Ensimmäinen valtion metsätalousyritys sai FSC-sertifikaatin Venäjällä

Vologdan alueen metsätalousyritysten (entisten leshozien) yhtymä Vologdaleshoz on saanut metsänhoidon ja alkuperäketjun FSC-sertifikaatin, uutisoi Venäjän metsätalousvirasto. Vologdaleshoz on ensimmäinen sertifioitu valtion metsätalousyritys, tähän saakka kaikki sertifikaatit on myönnetty metsäteollisuusyrityksille. Sertifioitu metsäala on 425 000 hehtaaria. Vologdaleshoz hoitaa metsänvuokrauksen ulkopuolella olevia metsiä. Lisäksi se tarjoaa metsäpalveluja, kasvattaa paakkutaimia ja tuottaa sahatavaraa. Venäjällä on 43 miljoonaa hehtaaria FSC sertifioitua metsää. Vologdan alueelle on myönnetty 30 metsänhoidon sertifikaattia, yhteensä niitä on Venäjällä 164. …

Kiinalaisten sellutehdasinvestointi jäihin Tomskin alueella

Viime vuosina uutisoitu kiinalaisten yritysten Xinjiang Zhongtai Group ja Xinjiang Fulida Fibre investointisuunnitelma selluntuotantoon Tomskin alueella on hylätty, kertoo alueen varakuvernööri Andrei Knorr. Suunnitelmissa oli 50 miljardin ruplan investointi valkaisemattoman sellun (500 000 t) ja sahatavaran (500 000 m³) tuotantoon. Syinä projektin perumiseen ovat muun muassa rahoitusongelmat ja työvoiman puute. Lähde: RIA Tomsk Aikaisemmin aiheesta: 21.4.2016 Kiinalaisinvestoinnit Venäjän selluntuotantoon 31.10.2016 Kiinalaiset vahvistavat rooliaan Siperian ja Kaukoidän metsäteollisuudessa

Heinolan Sahakoneet sai mittavan tilauksen Venäjältä

Heinolan Sahakoneet on solminut noin seitsemän miljoonan euron arvoisen toimitussopimuksen lajittelu- ja paketointilaitoksesta sekä kanavakuivaamoista Arkangelin alueella sijaitsevalle sahalle. Toimitus on jatkoa jo aiemmin samalle tilaajalle toimitetuille kanavakuivaamoille. Toimitettava lajittelulaitos pystyy käsittelemään yhteensä noin 400 000 kuutiometriä sahatavaraa vuodessa. Tilaus toimitetaan kevään ja alkukesän 2017 aikana. Kauppa on yritykselle merkittävä ja kooltaan liikevaihtoon nähden suuri. Lähde: Heinolan Sahakoneet

Logset laajentaa toimintaansa Venäjällä

Suomalainen metsäkonevalmistaja Logset Oy laajentaa merkittävästi jälleenmyyjäverkostoaan ja toimintojaan Venäjällä. Yhtiö on solminut uusia jälleenmyyjäsopimuksia venäläisten metsäkoneiden jakeluun ja huoltoon erikoistuneiden jälleenmyyjien kanssa. – Haluamme, että suhteemme loppuasiakkaisiimme ovat yksinkertaiset ja suorat. Valmistamme markkinoiden parhaita koneita. Tehostamalla jakeluketjuamme, pyrimme varmistamaan asiakkaalle laadukkaat holto-, varaosa-, ja koulutuspalvelut. Haemme uudistuksella aiempaa nopeampaa ja aidompaa kommunikointia loppuasiakkaiden kanssa, toteaa Logsetin Venäjän aluemyyntipäällikkö Juha Kirvesniemi. Logset on metsäkonevalmistaja, joka valmistaa tavaralajimenetelmän metsäkoneita. Kaikki tuotteet, …

Koivutukin väliaikaiset vientirajoitukset tehtiin mahdollisiksi

Venäjän hallitus on hyväksynyt asetuksen, jolla yli 15 cm koivutukit lisätään sisämarkkinoille tärkeiden tuotteiden listaan. Listalla oleville tuotteille voidaan poikkeustapauksissa määrätä väliaikaisia viennin rajoituksia tai kieltoja. Listaan lisätty tullinimike on (TN VED) 4403 95 000 1 – koivutukit joiden poikkileikkaus on vähintään 15 cm. Vientirajoitusten tarvetta perustellaan koivutukin viennin kasvulla ja hintojen nousulla sekä kotimaisten vanerinvalmistajien raaka-ainepulalla. Asetus: 18.01.2017 № 19 ”О внесении изменения в перечень товаров, являющихся существенно важными …

