EU:n puutavara-asetusta aletaan soveltaa maaliskuussa 2013

Laittoman puutavaran kauppaa ehkäisevä EU:n puutavara-asetus astuu voimaan maaliskuussa 2013. Asetus koskee EU:n markkinoille ensi kertaa saapuvan puutavaran ja puutuotteiden maahantuojia sekä EU:n sisällä puutavaralla ja puutuotteilla kauppaa käyviä. Puutavaran ja puutuotteiden maahantuojien on käytettävä asianmukaisen huolellisuuden järjestelmää (due diligence system), joka varmistaa ettei tuotteissa ole käytetty laittomaksi luokiteltua raaka-ainetta. Yritykset voivat käyttää omaa järjestelmäänsä tai Euroopan komission hyväksymien valvontaorganisaatioiden tarjoamia järjestelmiä. Suomessa Maaseutuvirasto tulee hoitamaan asetuksen soveltamiseen liittyviä viranomaistehtäviä. …

Katsaus Venäjän pellettimarkkinoihin

Markkinatutkimus- ja konsulttiyhtiö ”Natsionalnoje Lesnoje Agetstvo Razvitija i Investitsij” tarjoaa tietoa Venäjän pellettimarkkinoista. Katsauksesta on nyt saatavilla on maksuton demoversio, josta löytyy tietoa pellettien toimittajista, ulkomaankaupasta ja hinnoista Venäjällä. Venäjänkielinen katsaus on ladattavissa täältä.

Puun tuonti tammi-heinäkuussa

Suomeen tuotiin heinäkuussa 0,9 miljoonaa kuorellista kiintokuutiometriä puuta. Tammi–heinäkuussa puun kumulatiivinen tuonti päätyi 5,5 miljoonaan kuutiometriin, joka oli kymmenen prosenttia edellisvuotista vähemmän. Tammi–heinäkuussa tuodusta puusta oli koivukuitupuuta ja haketta 1,9 miljoonaa kuutiometriä kumpaakin. Kuitupuun (sis. hake) osuus tuontipuusumasta oli noin 90 prosenttia. Tukkipuun tuonti on pysynyt vähäisenä, ja sitä tuotiin tammi–heinäkuussa maahan 0,3 miljoonaa kuutiometriä. Tammi–huhtikuun kumulatiivisesta puun tuonnista kaksi kolmannesta oli peräisin Venäjältä. Lähde: Metla, metsätilastotiedote 42/2012 Venäjältä vietiin …

Venäjän metsäsektori ja WTO

Venäjän metsätalousviraston lehti ”Venäjän metsäsanomat” (Rossijskie Lesnye Vesti) julkaisi nettisivuillaan Pietarin metsäteknillisen yliopiston professorin Vladimir Petrovin kirjoituksen otsikolla ”Tässä WTO – missä olosuhteissa Venäjän metsäsektorin on toimittava?” Alla tiivistelmä artikkelista. Koko venäjänkielinen artikkeli löytyy tästä http://lesvesti.ru/news/expert/3662/ Venäjän hakemus WTO:n jäseneksi oli poliittinen eikä perustunut taloudellisiin laskelmiin Teoreettisesti Venäjän liki 20 vuoden neuvotteluprosessilla Maailman kauppajärjestön WTO:n jäseneksi oli positiivinen vaikutus Venäjän talouteen. Tuona aikana niillä venäläisillä yrityksillä, joilla jo oli pitkäaikaiset …

Pfleiderer myy Novgorodin lastulevytehtaan IKEA:lle

IKEA ja Pfleiderer ovat sopineet Novgorodin lastulevytehtaan kaupasta. Tehtaan osto tukee IKEAn suunnitelmia laajentaa toimintaansa Venäjällä. Tällä hetkellä IKEA:lla on Venäjällä 14 ostoskeskusta ja 14 myymälää, työntekijöitä on 8 000. Novgorodin tehtaan tuotantokapasiteetti on 500 000 m³ lastulevyä vuodessa. Tehdas tulee toimimaan IKEA:an kuuluvan Swedspanin alaisuudessa. Kaupan viimeistely edellyttää kilpailuviranomaisten lupaa. Lähde: Swedspan

Karjalassa tavoitteena hakkuiden kaksinkertaistaminen

Karjalan päämiehen Aleksander Hudilaisen mukaan tasavallassa on lähitulevaisuuden tavoitteena lisätä hakkuiden määrää nykyisestä 5 miljoonasta kuutiometristä 9-10 miljoonaan. Nykyinen puunkorjuumäärä ei riitä tyydyttämään alueen puunjalostusteollisuuden tarpeita ja mm. sellutehtaat joutuvat tuomaan puuta muilta Venäjän alueilta. Karjalan tasavallan osittain omistaman Karellespromin rooli kehityksessä on tärkeä. Yritys on saanut uuden johtajan Nikolai Gubitšin, joka on Hudilaisen mukaan tehokas manageri. Gubitš toimi aikaisemmin pellettituotannon johtajana Vyborgskaja tselluljoza-yrityksessä Leningradin alueella. Karellespromin toimintaa aiotaan tehostaa …

Karjalan sellu- ja paperiteollisuus vaikeuksissa

Kontupohjan sellu- ja paperitehtaan huonosta tilanteesta uutisoidaan mediassa. Yrityksen maksut ovat rästissä, palkat myöhässä ja loppuvuoden aikana henkilöstöä aiotaan vähentää 200 työntekijällä. Yritys työllistää 6 000 henkilöä, joten optimoinnin varaa on. Tällä hetkellä järjestellään ja karsitaan ydinliiketoimintaan kuulumattomia osia, kuten kuljetus- ja rakennusosastoa sekä aputalouksia. Vuodesta 2008 alkaen yrityksestä on vähennetty 1 500 työntekijää. Pitkärannan sellutehtaan johto on jättänyt Karjalan arbitraatio-oikeuteen konkurssihakemuksen. Karjalan tasavalta on yrittänyt myydä 10 % osakeomistustaan …

Vahva tutkimusyhteistyö Venäjän kanssa jatkuu – kaksi uutta laajaa hanketta aluillaan

Metla jatkaa aktiivista tutkimusyhteistyötä Venäjän suuntaan kahden uuden tutkimushankkeen voimin. Teemoina uudet, rajan ylittävät ratkaisut metsätalouden tehostamiseen ja energiapuun käytön lisäämiseen sekä Venäjän metsäalan liiketoimintaympäristö. Molemmissa hankkeissa on mukana myös useita venäläisiä yhteistyökumppaneita. Tulokset hyödyttävät Venäjän metsätalouden parissa toimivia rajan molemmin puolin. Pohjoismaisten metsänkäytön menetelmien edistäminen Venäjällä avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia muun muassa suomalaisille konevalmistajille. Lue lisää Metlan kv-metsäntutkimuksen uutiskirjeestä

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.