Metsäsektorin kehitysstrategia vuoteen 2020

Venäjän kauppa- ja teollisuusministeriön sekä maatalousministeriön yhteisellä määräyksellä 31.10.2008 hyväksymä metsäsektorin kehitysstrategia vuoteen 2020 on monessa suhteessa kiistanalainen, mutta kiinnostava asiakirja. Strategian keskeisen sisällön (liite) ohella runsaasti keskustelua on herättänyt sen oikeudellinen luonne ja tavoitteenasettelun realistisuus. Kummastusta herättää myös strategian laadinnan aikataulutus: Venäjällä strategia laadittiin heti metsälainsäädännön laajamittaisen uudistuksen jälkeen, vaikka päinvastainen järjestys tuntuu monin tavoin tarkoituksenmukaisemmalta. Venäjän oikeuden asiantuntija Leena Lehtinen luonnehtii strategiaa oikeudelliselta luonteeltaan ministeriöiden toimintaa yleisellä tasolla …

Vologdan alueella puretaan metsävuokrasopimuksia

Vologdan alueen metsäviranomaiset kiristävät epärehellisiin metsänvuokraajiin kohdistuvia toimiaan. Uutistoimisto Serverinform uutisoi, että vuonna 2009 Vologdan alueella annettiin välimiesoikeuden ratkottavaksi 71 kannetta metsänvuokrasopimuksen purkamiseksi, vuokrarästien ja viivästyskorkojen perimiseksi. 1.1.2010 aluebudjettiin oli maksettu 11,4 miljoonaa ruplaa metsälakirikkeistä koituneita vahingonkorvauksia ja noin 7,5 miljoonaa ruplaa sakkoja. Edelliseltä vuodelta toimeenpanoasiakirjoja on laitettu vireille yli 85 miljoonan ruplan arvosta. Lähde: SeverInform

Karjalan tasavalta ja Segezhan kombinaatti solmivat yhteistyösopimuksen

Karjalan Tasavalta on allekirjoittanut sosiaalista ja taloudellista yhteistyötä käsitteleviä sopimuksia alueensa johtavien metsäteollisuuskombinaattien kanssa. Viimeisimpänä sopimuksen tasavallan kanssa solmi Segezhan sellu- ja paperikombinaatti, jonka sopimusvelvoitteisiin vuodelle 2010 kuuluu nostaa säkkipaperin tuotantoa 6,3 %, työn tuottavuutta 29,6 % ja keskipalkkaa 8,3 %. Vastavuoroisesti Karjalan Tasavalta tarjoaa kombinaatille apuaan ”Belyj medved” investointiprojektin toteuttamisessa, lainojen korkokannan alentamisessa ja rautatietariffien säännöstelypolitiikassa. Belyj Medved (Polar Bear) on prioriteetti-investointien listalle elokuussa 2009 hyväksytty investointihanke, jonka puitteissa …

Puutavarakuljetuksille tienkäyttömaksu

Venäjällä otetaan käyttöön tienkäyttömaksu, jota peritään yleisillä teillä puutavaran ja muiden raskaiden kuormien kuljetuksesta. Käytäntö perustuu Venäjän hallituksen asetukseen nro 934, 16.11.2009 ”Raskaiden kuormien kuljetuksissa Venäjän federaation teillä käytettävistä ajoneuvoista aiheutuvien vahinkojen korvaamisesta”. Asetuksen mukaisesti vahingon suuruus lasketaan ajoneuvon suurimman sallitun painon ja akselipainojen raja-arvojen ylittymisen, erityyppisten teiden osuuden sekä vuosittain määriteltävän erityisindeksin perusteella. Vahingon suuruus kasvaa moninkertaiseksi keliolosuhteiden vuoksi asetettujen väliaikaisten rajoitusten ajaksi. Hallituksen asetus antaa teidenomistajille mahdollisuuden nostaa …

Raakapuun tuontimäärä putosi alle puoleen, hake suosituin tuontiartikkeli vuonna 2009

