Petroskoissa suunnitellaan CTMP-tehtaan rakentamista

Karjalaisten tiedotusvälineiden mukaan StrojInvestResurs -yhtiö on tehnyt aloitteen kemihierrelaitoksen (CTMP) rakentamisesta Petroskoin läheisyyteen. Suunnitellun hankkeen kustannukset ovat 125 miljoonaa euroa. Petroskoin kaupungin hallinto valmistelee tehtaan tonttia huutokauppaan. Tehtaan energiahuollon suhteen on ongelmia, koska vapaata kapasiteettia ei ole riittävästi. Lisäkapasiteetin rakentaminen edellyttää tehdashankkeen toteutuksen varmistamista. Lähteet: Karel-Inform, Petroskoin kaupunginhallinto

Metsäalan prioriteetti-investoinnit: Pomorin metsäteollisuuspuisto

Investointihanke OOO ”Pomorskij lesnoj tehnopark” eli Pomorin metsäteollisuuspuisto on hyväksytty Venäjän teollisuus- ja kauppaministeriössä metsäalan prioriteetti-investoinniksi, tiedottaa Arkangelin alueen luonnonvara- ja metsäteollisuusministeriö. Hanke yhdistää 18 alahanketta, joiden toteuttajina on Arkangelin alueen pk-yrityksiä. Tavoitteena on modernisoida puunkorjuuta, puunjalostusta ja edistää bioenergian käyttöä. Hankkeen toteuttajat saavat metsävaroja käyttöön ilman huutokauppaa alennetuilla metsänkäyttömaksuilla, mikä on merkittävä tuki alueen pk-sektorille. Metsävaroja hankkeelle on myönnetty yli 270 000 kuutiometriä. Pk-yritysten investoinnit ovat noin 300 miljoonaa …

Valko-Venäjän uutisia

Keski-ja Itä-Euroopan metsätietopalvelun uutisia Valko-Venäjä 28.8.2014 Metso teknologiatoimittajaksi Valko-Venäjän massatehtaalle Metso on saanut laajan prosessiautomaatio- ja venttiiliteknologiatilauksen JSC Svetlogorsk Pulp & Board Plant -yhtiön rakenteilla olevalle Valko-Venäjän ensimmäiselle valkaistua kraftmassaa tuottavalle tehtaalle Svetlogorskissa, tiedottaa yhtiö. Tehtaan vuosikapasiteetti on 400 000 tonnia. Tilauksen teki laitoksen kokonaistoimituksesta vastaava kiinalainen insinööritoimisto China CAMC Engineering Co., Ltd. (CAMCE). Laitteet toimitetaan syksyn 2014 aikana ja otetaan käyttöön arvioiden mukaan vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä. Tilauksen arvoa …

Metsänvuokramaksujen korotuksia suunnitellaan Venäjällä

Venäjän hallitus suunnittelee metsänkäyttömaksujen indeksikorotuksia vuodesta 2015 lähtien. Tavoitteena on lisätä metsien käytöstä saatavia tuloja federaation budjettiin ja turvata metsätalouden kannattavuus. Puunkorjuuyritykset ovat huolissaan suunnitelluista muutoksista. Asiantuntija-arvioiden mukaan maksujen korotukset voivat johtaa pienten ja keskisuurten puunkorjuuyritysten konkursseihin. Korotusten perustana oletettu inflaatiokehitys Suunnitellut korotukset päättäisivät vuodesta 2009 jatkuneen kauden, jonka aikana metsänkäyttömaksut ovat pysyneet muuttumattomina*. Päätös tehtiin aikanaan tukemaan metsäteollisuutta talouskriisin aikana. Hallituksen asetusluonnoksen mukaan metsänkäyttömaksujen korotuskertoimet olisivat puunkorjuun osalta: 1,37 …

