Venäjän luonnonvara- ja ympäristöministeriön suunnitelma laittomien hakkuiden torjuntaan

Venäjän luonnonvara- ja ympäristöministeriö on laatimassa suunnitelmaa laittomien hakkuiden ja laittoman puun kaupan torjuntaan vuosille 2016-2020. Keskeisessä osassa on lainsäädännön kehittäminen ja valvonnan tehostaminen. Parannuksia ehdotetaan muun muassa valvontaa tekevien virkamiesten henkilöllisyyden suojaamiseen. Puunkuljetukseen käytettäville ajoneuvoille ehdotetaan varustusta reittien, ajan ja työskentelypaikkojen tekniseen valvontaan. Lisäksi suunnitteilla on myöntää metsätalousvirastolle oikeus käsitellä Venäjän alueviranomaisten tekemiä hallinnollisia rikkomuksia. Valvontaa tekevien viranomaisten välistä yhteistyötä halutaan parantaa ja toimivaltaa laajentaa. Lähde: Luonnonvara- ja ympäristöministeriö

Segezha Groupille 384 miljoonan euron syndikoitu luotto

Segezha Group on allekirjoittanut sopimuksen viiden vuoden syndikoidusta luotosta venäläisten ja kansainvälisten pankkien kanssa. Luottomäärä on 383,6 miljoonaa euroa. Rahoitus käytetään Segezha Groupin investointiohjelmaan, joka sisältää muun muassa Segezhan sellu- ja paperitehtaan modernisoinnin ja uuden vaneritehtaan rakentamisen Kirovin alueelle. Lue lisää (englanniksi): Segezha Group Aikaisemmin aiheesta: 09.11.2016 Segezhan sellu- ja paperitehtaan modernisointisuunnitelma

Venäjän sahatavaran vienti kasvanut lähes kolmanneksella alkuvuonna

Venäjän sahatavaran vienti on kasvanut 32 prosenttia alkuvuonna, pääasiassa ruplan devalvaation ansiosta. Venäjältä vietiin tammi-kesäkuussa 15,6 miljoonaa kuutiometriä sahatavaraa. Kiinan osuus viennistä oli 7,6 miljoonaa kuutiometriä, kasvua edellisvuoteen oli 64 prosenttia. Vienti on kasvanut myös Eurooppaan, Etelä-Koreaan ja Japaniin. Vientiyrityksiä on kaikkiaan pari tuhatta, joista suurimpia ovat: Titan: Vienti tammi-kesäkuussa 574 000 m³. Konserniin kuuluvalla Lesozavod 25-sahalla uutena vientimaana Egypti, jonne on tavoitteena viedä neljännes (n. 50 000 m³) tuotannosta. …

Kontupohjan sellu- ja paperitehtaan tilanne

Kontupohjan sellu- ja paperitehdas aloitti konkurssimenettelyn loppuvaiheen kolme kuukautta sitten. Miten tehtaan asiat ovat nyt ja mitä on tämän ajanjakson aikakan tapahtunut. ”MK v Karelii” selvitti asiaa Kontupohjan konkurssipesän hoitajalta Andrei Shutilovilta. – Mitä yrityksessä tapahtuu? – Vastoin yleistä harhaluuloa konkurssi ei aina tarkoita yrityksen kuolemaa. Tavoitteena voi olla myös yrityksen toiminnan saattaminen uudelleen kannattavaksi. Olemme nyt konkurssimenettelyn viimeisessä vaiheessa, jossa yhtiön kaikki velat pitää saada maksettua yhtiön omaisuutta myymällä. …

Karellespromin yksityistäminen etenee

Karjalan hallinto on sisällyttänyt Karellespromin yksityistettävien yritysten listalle. Valtion omistamien osakkeiden osuus on 50,4 prosenttia ja niiden nimellisarvo on 7,9 miljoonaa ruplaa (112 000 €, 1 €=70 RUB). Markkina-arvon määritys tehdään ennen osakkeiden myyntiin asettamista. Osakkeiden myynnillä pyritään löytämään yritykselle suuri investoija, joka pystyy kehittämään sen toimintaa. Karjalan lainsäädäntökokouksen talouspolitiikkakomitean kokouksessa suositeltiin, että Karellespromin osakkeita ei myydä vielä tämän vuoden aikana, kuten oli alun perin suunniteltu. Yksityistämistä on tarpeen siirtää …