Suomeen tuotiin vuonna 2009 kaikkiaan 9,1 miljoonaa kuorellista kiintokuutiometriä puuta, tiedottaa Metsäntutkimuslaitos. Tuonti väheni alle puoleen edellisvuodesta ja jäi ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1997 alle kymmeneen miljoonaan kuutiometriin. Puun kuukausituonti säilyi koko vuoden ajan tasaisena pysytellen noin 0,8 miljoonan kuutiometrin suuruusluokassa. Maahamme vuonna 2009 tuodusta puusta kaksi kolmannesta (6,1 milj. m³) oli lähtöisin Venäjältä. Näin ollen venäläisen puun osuus tuonnista kasvoi. Vientitullien vaikutus näkyi koivukuidun tuonnin romahtamisena, jota kompensoimaan nousi …

Metsäteollisuuden tuotanto tammi-helmikuussa 2010

Alkuvuoden tuotantoluvut, osoittavat, että Venäjän metsäteollisuuden tuotanto on kaikilta osa-alueiltaan nousussa. Vahvinta kasvu on vanerin tuotannossa, joka lisääntyi 47 % verrattuna vastaavaan ajankohtaan viime vuonna. Kartonkia tuotettiin tämän vuoden tammi-helmikuussa vastaavasti 28 %, sellua 25 %, kuitulevyä 24 %, paperia 15 % ja lastulevyä 5 %, enemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuonna 2009. Sahatavaran tuotannon osalta kasvu oli huomattavasti maltillisempaa (2 %). Lähde: Valtion tilastopalvelu

Puun jatkojalostuksen kehitysnäkymiä

Vuoteen 2020 ulottuvassa Venäjän metsätalouden kehitysstrategiassa on avainasemassa kotimaisen puun jatkojalostuksen kehittäminen, johon liittyvät kysymykset ovat toistuvasti nousseet esille metsäsektoriin liittyvässä uutisoinnissa. Lesnaja Gazetan artikkelissa (20.2.2010) pohdittiin, millaiset mahdollisuudet Venäjällä on tavoitteen toteuttamiseen ja mitkä kysymykset ovat keskeisiä ongelman ratkaisun kannalta. Artikkelin mukaan Venäjän mahdollisuudet piilevät maan valtaisassa energiapotentiaalissa ja uhat sen hyödyntämiseen liittyvissä ongelmissa, jotka alkavat puunkorjuusta. Ilmastonmuutos ja suoperäisen maapohjan (Venäjällä 57 %) puunkorjuun haasteet sekä puutavarakuljetusten ongelmat …

Uusia prioriteetti-investointeja vaneri- ja huonekaluteollisuuteen

Prioriteetti-investointien listalle on lisätty vuoden alussa uusia investointihankkeita. Anzhernyj Fanernyj Kombinat sai prioriteetti-investoijan statuksen kohteena vaneritehdas Anzhero-Sudzhenskin kaupungissa Etelä-Siperiassa. Tehtaan tuotantokapasiteetiksi on ilmoitettu 60 tuhatta m3 ja investoinnin kokonaissuuruudeksi 50 miljoonaa euroa. AVA Company puolestaan rakentaa venäläistä koivua hyödyntävän huonekalutehtaan Omskiin. Tehtaan tuotantokapasiteetti on 250 tuhatta kuutiota ja alkuinvestoinnin suuruus 50 miljoonaa euroa. Kolmas uusi prioriteetti-investoija on Tjumenskij Fanernyj Zavod, kohteena Tjumeniin rakennettava vaneritehdas, jonka tuotantokapasiteetti on 120 tuhatta kuutiota. …

Suojärven kartonkitehdas myydään

Kondopoga-yhtiöt on päättänyt myydä Suojärven kartonkitehtaan, kirjoittaa Karjalan Sanomat. Tehtaan on määrä siirtyä Pietarilaisen Avtomatizatsija-yhtiön omistukseen toukokuussa. Kontupohjan sellu- ja paperikombinaatti osti Suojärven tehtaan holdingyhtiö Petrozavodskmasilta vuonna 2004 ja sijoitti tuotannon uudistukseen 67 miljoonaa ruplaa. Modernisoinnin myötä tehdas onnistui nelinkertaistamaan tuotantonsa, mutta tuotantomäärän noususta huolimatta toiminta on tuottanut kombinaatille tappiota. Lähde: Karjalan Sanomat

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.