Hakkuusääntöihin korjaus sembramännyn hakkuurajoituksesta

Venäjän uusiin hakkuusääntöihin on valmisteilla korjaus sembramäntyä sisältävien metsiköiden hakkuurajoitukseen. Päätehakkuita saa tehdä, jos puustosta on sembramäntyä enintään kolme kymmenesosaa. Hakkuusääntöjen tekstissä rajoituksena on viisi kymmenesosaa, mutta teksti on virheellinen. Näin ollen aikaisempi rajoitus pysyy voimassa edelleen. Viranomaiset kiittävät luontojärjestöjä aktiivisuudesta sembramänniköiden suojelemisessa. Lähde: Rosleshoz Täydennystä uutiseen: 17.1.2017 Uudet hakkuusäännöt voimaan Venäjällä

Uudet hakkuusäännöt voimaan Venäjällä

Uudet hakkuusäännöt astuivat voimaan Venäjällä 10.1.2017. Säännöissä annetaan tarkkoja määräyksiä muun muassa hakkuutavasta, puuston arvioinnista ennen hakkuuta ja leimikoiden rajauksesta. Avohakkuut keskeisin hakkuutapa Avohakkuiden ohella säännöissä määritellään useita erilaisia valinta- ja asteittaisia hakkuutapoja, joissa puustosta poistetaan osa tai hakkuut toteutetaan useammassa vaiheessa. Valintahakkuille on määritelty hakkuun voimakkuus, joka vaihtelee 10–70 prosentin välillä. Alikasvosta on säästettävä kaikissa hakkuutavoissa. Hakkuualueille on annettu pinta-alaa ja sijoittelua koskevia rajoituksia eri metsävyöhykkeille. Esimerkiksi Karjalan tasavallassa …

Solombalan sahan jatkaja Pomor Timber investoi

Vuonna 2013 selvitystilaan joutuneen Solombalan sahan jatkaja Pomor Timber (Pomorskaja lesopilnaja kompanija) suunnittelee investointeja. Vuonna 2016 yritys allekirjoitti sopimuksen pellettilaitoksen toimituksesta (kapasiteetti 100 000 t). Vuoden 2017 aikana aiotaan uusia tukin lajitteluosasto sekä sahalinja, jonka kapasiteetti on 550 000 kuutiometriä tukkia vuodessa. Tuotantoon investoidaan 2,5 miljardia ruplaa tulevien kahden vuoden aikana (38 milj. €, 1 €=65 RUB). Suunniteltujen investointien jälkeen yrityksen puunjalostuskapasiteetin on määrä yltää 1,3 miljoonaan kuutiometriin. Tuotannon lisäksi …

Maatalousmetsille ehdotetaan yksityisomistusta

Venäjällä on miljoonia hehtaareja maatalousmaalle syntynyttä metsää, joka on hoidon ja käytön ulkopuolella. Yksityisomistusta on esitetty jälleen ratkaisuksi näille metsille. Metsittyneitä peltoja 30–70 miljoonaa hehtaaria Vuonna 2010 Venäjällä oli yli 30 miljoonaa hehtaaria käyttämättömiä peltoja. Luonnostaan metsittyneiden peltojen pinta-alaksi on arvioitu 30–70 miljoonaa hehtaaria. Kymmeniä vuosia käyttämättä olleille, viljaville maille on useissa tapauksissa ehtinyt syntyä jo metsä, joten maita ei ole taloudellisesti järkevää palauttaa viljelyyn. Metsiä olisi nyt hoidettava, jotta …

Kaman sellu- ja paperitehtaan investointi taivekartongin tuotantoon etenee

Kaman sellu- ja paperitehdas on allekirjoittanut yhteistyösopimuksen Permin aluehallinnon ja ”Otkrytije” -pankin kanssa investoinnista taivekartongin tuotantoon. Projektia varten perustetulle yhtiölle ”Kama Karton” on myönnetty 19 miljardin ruplan (298 milj. €, 1 €=65 RUB) suuruinen laina. Investoinnin suuruus on yhteensä 29 miljardia ruplaa (451 milj. €). Laitetoimittajaksi on valittu Andritz. Tuotannon on määrä käynnistyä vuoden 2019 syksyllä, ja tuotantokapasiteetti tulee olemaan 220 000 tonnia vuodessa. Tehdas tulee olemaan ensimmäinen päällystetyn taivekartongin …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.