Titan Group uusii sahalinjan Arkangelissa

Titan Groupiin kuuluva Lesozavod 25 on aloittanut uuden sahalinjan asentamisen Arhangelski LDK-3 -tuotantoyksikköönsä. Investoinnin suuruus on noin miljardi ruplaa (14 milj. €, 1 €=70 RUB). Tuotanto on määrä käynnistää keväällä 2017, jolloin modernisointia jatketaan investoimalla kuivaamoihin ja valmiin sahatavaran käsittelyyn. Täyteen tuotantomäärään päästään vuonna 2018. Kaikkiaan LKD-3 tuotantoyksikköön investoidaan 4,8 miljardia ruplaa (66 milj. €). Valutec toimittaa sahalle 17 kuivaamoa, joiden kuivauskapasiteetin kokonaismääräksi tulee 300 000 kuutiometriä vuodessa. Valutecin tilauksen …

Honkarakennetta ei myydä Sistemalle

Honkarakenteen suurin osakkeenomistaja Saarelainen ilmoittaa, että se ei hyväksy venäläisen sijoitusyhtiö Sisteman torstaina julkistamaa ostotarjousta, uutisoi Helsingin Sanomat. Sistema tarjosi yhdestä Honkarakenteen osakkeesta 1,50 euroa. ”Pääomistajan mielestä tarjous ei vastannut yhtiön arvoa”, toimitusjohtaja Marko Saarelainen sanoo. Lue lisää: Helsingin Sanomat Aikaisemmin aiheesta: 4.11. 2016 Sistema tavoittelee johtavaa asemaa puutalomarkkinoilla ja tarjoutuu ostamaan Honkarakenteen

Venäjän hallitus ei tue lakiehdotusta havupuun vientikiellosta

Venäjän hallitus on antanut virallisen palautteen edustaja Nosovin toukokuussa jättämään lakiehdotukseen havupuun vientikiellosta. Lausunnossa todetaan, että ehdotettu vientikielto on WTO-sopimuksen vastainen ja voi johtaa riitamenettelyn aloittamiseen Venäjää vastaan. WTO-ehtojen mukaisesti tavaroiden vientiä ei voida kieltää. Venäjän siviililakiin kirjattua tavaroiden ja palvelujen vapaata liikkumista voidaan rajoittaa, jos se on välttämätöntä turvallisuudelle, ihmisten hengen ja terveyden suojelemiselle tai luonnon ja kulttuurikohteiden säästämiselle. Lakiluonnos ei vastaa federaation lainsäädäntöä koskevaa säätämisjärjestystä. Lisäksi se ei …

Duuman luonnonvarakomitea esittää markkinaperusteista metsänkäyttömaksua

Uuden duuman luonnonvara-, omaisuus- ja maakomitea on antanut kommenttinsa ensi vuoden budjettiluonnokselle. Metsänkäyttömaksuja federaation budjettiin odotetaan saatavan vuonna 2017 lähes 20 miljardia ruplaa (n. 280 milj. €*). Kasvua on noin viisi prosenttia, mikä selittyy metsänvuokramaksun minimimäärän korotuksilla. Komitea kiinnittää huomiota nykyisen järjestelmän kannattavuuteen. Federaation budjettiin tulevat metsämaksut kattavat vain puolet metsätalouteen käytetyistä budjettivaroista. Keskimäärin yhtä metsähehtaaria kohti saadaan budjettiin tuloa 20 ruplaa. Ottaen huomioon metsätalouden kehittämisohjelman tehtävät ja tavoitteet, summan …

Kaman sellu- ja  paperitehtaalla suunnitellaan päällystetyn taivekartongin tuotantoa

Kaman sellu- ja paperitehdas valmistelee suurta investointiprojektia päällystetyn taivekartongin tuotantoon, uutisoi RBK Perm. Rakennuslupa on saatu ja meneillään on rahoitusneuvottelut venäläisten ja ulkomaisten pankkien kanssa, kommentoi tehtaan lehdistösihteeri aihetta. Yrityksen johto ei ole valmis kommentoimaan hanketta. Venäjällä ei tuoteta tällä hetkellä päällystettyä pakkauskartonkia, vaan kaikki tuodaan ulkomailta. Vuonna 2015 tuontimäärä oli 173 000 tonnia. Viime vuonna Kaman edustajat kertoivat, että valmisteilla on 220 000 tonnin vuotuinen tuotanto, mutta luvut lienevät …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.