Presidentin hallinto arvosteli ympäristöhallintoa

Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova Presidentin hallinnon tarkastusyksikkö arvosteli 25.11.2002 julkistetussa raportissa ankarasti ympäristöhallintoa. Raportissa todetaan, että peruslain kansalaisille takaama oikeus hyvään ympäristöön ei toteudu. Federaation ja subjektien hallinto toteuttaa tehottomasti ympäristönsuojelulakia ja siihen liittyviä säädöksiä. Noin 15 % maan pinta-alasta, jolla alueelle asuu 60 % väestöstä, on ekologisen turvallisuuden kannalta epätyydyttävässä tilassa. Tarkastuksen tulokset on esitelty presidentille. Luonnonvaraministeriö, taloudellisen kehityksen ministeriö, finanssiministeriö ja teollisuusministeriö on määrätty perehtymään raporttiin ja ryhtymään …

Luonnonvara- ja ympäristölainsäädännön uudistus

Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova Venäjällä on menossa luonnonvara- ja ympäristölainsäädännön kokonaisuudistus. Sekä tärkeimpien luonnonvarojen käyttöä että ympäristönsuojelua ohjaavat lait uusitaan. Käsittelyssä ovat seuraavat lakiesitykset: laki kaivannaisista, metsälaki, vesilaki ja laki ympäristöhaittojen korvaamisesta. Uusi ympäristönsuojelulaki on jo voimassa. Luonnonvara- ja ymparistolainsaadannon uudistus 191102

Venäjän ympäristöliikkeen kehitys

Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova Venäjän ympäristöliikkeestä kehittyi merkittävä poliittinen vaikuttaja demokraattisen aallon aikana 1989-1991. Siirryttäessä valtiollisbyrokraattisen kapitalismin rakentamiseen vuodesta 1992 lähtien liikkeen vaikutusmahdollisuudet heikkenivät. Venäjän ”vihreiden” politiikan arvioidaan olevan kriisitilassa. Metsäasioissa aktiivisten järjestöjen toimintaa on tarkasteltava suhteessa ympäristöliikkeen yleiseen kehitykseen. Ymparistoliikkeen kehitys 111102

Kansalaisten osallistaminen Venäjän metsätaloudessa

Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova Kansainvälissä projekteissa on kehitetty Venäjälle sopivia menetelmiä kansalaisten osallistumiseksi metsätalouteen. Avainkysymys on avoimien suunnittelujärjestelmien kehittäminen eikä kieltämisvaltuuksien saaminen jonkin säädöksen perusteella. Useiden projektien hyvistä tuloksista huolimatta virallisen metsätalouden suunnittelujärjestelmän uudistaminen ei ole juurikaan edennyt. Kansalaisten osallistaminen 111102

Maailmanpankin kestävän metsätalouden projekti

Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova Pitkään valmisteltu Maailmanpankin lainalla rahoitettava Venäjän metsien kestävän käytön projekti on käynnistynyt. Projektin aloitusseminaari järjestettiin Moskovan lähellä Zvenigorodissa 30.10-01.11.2002. Projekti tukee Venäjän metsästrategioiden uudistamista ja tulee tekemään yhteistyötä muiden metsäprojektien kanssa. Projekti jakaantuu kahteen pääkomponenttiin: metsähallinnon perusteiden kehittäminen ja metsäteollisuusyritysten johtamisen ja hallinnon kehittäminen. Lisäksi oman komponenttinsa muodostavat projektin koordinaatio ja hallintopalvelut. Projektin pilottialueita ovat Habarovskin ja Krasnojarskin piirit sekä Leningradin alue. Alueiden sisällä on valittu …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.