Venäjän metsävirasto kannattaa nopean kehityksen skenaariota

Venäjän metsävirasto on johtajansa Valeri Roschupkinin mukaan kiinnostunut toteuttamaan metsäsektorin nopean kehityksen skenaarion, jossa Venäjän osuuden maailman metsäteollisuudesta odotetaan kasvavan 6 %:iin 2015 mennessä, tiedottaa Luonnonvaraministeriön lehdistöpalvelu. Kansainvälisessä metsäteollisuusfoorumissa esiteltiin kolme loppuun työstettyä kehitysskenaariota. Kasvuskenaarion mukaan jo 2 – 3 vuodessa investointi-ilmasto muuttuu merkittävällä tavalla, puun maailmanmarkkinahinta nousee ja siirrytään pitkäaikaisiin metsävuokrasopimuksiin. Noiden muutosten myötä saadaan lisää ulkomaisia investointeja neljän sellu- ja paperitehtaan rakentamiseen, venäläiset ja ulkomaalaiset sijoittajat toteuttavat yhteisvoimin …

Metsäteollisuusinvestoinnit ja puunvienti Venäjällä

Pietarissa pidetyn kansainvälisen metsäteollisuusfoorumin avajaisissa Venäjän metsäviraston johtaja Valeri Roschupkin kertoi, että metsäteollisuussektorille on tehty investointeja 825 milj. dollarin edestä ja maan puunvienti on kasvanut 12 %. Roschupkin totesi, että vuodessa metsäsektorin asiaintilassa on tapahtunut myönteistä kehitystä. Vuotuiset puunkorjuumäärät ovat 128 milj. m³ ja kaiken kaikkiaan puutuotteiden volyymi on kasvanut 1,5 %. Lisäksi laskennallisesta hakkuumäärästä saadaan nykyisellään käytettyä 22 %. Mutta Venäjän oma puunjalostusteollisuus jalostaa vain 20 % kaikesta korjatusta …

Karjalan tasavalta kauppaa edelleen Pitkärannan sellutehtaan osakkeita

Karjalan tasavalta myy 20 % osuutensa Pitkärannan sellutehtaan osakekannasta, kertoo Lesprom.ru viitaten Karjalan valtionomaisuusrahaston antamiin tietoihin. Huutokauppa järjestetään toiseen kertaan, koska ensimmäisellä kerralla ei tullut tarjouksia. Myynnissä olevien osakkeiden lähtöhinta on 270,7 miljoonaa ruplaa. Yrityksen kirjanpitoarvo on 781 miljoonaa ruplaa. Lähde: Lesprom.ru

Yli puolet Karjalan hakkuumahdollisuuksista pitkäaikaisilla vuokra-alueilla

Karjalan hallituksen arvion mukaan metsänvuokrausta koskeva ohjelma on onnistunut, kertoo Interfax Karjalan tasavallan internetsivuilla. Valtionomaisuusministeri Sergei Denisov toteaa, että vuoden 2004 yhdeksän kuukauden aikana metsäteollisuustuotanto on kasvanut 13 % ja raakapuun vienti vähentynyt 11 %. Tulokset on saavutettu pitkäaikaisella metsänvuokrauksella, jonka edellytyksenä on investoinnit puun jatkojalostukseen. Tämän vuoden aikana investointien suuruus on noin 5 miljardia ruplaa ja ensi vuonna niiden odotetaan olevan 9 miljardia ruplaa. Tällä hetkellä Karjalassa on annettu …

Aluehallinnon ja ymmpäristöjärjestöjen välistä dialogia Arkangelissa

Greenpeacen Arkangelin alueen vierailua koskevassa lehdistötilaisuudessa esille nousi luonnontilaisten metsien tila, kirjoittaa Arkangelin metsälehti. Aluehallinnon luonnonvaraosaston varajohtaja Galimzjanovin mukaan vihreiden kanssa käydyt keskustelut olivat hedelmällisiä ja kokonaisuutta ajatellen päästiin kompromissiin, vaikka muutamista asioista osapuolet ajattelevatkin eri tavoin. Näkökantaeroja tuli esille mm. suojelukohteiden pinta-aloista, metsien tilan määrittämiseen käytettävien arviointimenetelmien tarkoituksenmukaisuudesta sekä luonnontilaisia metsiä koskevan käsitteistön epäselvyydestä. Vienan- ja Barentsinmeren teollisuudenharjoittajien liiton edustajat kiittivät alueen viranomaisia osallistumisesta Greenpeacen kanssa käytyihin neuvotteluihin. Neuvotteluissa …

