuutiometriä hakkuumahdollisuuksia. Lähteet: …

Bioetanolin tuotantoa suunnitellaan Komissa

Venäjän Bioteknologian kehittämisohjelman sekä Bioteknologian ja geenitekniikan kehittämisen tiekartan yhtenä tavoitteena on biopolttoaineiden liikennekäytön nopea lisääminen Venäjällä. Biopolttoaineiden tuotantoa ja kauppaa säätelevä laki on valmisteltu ja odottaa duuman hyväksyntää. Suunniteltu etanolin valmisteveron poistaminen ja vaatimus bioetanolin lisäämisestä fossiilisiin polttoaineisiin tulevat avaamaan markkinat Venäjällä. Bioteknologian kehittämisohjelmassa on asetettu liikenteen biopolttoaineiden tavoiteosuudeksi 10 prosenttia. Asiantuntijat arvioivat Venäjän markkinapotentiaalin olevan kolme miljardia litraa bioetanolia vuoteen 2020 mennessä. Komin tasavallassa on esitelty aloitetta bioetanolitehtaan …

Segezha Group osti Lesosibirski LDK 1:n osake-enemmistön

AFK Sistema -konserniin kuuluva Segezha Group on hankkinut osake-enemmistön Krasnojarskin alueella sijaitsevasta Lesosibirskin puunjalostuslaitoksesta ”Lesosibirski LDK №1”. Lesosibirski LDK №1 on yksi Venäjän suurimmista sahoista ja se tuottaa myös kuitulevyä, höylälistaa ja huonekaluja. Yritys on toiminut vuodesta 1969 lähtien. Vuosittain se jalostaa noin miljoonaa kuutiometriä puuta, omia hakkuumahdollisuuksia on lähes kolme miljoonaa kuutiometriä. Viimeisten vuosien aikana on uusittu kuivaamo, sahatavaran lajittelu, tukin vastaanotto ja rakennettu uusi sahalinja. Tuotteita viedään Eurooppaan, …

Karjalan metsäsektorin tilanne

Karjalan teollisuustuotanto laski vuonna 2015 kaksi prosenttia, kun metsäsektorilla tilanne oli parempi. Puutuoteteollisuuden tuotanto kasvoi prosentin verran. Sahatavaran tuotanto oli 0,7 miljoonaa kuutiometriä, josta pääosa vietiin ulkomaille. Lastulevyn tuotanto kasvoi seitsemän prosenttia, taustalla Kalevala DOK -tehtaan OSB-levytuotannon kasvu. Sellu- ja paperiteollisuudessa kasvua oli neljä prosenttia. Segezhan sellu- ja paperitehdas toimii vakaasti ja säkkipaperin tuotantomäärät kasvoivat viime vuonna. Kontupohjan sellu- ja paperitehdas on konkurssitilassa ja ulkopuolisen johdon alaisuudessa. Tehtaan kaikki paperikoneet …

Venäjän metsäteollisuuden tuotanto ja vienti vuonna 2015

Venäjän tilastokeskuksen (Rosstat) tuotantolukujen mukaan vuonna 2015 Venäjän puutuoteteollisuuden tuotanto pysyi lähes edellisvuoden tasolla, laskua oli alle puoli prosenttia. Sahauksessa tuotantomäärissä ei ollut muutosta, levyteollisuudessa tuotanto kasvoi kaksi prosenttia vuoteen 2014 verrattuna. Suurinta lasku oli edellisvuoden tapaan rakennuspuusepäntuotteille, niiden tuotanto väheni 14 prosenttia vuonna 2015. Puumassan tuotanto kasvoi neljä prosenttia ja kartongin tuotanto yhdeksän prosenttia. Paperin tuotanto laski kaksi prosenttia. Sahatavaran, vanerin ja sellun vienti kasvoivat viime vuonna noin 10 …

Puunvienti Venäjältä vuonna 2015

Vuonna 2015 Venäjältä vietiin ulkomaille puuta 19,4 miljoonaa kuutiometriä, josta havupuuta oli 62 prosenttia. Kiina oli suurin raakapuun vientimaa, sinne päätyi 60 prosenttia Venäjältä viedystä puusta ja 83 prosenttia havupuusta. Suomi oli suurin lehtipuun vientimaa. Vuoteen 2014 verrattuna puun vienti laski seitsemän prosenttia.

Venäjän valtio suunnittelee puurakentamisen edistämistoimia

Valtion viranomaisten perustama työryhmä pohtii keinoja puurakentamisen edistämiseen Venäjällä. Tukitoimiksi ehdotetaan kiintiöitä valtion rakentamisohjelmiin sekä normien päivittämistä. Puurakentamista koskevan kiintiön osalta esitettiin aloitettavaksi pilotointi niillä alueilla, joissa on paljon metsävaroja ja puurakenteita tuottavia yrityksiä. Työ aloitetaan analysoimalla alueiden puurakentamisen taso sekä arvioimalla puurakenteiden tarve valtion rakennuskohteissa. Puurakentamista säätelevät normit ovat vanhentuneita, joten niitä on täydennettävä uusilla materiaaleilla, teknologioilla ja puurakentamisen suunnitteluperiaatteilla. Asiantuntijoiden mielestä on tarpeen kehittää erillinen ohjeisto asuintalojen ja …

Venäjän hallitus asetti metsäkoneille käyttöönottoveron

Venäjän hallitus on asettanut käyttöönottoveron (utilizatsionny sbor) useille työkoneille, mukaan lukien metsäkoneet. Vero koskee sekä maahan tuotavia että Venäjällä valmistettavia koneita. Tavoitteena on vähentää Venäjälle tuotavien käytettyjen koneiden määrää ja uusia konekalustoa muun muassa kotimaisilla koneilla. Metsäkoneille käyttöönottoveron perusmaksu on 150 000 ruplaa ja sitä korotetaan kertoimilla konetyypistä ja valmistusvuodesta riippuen. Hakkuukoneiden (TN VED 8436 80 100) ja metsätraktorien (TN VED 8704 22 910 1, 8704 22 990 1) kertoimet …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.