Uusi saha Leningradin alueelle

Hekotek AS on allekirjoittanut sopimuksen sahalaitoksen toimittamisesta Lesplitinvest -yritykselle. Tulevan sahan vuotuinen tuotantokapasiteetti on noin 130 000 kuutiometriä sahatavaraa. Sahalaitteiden toimitus aloitetaan vuoden 2015 alussa ja sahan on määrä käynnistyä kesällä 2015. Laitetoimituksissa tehdään yhteistyötä Veisto Oy:n ja Valon Kone Oy:n kanssa. Sojuz-teollisuusyhtymään kuuluva Lesplitinvest sijaitsee Priozerskissa (Käkisalmi) Leningradin alueella. Tehdas valmistaa MDF-levyä, väliovia ja listoja. Vuotuinen tuotantokapasiteetti on 120 000 kuutiometriä MDF-levyä, 350 000 ovikomponenttia ja 10 800 jm …

Venäjällä suunnitteilla metsänvuokra-ajan pidentäminen 98 vuoteen

Venäjän metsälehdessä on julkaistu Luonnonvaraministeriön politiikkaosaston johtajan Ivan Valentikin haastattelu, jossa käsitellään meneillään olevia muutoksia Venäjän metsäsuhteissa. Ministeriö on valmistellut lakiluonnoksen, jolla metsänvuokrasopimuksen maksimiaika kaksinkertaistetaan eli nykyisen 49 vuoden sijasta metsän voi saada käyttöön 98 vuodeksi. Muutoksen tavoitteena on parantaa yritysten mahdollisuuksia suunnitella toimintaansa pitkällä tähtäimellä. Varmistettu raaka-aineen saanti parantaa myös metsäteollisuuden investointiedellytyksiä, kun lainansaantimahdollisuudet paranevat. Metsänkäytön pelisääntöjä on yhtenäistetty äskettäin voimaan tulleella lailla metsänvuokrasopimuksen sisällöstä. Aikaisemmin vuokrasopimuksen sisällöstä on …

Greenpeace: FSC riski Venäjän koskemattomille havumetsille

Greenpeace on toteuttanut Arkangelin alueella Dvina- ja Pinega-jokien valuma-alueella tapaustutkimuksen metsänkäytöstä vuosina 2002-2013. Tulosten mukaan alueella harjoitettu metsänkäyttö on ”puun louhintaa”, joka on verrattavissa kaivostoimintaan. Laajoja hakkuita on tehty paikallisten suurten jalostajien puuhuollon turvaamiseksi, eikä hakkuun jälkeistä metsänhoitoa ole tehty. Tämän seurauksena parhaimmat ja saavutettavilla olevat havumetsät on käytetty loppuun ja havupuun jalostajilla on puutetta raaka-aineesta. Korjuuyritysten on siirryttävä yhä kaukaisemmille alueille ja hakattava koskemattomia metsiä. FSC -metsäsertifikaatti on myönnetty …

Ensimmäiset puukaupat Pietarin tavarapörssissä

Pietarin kansainvälisen tavarapörssin kautta on tehty ensimmäiset kaupat raakapuusta. Pörssikauppaa testattiin presidentin aloitteesta Irkutskin alueella. Pörssissä myytiin 28 100 kuutiometriä puuta 12 sopimuksella. Onnistunutta kokeilua on tarkoitus laajentaa Venäjän muille alueille ja mahdollisesti tulevaisuudessa myös puun vientikauppoihin. Viranomaiset odottavat pörssikaupan parantavan puumarkkinoiden avoimuutta. Tieto puun markkinahinnasta auttaa mm. metsänvuokraoikeuden huutokaupan aloitushinnan määrittelyssä. Lähteet: Pietarin kansainvälinen tavarapörssi, Venäjän metsätalousvirasto

WWF: Metsälain muutokset parantavat vanhojen metsien suojelumahdollisuuksia

Venäjän WWF kiittää metsälain muutoksia, joiden myötä tulee mahdolliseksi suojella paremmin moratorioalueita eli vanhoja metsiä, jotka on jätetty käytön ulkopuolelle yritysten kanssa tehdyn sopimuksen perusteella. Metsälain muutokset mahdollistavat olemassa olevien metsänvuokrasopimusten päivityksen eli jatkossa uusia suojelualueita voidaan perustaa jo vuokratuille metsäalueille. Muutos on edullinen myös metsänvuokraajan kannalta. Aiemmin yritysten oli maksettava metsänvuokraa koko metsäalueen hakkuumahdollisuudesta, vaikka osa metsistä olisikin jätetty käytön ulkopuolelle. Jatkossa suojellut alueet on mahdollista päivittää vuokrasopimukseen, joten …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.