Arkangelin sellu- ja paperitehtaaseen investoidaan

Pulp Mill Holding on julkistanut 160 miljardin ruplan (1,8 mrd €*) investointiprojektin ”PRORYV-2027” Venäjän tuotantolaitoksiinsa. Keskeisin osa projektia on Arkangelin sellu- ja paperitehtaan yhteyteen rakennettava sellu-kartonkitehdas (4. linja), johon tulee uusi kartonkikone.  Tällä hetkellä tehtaassa on kaksi kartonkikonetta, joiden kapasiteetti on reilut 600 000 tonnia. Kolmannen koneen kapasiteetti tulee olemaan 700 000 tonnia ja sen tuotanto tullaan suuntaamaan ulkomaanmarkkinoille. Viiden vuoden päästä Arkangelin sellu- ja paperitehtaan sellun tuotantokapasiteetti nousee 1,7 …

Segezha Group investoi

Segezha Group on uutisoinut kesän aikana useista investoinneista puutuoteteollisuuteen. Karjalan uuden sellutehtaan rakennussuunnitelma on edennyt rahoitussopimukseen. Sahatavara Arkangelin alueella sijaitsevan Onegan sahan laitteistot uusitaan kokonaan, lisäksi sen yhteyteen rakennetaan pellettitehdas. Sahan tuotantomäärä kasvaa 20 prosenttia eli 280 000 kuutiometriin. Linck toimittaa uuden sahalinjan (kapasiteetti 550 000 m³ tukkia) ja Jartek laitteistot sahatavaran lajitteluun. Investoinnin suuruus on 5,5 miljardia ruplaa (n. 62 milj. €*). Karjalassa jatketaan Kostamuksessa sijaitsevan ”Karelian Wood Company” sahalaitoksen modernisointia. …

WWF kehottaa yrityksiä välttämään metsätuhohakkuista tulevaa puuta

Venäjän WWF kehottaa yrityksiä välttämään ostamasta tai käyttämästä puuta, joka tulee metsätuhohakkuista Venäjältä. Tällä toimenpiteellä voidaan pienentää riskiä laittoman puun päätymisestä toimitusketjuun siihen saakka, kunnes Venäjälle saadaan toimiva järjestelmä tuhohakkuiden valvontaan. Myös yritysten sisäistä puun alkuperän valvontaa suositellaan vahvistettavan, esimerkiksi lisäämällä maastoauditointeja. Metsätuhohakkuita (”sanitaarihakkuut”) tehdään kuolleen ja vaurioituneen puuston poistamiseksi ja niiden osuus Venäjän vuosittaisesta hakkuumäärästä on noin seitsemäsosa. Vaikka metsätuhohakkuut on sallittu vain hyönteis- tai sienituhojen leviämisen estämiseksi, ne …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.