Vologdan alueen metsätalous

Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova Vologdan alue on todennäköisesti Venäjän alueista keskimäärin olosuhteiltaan Karjalan tasavallan jälkeen lähimpänä Suomea. Alueen pinta-ala on 145 000 neliökilometriä, josta metsää on 101 000 neliökilometria eli 70 % koko alueesta. Puuston kokonaistilavuus on 1 515 miljoonaa kuutiometriä. Erikoispiirre om maataloushallinnon alaisten organisaatioiden metsien suuri osuus noin 25 %. Metsäalasta koivu-ja haapavaltaisia metsiä on yhteensä 44 %. Kuusen osuus on 31 % ja männyn 24 %. Uudistuskypsien …

Metsähallinnon kehittäminen

Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova Akateemikko A.P. Petrov esitti tällä viikolla mielenkiintoisen puheenvuoron ajankohtaisessa metsähallinnon uudistamista koskevassa keskustelussa. Hän näkee leshoosien nykyisessä kaksijakoisessa toiminnassa (liiketoiminta ja metsähallinto)monia epäkohtia. Ratkaisuksi esitetään metsätalouden aluetason kokonaisvastuun siirtämistä puunkorjuuyrityksille tai leshoosien liiketoimintaosista muodostettaville valtion liikeyrityksille. Valtion metsähallinto vastaisi metsäpolitiikasta, strategioista, normien laaadinnasta ja seurannan kontrollista. Esitetty malli edellyttää suuria muutoksia metsälainsäädäntöön. Metsahallinnon kehittaminen 121201

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.