Metalliyhtiö suunnittelee puunjalostusta Kirovin alueella

Metallialan suuryritys ChTPZ Group ja Kirovin alueen hallitus ovat tehneet aiesopimuksen metsäteollisuusholdingin perustamisesta. ChTPZ Group aikoo vuoteen 2010 mennessä perustaa Omutninskin piiriin Kirovin alueelle puunkorjuuyrityksen, OSB-levytehtaan sekä puisten rakennusosien tuotantolaitoksen. Vuotuiset tavoitteet ovat 1,1 milj. kuutiota raakapuuta, 500 000 kuutiota OSB-levyä sekä 237 000 kuutiota rakennusosia. Investoinnin arvo tullee olemaan ainakin 8 mrd. ruplaa. Lähde: ChTPZ Group

Ruukki Groupin saha poistettiin prioriteetti-investoinneista

Kostroman aluehallinto on poistanut Ruukki Invest Oy Kostroman sahahankkeen prioriteetti-investointihankkeiden listalta, tiedottaa Kostroman alueen kuvernöörin lehdistöpalvelu. Tammikuussa yritykselle lähetettiin vaatimus suunnitelmien päivittämisestä erityisesti investoinnin aikataulun ja tarvittavien metsävarojen suhteen. Vastausta ei ole tullut, joten Kostroman aluehallinnon kokous äänesti yksimielisesti hankkeen pois prioriteetti-investointien luettelosta. Aluehallinnon mukaan yritystä on pyydetty lukuisissa keskusteluissa muuttamaan investointisuunnitelmaansa hyväksyttäväksi Kostroman alueen ja Venäjän federaation kannalta. Tämä edellyttäisi raaka-ainetarpeen realistisempaa arviointia ja sellu- ja paperitehtaan rakentamista pelkän …

Lahdenpohjassa käynnistetty uusi viilulinja

Lahdenpohjan vanerikombinaatti ”Bumex” on ottanut käyttöön uuden viilulinjan, tiedottaa Karjalan päämiehen lehdistöpalvelu. Konehankinnat tehtiin Suomesta Rauteelta. Linjan nopeus on 365 metriä minuutissa ja sen arvo 4 miljoonaa euroa. Uuden laitteiston tuotantokapasiteetti on 2,5-kertainen kombinaatin entisiin koneisiin verrattuna ja yritys pystyy kaksinkertaistamaan liikevaihtonsa. Viilu toimitetaan kokonaisuudessaan Suomeen. Lähde: Karjalan tasavallan nettisivut

Supporting the forest sector reform in Russia and in the Southeast European countries

Ilavský and Välkky. 2007. Proceedings of the International Conference ”Supporting the Forest Sector Reform in Russia and in the Southeast European Countries by Assessing the Experiences of the New EU Member States”. Julkaisu on koottu Pushkinossa 21.-22.3.2007 pidetyn kansainvälisen konferenssin esitelmien perusteella. Konferenssin tavoitteena oli keskustella metsäpolitiikan, metsähallinnon ja metsätalouden rahoittamisen eri strategioista Keski- ja Itä-Euroopan siirtymätalousmaissa ja Venäjällä Neuvostoliiton romahduksen jälkeen. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-40-2054-4

Puun tullauspaikkoja karsitaan Venäjällä

11. maaliskuuta astuu voimaan Venäjän Federaation tullilaitoksen puutuotteita koskeva päätös nro 1327 (29.9.2007) ”Yksittäisten tuotteiden tullauspaikoista”, tiedottaa Venäjän tulli. Jalostamattoman puun ja vähän jalostetun puun (TN VED 4401, 4403, 4404, 4406, 4407) tullaus hoituu 128 tulliasemalla, jotka ovat riittävän varustettuja tämän erityisryhmän tuotteiden tullaukseen. Muiden TN VED 44 -ryhmään kuuluvien tuotteiden (puolivalmisteiden ja puutuotteiden) tullauspaikat säilyvät ennallaan. Jalostamatonta puuta ja vähän jalostettua puutavaraa tullaavien tulliasemien lista on laadittu alueellisten tullihallintojen …

Income and employment effects of change of roundwood use in Finland and Karelia

Pirhonen, Ollonqvist, Viitanen, Toropainen & Bungov. 2008. Income and employment effects of change of roundwood use in Eastern Finland and the Republic of Karelia. Metlan työraportteja 70. Metsäntutkimuslaitoksen ja Venäjän tiedeakatemian Karjalan tutkimuslaitoksen tekemässä tutkimuksessa kartoitettiin Venäjän raakapuun vientiä koskevan tulliohjelman suoria ja kerrannaisia vaikutuksia Itä-Suomen ja Karjalan tasavallan metsäsektorin työllisyyteen ja tuotantoon. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-40-2082-7

Venäläisestä pankista Ruukki Groupin osakas

Venäläisestä VTB-pankista tulee Ruukki Group Oyj:n osakkeenomistaja 10 % osuudella, tiedottaa yhtiö. Kyseisen sopimuksen perustana on osapuolten keskinäinen pyrkimys Venäjän metsäteollisuuden yhteiseen kehittämiseen Ruukin kautta. Tällä hetkellä osapuolet näkevät toisensa Ruukin pitkäaikaisina sijoittajina ja ovat valmiita tukemaan sen kasvu- ja investointistrategiaa Venäjän metsäteollisuudessa. Tämän ansiosta Ruukki voi kasvustrategiansa toteuttamisessa alueittain tukeutua VTB:n kokemukseen ja asiantuntemukseen. VTB-pankilla on toimintaa yli 60 alueella Venäjällä. Osakkeiden kauppa tullaan toteuttamaan OMXHEX-pörssissä Helsingissä, sen jälkeen …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.