Uuden metsälakiesityksen käsittelyaikataulu

Bumprom uutisportaalin mukaan uuden metsälakiehdotuksen käsittelyaikataulu on seuraava: 6.-8. helmikuuta pidetään lakia valmistelevan työryhmän kokous, jossa käsitellään lakitekstiin tehtäviä muutoksia. 16. helmikuuta pidetään Luonnonvarojen ja niiden käytön komitean sekä Duuman neuvoston kokoukset. Duuma tulee käsittelemään uuden metsälain toisessa käsittelyssä 24. helmikuuta ja metsälain kolmas ja viimeinen käsittely tapahtuu 15. maaliskuuta 2006. Aikataulusta Bumpromia informoi duuman jäsenen Vladimir Krupchakin lehdistöpalvelu. Krupchak toimii lakivalmistelua koordinoivan komitean puheenjohtajana. Lähde: www.bumprom.ru

Luoteis-Venäjän metsänuudistamis- ja taimikonhoitosuositukset

Metsäntutkimuslaitos on julkaissut yhdessä venäläisten asiantuntijoiden kanssa venäjänkieliset suositukset metsänuudistamiseen ja taimikonhoitoon Luoteis-Venäjällä. Suositukset on käännetty myös suomeksi. Suositukset metsänuudistamisesta ja taimikonhoidosta Luoteis-Venäjällä Рекомендации по лесовосстановлению и уходу за молодняками на Северо-Западе России

Analyysi metsänuudistamisen ja taimikonhoidon normeista Venäjällä

Raportissa analysoidaan niitä voimassaolevia venäläisiä normi- ja lakisäädöksiä, suosituksia ja ohjeita, jotka koskevat metsänuudistamista, metsäsiementaloutta, metsäpuiden taimituotantoa sekä taimikonhoitoa Venäjän luoteis- ja keskialueilla. Analyysiä täydentävät ehdotukset yllä mainittujen toimintojen normi- ja lakisäädösten kehittämiseksi. Venäjänkielinen alkuperäisraportti on käännetty myös suomeksi. Analyysi metsänuudistamisen ja taimikonhoidon normeista Luoteis-Venäjällä Анализ нормативных документов по проведению лесовосстановительных работ и уходов в молодняках

Minimikantohinnat: pystypuun kantohintatuloilla tavoitellaan yli 7,6 mrd. ruplan budjettituloja

Pystypuun kantohintatulot tuovat valtion budjettiin yli 7,6 mrd. ruplaa vuonna 2006. Luonnonvaraministeriön lehdistöpalvelun mukaan metsästä saatavien tulojen lisäämiseksi pystypuun minimikantohintoja nostetaan. Federaation budjettitavoitteen mukaisesti minimikantohinnan laskemiseen käytetään 1.1.2006 lähtien kerrointa 1,6. Viime vuonna Venäjän hallituksen helmikuussa 2001 vahvistamiin minimikantohintoihin sovellettiin kerrointa 1,5. Vuosittain tapahtuvaa puun minimikantohinnan indeksointia sanelee tarve muokata metsän arvoa siten, että se mahdollisimman hyvin vastaisi metsän markkina-arvoa. Tällä hetkellä Venäjällä toimii kaksivaiheinen pystypuun kantohinnan määrittelyjärjestelmä. Ensin Venäjän …

Sellu- ja paperiteollisuuden tuotantolukuja 2005

Venäjän sellu- ja paperiteollisuuden yhdistys Bumprom on kerännyt jäsenyritystensä viime vuoden tuotantoluvut samaan taulukkoon. Bumpromin jäsenyritykset tuottivat vuonna 2005 74 % Venäjällä tuotetusta paperista ja markkinasellusta, yli 95 % sanomalehtipaperista ja lähes 48 % kartongista. Tuotantoluvut pdf-taulukkona Lähde: Bumprom

Metsäteollisuuden tuotantolukuja Komissa vuonna 2005

Komin tasavallan teollisuus- ja energiaministeriön antamien tietojen mukaan Komin puunjalostusyritysten sahatavaran tuotanto kasvoi vuonna 2005 edellisvuoteen verrattuna 4 prosentilla yltäen 703 500 m3. Suuret ja keskisuuret kuitulevytehtaat kasvattivat tuotantoaan edellisvuoteen verrattuna 9 % tuottaen 28 000 m3 kuitulevyä. Vanerin tuotanto kasvoi 16 % ollen 321 600 m3. Lastulevyn tuotanto vuonna 2005 laski 13 % eli 265 300 m3:iin. Ministeriön mukaan tämä on selitettävissä lastulevytuotannon keskeytymisellä Syktyvkarin vaneritehtaalla tehtaan lastulevylinjan modernisointitöiden …

Kostroman alueelle uusi luonnonpuisto

Kostroman alueelle perustetaan uusi luonnonpuisto ”Kologrivskij les”, kertoo Luonnonvaraministeriön lehdistöpalvelu. Puisto on ensimmäinen kuuteen vuoteen perustettu suojelualue Venäjällä. Alueen pinta-ala on hieman alle 60 000 ha. Luonnonpuiston tavoitteena on säilyttää eteläisellä taigalla sijaitsevan Venäjän tasangon luontoa. Suojelukohteeseen kuuluu Euroopan puoleisen eteläisen taigan kaksi tähän saakka maisemamuutoksilta säilynyttä vanhan metsän aluetta. Vuoden 2006 aikana Venäjän luonnonvaraministeriö laatii Federatiivisen luonnonvarojen hyödyntämisen valvontalaitoksen (Rosprirodnadzor) kanssa ehdotuksen suojeltavista alueista, muodostaa hallintoelimet ja talousinfrastruktuurin sekä …

Chuiko: Tienrakennukseen on rahaa valtion budjetissa

Ilim Pulp -sellukonsernin kehitysjohtaja Dmitri Chuikon mukaan valtion budjetissa on varatta luvatut 500 milj. ruplaa metsäteiden rakentamiseen vuonna 2006. Duuman luonnonvarojen käytön komitean asiantuntijaneuvostossa istuvan Chuikon mukaan tienrakennusrahat sisältyvät budjettinimikkeen ”Yleiskansallisten kohteiden rakentaminen” alle. Aiemmin ehdittiin jo uutisoida paljon puhuttujen tienrakennusrahojen puuttuvan federaation vuoden 2006 budjetista. Lähde: Forest Forum, Greenpeace

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.