Tekijänoikeus

Tekijänoikeus julkaistuun aineistoon on palvelun ylläpitäjillä, ellei erikseen toisin mainita. Aineistoa saa lainata tekijänoikeuslain mukaisesti. Lähde on ilmoitettava.

Tietojen oikeellisuus ja vastuun rajoitus

Internetpalvelun tiedot perustuvat länsimaisiin ja venäläisiin lähteisiin, jotka mainitaan aineiston yhteydessä. Eri lähteistä saatujen tietojen todenmukaisuutta ei ole tarkistettu eikä ylläpitäjä ota vastuuta tietojen oikeellisuudesta, virheettömyydestä tai ajantasaisuudesta. Ylläpitäjä ei vastaa mistään internetpalvelun käytöstä mahdollisesti aiheutuneesta vahingosta.

Ylläpitäjä

Luonnonvarakeskus: Sari Karvinen, etunimi.sukunimi@luke.fi, p. 029 532 3256