WWF kehottaa yrityksiä välttämään metsätuhohakkuista tulevaa puuta

Venäjän WWF kehottaa yrityksiä välttämään ostamasta tai käyttämästä puuta, joka tulee metsätuhohakkuista Venäjältä. Tällä toimenpiteellä voidaan pienentää riskiä laittoman puun päätymisestä toimitusketjuun siihen saakka, kunnes Venäjälle saadaan toimiva järjestelmä tuhohakkuiden valvontaan. Myös yritysten sisäistä puun alkuperän valvontaa suositellaan vahvistettavan, esimerkiksi lisäämällä maastoauditointeja. Metsätuhohakkuita (”sanitaarihakkuut”) tehdään kuolleen ja vaurioituneen puuston poistamiseksi ja niiden osuus Venäjän vuosittaisesta hakkuumäärästä on noin seitsemäsosa. Vaikka metsätuhohakkuut on sallittu vain hyönteis- tai sienituhojen leviämisen estämiseksi, ne …

Venäjän uusi FSC-standardi hyväksytty

Venäjän uusi FSC-standardi on hyväksytty ja se astuu voimaan 22.3.2021 yhden vuoden siirtymäajalla. FSC Rossijan yhteenveto: Keskeisimpiä uusia vaatimuksia: Velvollisuus olla ehdottamatta tai vastaanottamatta lahjuksia. Tietyissä tapauksissa alkuperäiskansoilta ja paikallisyhteisöiltä on saatava kirjallinen etukäteissuostumus. Tarkistettaville tunnuksille on määriteltävä konkreettiset tavoitteet. ”Mittakaava, intensiteetti ja riski” -konseptin toteutus. Päivitettyjä vaatimuksia, mm.: Kaiken sovellettavan lainsäädännön noudattaminen. Alkuperäiskansojen ja paikallisyhteisöjen oikeuksien noudattaminen. Luontoarvojen määrittäminen ja vaikutusarvio. Metsäpeitteen oikea-aikainen uudistaminen alkuperäistä (ennen hakkuuta) vastaavaksi. Suojeluarvoltaan …

Kansalaiset huolissaan laittomista hakkuista Venäjällä

Venäjän WWF:n tekemän tutkimuksen mukaan 80 prosenttia kansalaisista pitää laittomia hakkuita ajankohtaisena ongelmana Venäjällä. Vain 13 prosenttia on eri mieltä. Kaksi kolmasosaa kansalaisista pitää laillista puun alkuperää tärkeänä vaatimuksena puunjalostuksessa. FSC -merkintään, joka todistaa muun muassa puun laillista alkuperää, kiinnitetään kuitenkin vähän huomiota. Vain 16 prosenttia vastaajista on huomannut FSC -pakkausmerkinnän tuotteissa. Tutuin se oli suurkaupunkien asukkaille ja nuorille. Mielipiteet laittomien hakkuiden ajankohtaisuudesta ovat säilyneet ennallaan viimeisten vuosien aikana. Edellinen …

Intensiivisen metsätalouden ensimmäinen normi hyväksytty Karjalaan

Venäjän metsänhoitosääntöihin on hyväksytty täydennys, jonka myötä intensiivisen metsätalouden harjoittaminen on mahdollista myös Karjalassa. Muutoksella tavoitellaan harvennushakkuiden lisäämistä puuston laadun parantamiseksi. Karjalassa hyvälaatuista puuta saadaan hakkuissa 0,7 kuutiometriä hehtaarilta, kun naapurimaissa vastaava luku on 4-6. Tähän saakka Venäjän lainsäädäntö ei ole mahdollistanut intensiivisen metsätalouden harjoittamista Karjalassa. Metsänhoitosääntöjen lisäksi myös metsänuudistamissäännöt ovat päivitettävänä. Uutta versiota odotetaan kesän 2020 aikana. Uusien normien soveltaminen on mahdollista, kun vastaavat muutokset on viety metsänkäyttöä ohjaaviin …

Venäjän puunkorjuu väheni vuonna 2019

Venäjän Metsäviraston tilastojen mukaan vuoden 2019 hakkuut olivat 219 miljoonaa kuutiometriä eli kahdeksan prosenttia edellisvuotta vähemmän. Siperian federaatiopiirissä tehtiin kolmasosa Venäjän hakkuista ja Luoteis-Venäjällä 27 prosenttia. Luoteis-Venäjän puunkorjuu oli 59 miljoonaa kuutiometriä, laskua edellisvuoteen oli kolme prosenttia. Muista Luoteis-Venäjän alueista poiketen puunkorjuu kasvoi Karjalan ja Komin tasavalloissa.       Suurikokoiset kuvat (PDF) Puunkorjuu, milj. m³ Alue 2018 2019 muutos, % Venäjä 238,6 219,2 -8 Luoteis-Venäjä 60,8 58,6 -3   …

Statistical review – Wood production in 2019

The statistical review provides information on the development of fellings and roundwood production during 2009-2019. It covers 11 selected regions in the Central and Northwestern Federal Districts. Contents: Basic information about forest resources and fellings by regions: growing stock, annual increment, annual allowable cut and fellings in 2018. Development of fellings 2009-2019 by regions. Production of timber assortments in 2018 and 2019 in the Central and Northwestern Federal Districts. Roundwood …

Lakiehdotus havupuun epäsuorasta vientikiellosta hylättiin

Vuonna 2018 Venäjän duumaan jätetty ehdotus havupuun epäsuorasta vientikiellosta on hylätty ilman käsittelyä. Ehdotuksen mukaan havupuun korjuu olisi ollut sallittua vuoden 2030 loppuun saakka vain, jos se jalostetaan tai käytetään Venäjän Federaation alueella. Lähde: https://sozd.duma.gov.ru/bill/470635-7   Aikaisemmin aiheesta: 25.5.2018 Lakiehdotus havupuun epäsuorasta vientikiellosta  

Puunkorjaajat vaikeuksissa Venäjällä

Poikkeuksellisen lämmin talvi on aiheuttanut vaikeuksia puunkorjuuyrityksille Venäjällä. Jääteiden puuttuminen ja metsäteiden huono kunto ovat vaikeuttaneet puukuljetuksia. Esimerkiksi Arkangelin alueella on pystytty avaamaan vain alle kolmasosa suunnitelluista jäätieyhteyksistä. Yritykset ovat pyytäneet viranomaisilta lykkäystä metsänkäyttömaksuille selvitäkseen vaikeuksista. Lisäksi apua on pyydetty kuljetusongelmiin, jotka liittyvät aluetason teiden käyttörajoituksiin. Tilanne on vaikea myös Karjalassa ja Vologdan alueella. Yritykset ovat vedonneet federaatiotason päättäjiin pyytäen lievennyksiä leimikoiden sijoittelua koskeviin rajoituksiin*. Lisäksi on ehdotettu tienrakentamiseen liittyvien …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.