Venäjän metsälakiin muutoksia

Joulukuun lopussa 2010 astui voimaan täydennetty versio Venäjän metsälaista, uutisoi Drevesina.com. Tehdyt korjaukset koskevat pääasiallisesti metsien paloturvallisuudesta huolehtimista ja edellyttävät olennaisia parannuksia paloturvallisuustoimenpiteissä. Lakikokoelmassa on tehty muutoksia lisäksi eräisiin asetuksiin, jotka koskevat hakkuuta suojelluissa metsissä, metsätalouden suunnittelua sekä puuntaimien kasvattamista. Kyseessä ovat laajimmat voimassa olevaan metsälakiin tehdyt korjaukset, jotka ovat jo yhdennettoista vuoden 2006 jälkeen, jolloin laki hyväksyttiin. Eräiden asiantuntijoiden mielestä korjaukset eivät koske lain käsitteellistä perustaa, vaan ovat luonteeltaan …

Venäjän valtiontalouden tarkastusviraston raportti metsäsektorin tilanteesta

Venäjän valtiontalouden tarkastusvirasto (Счетная палата) on analysoinut Venäjän metsien käytön tehokkuutta vuosina 2007–2009. Metsäsektorilla on viime vuosina tapahtunut myönteistä kehitystä. On luotu joukko valtiollisia tukimekanismeja puun jalostusasteen nostamiseksi sekä laadukkaan ja kilpailukykyisen metsäteollisuustuotannon kehittämiseksi. Venäjän hallituksen säätämien vientitullien ansiosta valtion tulot metsäteollisuuden tuotteiden viennistä ovat 1,9-kertaistuneet viimeisten kolmen vuoden aikana. Samaan aikaan puun ja puutuotteiden vienti on supistunut 18 %. Puutavaraviennin rakenteessa on havaittavissa myönteistä kehitystä, mikä näkyy raakapuun osuuden …

Puun tuonti vakiintui 1,2 miljoonan kuutiometrin tasolle

Suomeen tuotiin lokakuussa 1,2 miljoonaa kuorellista kiintokuutiometriä puuta, tiedottaa Metsäntutkimuslaitos. Tuontimäärä on pysytellyt lähes samana kesäkuusta lähtien. Lokakuun tuonnista oli haketta 0,5 miljoonaa kuutiometriä ja koivukuitupuuta 0,4 miljoonaa kuutiometriä. Tukin tuonti oli vähäistä. Puun tuonti tammi–lokakuussa ylsi 10,1 miljoonaan kuutiometriin. Määrä oli 35 % edellisvuotista suurempi. Jos puun tuonti jatkuu myös marras- ja joulukuussa viimeisten tilastoitujen kuukausien kaltaisena, tuotu määrä yltää vuoden 2010 lopussa noin 12,5 miljoonaan kuutiometriin. Tammi–lokakuun tuonnista …

Södra mukaan sellutehdashankkeeseen Venäjällä

Södra Cell osallistuu sellutehdashankkeen kannattavuusselvitykseen Krasnojarskissa, tiedottaa yhtiö. Södra, Venäjän valtion kehityspankki Vneshekonombank ja Angara Paper ovat allekirjoittaneet aiheesta aiesopimuksen. Södra toimii teollisuuspartnerina hankkeessa ja tulee vastaamaan tulevan tuotannon myynnistä ja markkinoinnista. Kannattavuusselvitys koskee 1,1 miljoonan tonnin havusellutehdasta. Hankkeelle on myönnetty 6 miljoonan kuutiometrin hakkuuoikeudet Krasnojarskin alueella. OAO Angara Paper on sellutehdashanketta varten perustettu suunnitteluyritys, kerrotaan yrityksen nettisivuilla. Hanke hyväksyttiin metsäalan prioriteetti-investoinniksi vuonna 2008. Alkuperäinen suunnitelma sisältää havusellun (900 000 …

Raakapuun vientitulliasetus

Venäjän hallitus on vahvistanut asetuksen (29.12.2010 N 1190) raakapuun vientitulleista. 1.1.2011 alkaen tullitasot ovat seuraavat: Havupuut: 25 % tullausarvosta (kuitenkin vähintään 15 €/m3) Koivu, yli 15 cm: 25 % (15 €/m3) Koivu, alle 15 cm: 0 %Haapa, poppeli, eukalyptus: 10 % (5 €/m3) Lähde: Venäjän hallituksen nettisivut

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.