Venäjänkielinen opas puunkorjuun kustannuslaskentaan

Metsäntutkimuslaitoksen julkaisema venäjänkielinen opas puunkorjuun kustannuslaskentaan. Perustana on käytetty Metsätehon laskentamallia, jota on sopeutettu Venäjän olosuhteisiin. Oppaassa on myös annettu esimerkkejä puunkorjuun todellisista kustannuksista Karjalan tasavallassa Расчет эксплуатационных затрат лесосечных машин

Venäjänkieliset intensiivisen ja kestävän metsätalouden alueelliset normit

Pietarin metsäntutkimuslaitoksen ja Metlan yhteistyössä laatimat alueelliset normit intensiivisen ja kestävän metsätalouden harjoittamiseen Tihvinän piirissä Leningradin alueella. Новые региональные нормативы для интенсивной и устойчивой модели ведения лесного хозяйства (На примере Тихвинского района Ленинградской области

Komin metsäteollisuusinvestointeja jäihin

Uutistoimisto RIA Novostin mukaan Komin tasavallassa on talouskriisin vuoksi päätetty jäädyttää kaksi suurta metsäsektorin investointihanketta: Troitsko-Petshorskin puunjalostuslaitoksen rakennushanke ja Knjazhpogostkin kuitulevytehtaan laajennushanke. Komin päämiehen Vladimir Torlopovin mukaan näihin kahteen hankkeeseen tulisi sijoittaa yhteensä lähes 70 mrd. dollaria. Torlopov toteaa, että tasavallan hallitus toivoo tilanteen muuttuvan pikaisesti, jotta nämä federaation prioriteettihankkeiksikin valitut investoinnit saadaan toteutettua. Komin teollisuus- ja energiaministeriön tietojen mukaan Troitsko-Petshorskin laitoksen 67 miljardin ruplan (n. 1,5 mrd €) hankkeen …

Venäjän metsäteollisuuden tuotanto alkuvuonna 2009

Venäjän tilastokeskus Rosstat on julkaissut tuotantolukuja tammi-kesäkuulle 2009. Puutuoteteollisuuden tuotanto on laskenut alkuvuoden aikana 27 % edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Sellu- ja paperiteollisuuden tuotanto on vähentynyt 16 %. Suurin pudotus on ollut levyteollisuudessa. Keskeisimpien metsäteollisuustuotteiden tuotanto: Lähde: Rosstat

Zubkov: venäläiset koneenrakentajat valmistamaan puunjalostuslaitteita

Puunjalostuslaitteiden viennistä Venäjälle perittävät tullimaksut voivat nousta lähiaikoina, kirjoittaa Rossjskaja gazeta. Ensimmäinen varapääministeri Viktor Zubkov on varma, että venäläiset koneenrakentajat pystyisivät tekemään hyvälaatuisia puunjalostuslaitteita. Kun laitteita tuodaan maahan, kotimaiset koneenrakentajat eivät kehity. Tullien korottaminen ei kuitenkaan koske niitä tuotteita, joiden kaltaisia ei Venäjällä tuoteta. Pietarissa kesällä pidetyssä metsäsektorin kehittämisneuvoston kokouksessa Zubkov sanoi, että tuontikoneita käytetään Venäjän puunjalostuksessa valtavasti. Hän ilmoitti teollisuus- ja kauppaministeriön alkavan nyt aktiivisesti valmistella pelisääntöjä kotimaisen tuotannon …

Kasviterveystodistukseen uusia määräyksiä

Venäjän tullivirasto on ilmoittanut, että maataloustarkastusviraston (Rosselhoznadzor) hyväksymä ”Karanteenissa pidettävien kasvitarkastuksen alaisten tuotteiden” uusi lista on voimassa 15. heinäkuuta 2009 alkaen, kirjoittaa Drevesina.com -portaali. Listan määräykset koskevat ennen kaikkea tuontituotteita, puutuotteet mukaan lukien, mutta yksittäiset määräykset on ulotettu koskemaan myös vientituotteita. Mm. kansainvälinen standardi ISPM 15 tulee voimaan koko laajuudessaan. Siinä annetaan ohjeet puupakkausmateriaaleista kansainvälistä kauppaa varten. Asiakirjassa ovat seuraavat puunvientiä koskevat huomautukset: 3. Venäjän federaation alueelta vietävät puiset pakkaus- …

Muutoksia puun tullauspaikkoihin Venäjällä

Lokakuun 2009 alusta tulee voimaan Venäjän tulliviraston uusi määräys (№ 720 22.4.2009), jolla muutetaan jalostamattoman puun ja vähän jalostetun puun vientitullausvaltuudet Venäjän federaatiossa saaneiden tullien luetteloa, tiedottaa Venäjän tulli. Määräys koskee 143 tulliasemaa, joista 12 on Keski-Venäjän, 41 Luoteis-Venäjän, 14 Etelä-Venäjän, 17 Volgan, 12 Uralin, 26 Siperian ja 21 Kaukoidän tullihallinnon alueella. Määräyksen alaisiksi tulevat jalostamaton tai vähän jalostettu puu (sahattu, halkaistu, höylätty, hiottu puu) sekä tuotteet, jotka on luokiteltu …

Segezhan investointihanke ”Polar Bear”

Kesäkuussa Helsingissä Venäjän kaupallisessa edustustossa esiteltiin Polar Bear -investointihanketta, jonka puitteissa kunnostetaan Investlesprom-konserniin kuuluva Segezhan sellu- ja paperitehdasta. Segezhan sellu- ja paperitehtaan nykyaikaistamisen ja laajentamisen jälkeen tuotantomäärä yltää 845 000 tonniin vuodessa. Tehdas on tuolloin suurin ja nykyaikaisin valkaistun havusellun ja valkaistun koivusellun tuottaja. Raaka-aineen käyttö kasvaa 2,5 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Investoinnin arvo on noin 900 miljoonaa euroa. Rakennus- ja kunnostustyöt saataneen päätökseen vuonna 2013. Moskovassa huhtikuussa järjestetyssä tarjouskilpailussa hankeen …

Puuta tuotiin toukokuussa vain 0,8 miljoonaa kuutiometriä

Puun tuonti jatkui vähäisenä myös toukokuussa, tiedottaa Metsäntutkimuslaitos. Tammi–toukokuun tuonti jäi 3,6 miljoonaan kuutiometriin supistuen edellisvuodesta peräti 54 prosentilla. Puutavaralajeista tuotiin eniten haketta (0,3 milj. m³) ja mäntytukkia (0,1 milj. m³). Alkuvuonna tuodusta puusta 2,26 miljoonaa kuutiometriä oli peräisin Venäjältä. Seuraavaksi eniten puuta tuli Latviasta (0,48 milj. m³) ja Virosta (0,31 milj. m³). Ruotsista, josta viime vuonna tuli Suomeen toiseksi eniten puuta, hankittiin puuta 0,27 miljoonaa kuutiometriä. Lähde: Metlan Metsätilastotiedote …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.