Metalliyhtiö suunnittelee puunjalostusta Kirovin alueella

Metallialan suuryritys ChTPZ Group ja Kirovin alueen hallitus ovat tehneet aiesopimuksen metsäteollisuusholdingin perustamisesta. ChTPZ Group aikoo vuoteen 2010 mennessä perustaa Omutninskin piiriin Kirovin alueelle puunkorjuuyrityksen, OSB-levytehtaan sekä puisten rakennusosien tuotantolaitoksen. Vuotuiset tavoitteet ovat 1,1 milj. kuutiota raakapuuta, 500 000 kuutiota OSB-levyä sekä 237 000 kuutiota rakennusosia. Investoinnin arvo tullee olemaan ainakin 8 mrd. ruplaa. Lähde: ChTPZ Group

Ruukki Groupin saha poistettiin prioriteetti-investoinneista

Kostroman aluehallinto on poistanut Ruukki Invest Oy Kostroman sahahankkeen prioriteetti-investointihankkeiden listalta, tiedottaa Kostroman alueen kuvernöörin lehdistöpalvelu. Tammikuussa yritykselle lähetettiin vaatimus suunnitelmien päivittämisestä erityisesti investoinnin aikataulun ja tarvittavien metsävarojen suhteen. Vastausta ei ole tullut, joten Kostroman aluehallinnon kokous äänesti yksimielisesti hankkeen pois prioriteetti-investointien luettelosta. Aluehallinnon mukaan yritystä on pyydetty lukuisissa keskusteluissa muuttamaan investointisuunnitelmaansa hyväksyttäväksi Kostroman alueen ja Venäjän federaation kannalta. Tämä edellyttäisi raaka-ainetarpeen realistisempaa arviointia ja sellu- ja paperitehtaan rakentamista pelkän …

Supporting the forest sector reform in Russia and in the Southeast European countries

Ilavský and Välkky. 2007. Proceedings of the International Conference ”Supporting the Forest Sector Reform in Russia and in the Southeast European Countries by Assessing the Experiences of the New EU Member States”. Julkaisu on koottu Pushkinossa 21.-22.3.2007 pidetyn kansainvälisen konferenssin esitelmien perusteella. Konferenssin tavoitteena oli keskustella metsäpolitiikan, metsähallinnon ja metsätalouden rahoittamisen eri strategioista Keski- ja Itä-Euroopan siirtymätalousmaissa ja Venäjällä Neuvostoliiton romahduksen jälkeen. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-40-2054-4

Lahdenpohjassa käynnistetty uusi viilulinja

Lahdenpohjan vanerikombinaatti ”Bumex” on ottanut käyttöön uuden viilulinjan, tiedottaa Karjalan päämiehen lehdistöpalvelu. Konehankinnat tehtiin Suomesta Rauteelta. Linjan nopeus on 365 metriä minuutissa ja sen arvo 4 miljoonaa euroa. Uuden laitteiston tuotantokapasiteetti on 2,5-kertainen kombinaatin entisiin koneisiin verrattuna ja yritys pystyy kaksinkertaistamaan liikevaihtonsa. Viilu toimitetaan kokonaisuudessaan Suomeen. Lähde: Karjalan tasavallan nettisivut

Puun tullauspaikkoja karsitaan Venäjällä

11. maaliskuuta astuu voimaan Venäjän Federaation tullilaitoksen puutuotteita koskeva päätös nro 1327 (29.9.2007) ”Yksittäisten tuotteiden tullauspaikoista”, tiedottaa Venäjän tulli. Jalostamattoman puun ja vähän jalostetun puun (TN VED 4401, 4403, 4404, 4406, 4407) tullaus hoituu 128 tulliasemalla, jotka ovat riittävän varustettuja tämän erityisryhmän tuotteiden tullaukseen. Muiden TN VED 44 -ryhmään kuuluvien tuotteiden (puolivalmisteiden ja puutuotteiden) tullauspaikat säilyvät ennallaan. Jalostamatonta puuta ja vähän jalostettua puutavaraa tullaavien tulliasemien lista on laadittu alueellisten tullihallintojen …

Income and employment effects of change of roundwood use in Finland and Karelia

Pirhonen, Ollonqvist, Viitanen, Toropainen & Bungov. 2008. Income and employment effects of change of roundwood use in Eastern Finland and the Republic of Karelia. Metlan työraportteja 70. Metsäntutkimuslaitoksen ja Venäjän tiedeakatemian Karjalan tutkimuslaitoksen tekemässä tutkimuksessa kartoitettiin Venäjän raakapuun vientiä koskevan tulliohjelman suoria ja kerrannaisia vaikutuksia Itä-Suomen ja Karjalan tasavallan metsäsektorin työllisyyteen ja tuotantoon. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-40-2082-7

Ilim Group julkaisi Siperian investointihankkeensa

Ilim Group esitteli Siperian investointihankkeensa vuosille 2008-2012. Seuraavaksi suunnitelmalle on saatava Irkutskin aluehallinnon tuki, että pystytään hakemaan prioriteetti-investoinnin statusta federaatiotasolta. Investointihankkeen tuloksena Ilim Groupin Siperian tehtaiden sellun ja paperin tuotanto kasvaa 1,6 miljoonaan tonniin ja ensimmäinen Uralin itäpuolella sijaitseva toimistopaperia valmistava kone käynnistetään. Raaka-ainetarve kasvaa nykyisestä 8 miljoonasta kuutiometristä 9,2 miljoonaan vuoteen 2012 mennessä. Puuhuollon turvaamiseksi yritys rakentaa 270 km ympärivuotiseen käyttöön tarkoitettuja teitä. Lähde: Ilim Groupin lehdistöpalvelu

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.