Suomi-Venäjä metsähuippukokous Helsingissä

Helsingissä järjestetään 25. – 27.10. Suomen ja Venäjän pääministerien koolle kutsuma metsähuippukokous, johon odotetaan osallistuvan 250 metsäasiantuntijaa molemmista maista. Suomen maa- ja metsätalousministeriö ylläpitää kokouksen internetsivuja, joista on luettavissa mm. Suomen ja Venäjän metsä- ja talousyhteistyötä käsittelevää taustamateriaalia sekä kokouksessa pidettäviä puheenvuoroja. Metsähuippukokouksen suomenkielinen sivusto

UPM vahvistaa puunhankintaa Venäjällä

UPM-Kymmene Oyj ja Aranna Oy ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jolla UPM ostaa Arannan Venäjän puunhankintaliiketoiminnan, kerrotaan yhtiön tiedotteessa. Kauppaan sisältyy myös Pietarissa toimiva logistiikkayhtiö ZAO ARS. Aranna Oy on toimittanut puuta Venäjältä useiden vuosien ajan. Kaupan toteutumisen edellytyksenä on viranomaislupien saanti Venäjällä. Lähde: UPM-Kymmene Oyj:n tiedote

Metsäsektorin aluehallintoa uudistetaan Karjalassa

Karjalan tasavallan Metsä- ja vuoriteollisuuskomitea lakkautetaan ja sen tehtävät siirretään uudelle ministeriölle, jonka nimeksi tulee ”valtion omaisuus- ja luonnonvaraministeriö”, kertoo uutistoimisto Regnum. Uusi ministeriö perustetaan nykyisen valtionomaisuusministeriön ”Mingossobstvennost” pohjalle. Ehdotuksen teki Karjalan päämies Sergei Katanandov ja se sai tuen tasavallan parlamentin kokouksessa. Karjalan pääministerin Pavel Tshernovin mukaan uudistus on tarpeellinen, jotta voidaan tehostaa valtion omistamien osakkeiden ohjausta alueen metsäteollisuusyrityksissä. Tasavalta omistaa nykyisin osakkeita 11 metsäyrityksestä, eikä se halua kiirehtiä osuuksien …

Venäjän duuma hyväksyi Kioton ilmastosopimuksen

Venäjän duuma hyväksyi 22.10. Kioton ilmastosopimuksen. Duuma äänesti sopimuksen hyväksymisen puolesta 334-73, kertoo Taloussanomat. Sopimuksen lopulliseen ratifiointiin tarvitaan vielä Venäjän parlamentin ylähuoneen ja presidentin hyväksyntä. Sopimuksen mukaan Venäjän tulee pitäytyä vuoden 1990 tasolla. Venäjän kasvihuonekaasupäästöt ovat nykyisellä tasolla 38 prosenttia pienemmät, mikä mahdollistaa päästökaupan käynnin muiden maiden kanssa. Lähde: Taloussanomat

Luonnonsuojelualuelakia tarkistetaan

Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova Luonnonvaraministeri Ju. Trutnev on todennut, että ympäristönsuojelulainsäädäntö ja varsinkaan luonnonsuojelualuelaki ei vastaa tämän ajan realiteetteja. Luonnonvaraministeriössä on laadittu esitys luonnonsuojelualuelain muuttamiseksi. Trutnev arvioi, että luonnon- ja kansallispuistojen integrointi Venäjän alueiden sosiaalis-taloudelliseen ympäristöön antaa mahdollisuuden tulojen lisäämiseen. Ympäristöjärjestöt ovat huolissaan parhaillaan valmisteltavana olevasta verolain uudistuksesta. Sen mukaan ei-kaupallisten organisaatioiden tulee saada viranomaisten hyväksyntä ja rekisteröinti säilyttääkseen verovapauden Lue muistio

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.