Karjalan metsäteollisuuden tilanne alkuvuonna

Karjalan tasavallan internet-sivuilla on julkaistu katsaus metsäteollisuuden tilanteesta vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen aikana. Puuta on kuljetettu pois leimikoilta 1,5 miljoonaa kuutiometriä, mikä on 22 % edellisvuoden vastaavaa määrää vähemmän. Korjuumääriään pystyivät nostamaan seuraavat yritykset: Olonetsles, Ladenso, Porajärvi, Shujales, Leseko Nord, Lahdenpohjan lespromhoz, Svedwood Karelia ja Kostamuksen lespromhoz. Tasavallan sellu- ja paperitehtaat ovat vähentäneet tuotantoaan, mutta niiden toiminta jatkuu kuitenkin vakaana. Tammi-maaliskuun tuotantomäärät vähenivät 15 % edellisvuodesta, arvoltaan tuotanto väheni vain …

Suomalaissaha käyttöön Venäjän Värtsilässä

Karjalassa on otettu käyttöön uusi New Saw-sahalinja, kirjoittaa sanomalehti Karjalainen. Sahalla voidaan käsitellä järeitä tukkeja ja valmistaa pyöröhirsiaihioita. Vuonna 1996 perustetun ZAO Karlis-Prom -sahayrityksen omistavat suomalaiset yritykset FM Timber Team Oy ja Honkarakenne Oyj. Sahaa on kehitetty vuodesta 2007 alkaen, mm. raaka-aineen vastaanotto ja käsittely on uudistettu vastaamaan 150 000 kuution sahatavaratuotantoa. Uuden sahan myötä tuotanto voidaan nostaa yli 100 000 kuutioon vuodessa. Tämän vuoden tuotantosuunnitelma on 60 000 kuutiota …

Suursaha käyntiin Leningradin alueella

Itävaltalaisen Mayr-Melnhof Holz GmbH:n ja venäläisen LSR Groupin yhteinen sahalaitos MM-Efimovsky on käynnistetty Boksitogorskin piirissä Leningradin alueella, tiedottaa LSR Group. Laitoksen raaka-aineen käsittelykapasiteetti on 650 000 m³ ja valmiin sahatavaran tuotantokapasiteetti 350 000 m³. Raaka-aineena käytetään pääasiassa kuusta. Mayr-Melnhof Holzille saha on ensimmäinen tuotantolaitos Venäjällä. Investoinnin suuruus on 80 miljoonaa euroa. Alkuvaiheessa Venäjän markkinoille on suunniteltu myytävän 15 % tuotteista. Hanke on hyväksytty metsäalan prioriteetti-investointien joukkoon. Seuraava vaihe tulee olemaan …

Venäjän metsäteollisuuden tuotanto alkuvuonna

Venäjän teollisuus- ja kauppaministeriö on julkaissut raportin teollisuuden tilanteesta alkuvuonna. Puutuoteteollisuuden tuotanto laski tammi-helmikuussa lähes 30 % edellisvuoteen verrattuna. Sellu- ja paperiteollisuudessa lasku oli 15 % ja puunkorjuussa 12 %. Maaliskuussa lähes kaikkien metsäteollisuuden tuotteiden tuotantomäärät nousivat 10 – 25 % helmikuuhun verrattuna. Poikkeuksena lastulevy, jonka tuotantomäärä on edelleen laskenut 10 %. Yksittäisten tuotteiden tuotantomäärien muutos tammi-maaliskuussa 2009 edellisvuoteen verrattuna: puutalot: – 45 % kuitulevy: – 43 % vaneri: – …

Metsäteollisuuden vienti Karjalasta vuonna 2008

Karjalan tasavallan ulkomaankaupan arvo oli vuonna 2008 noin 2 miljardia dollaria, mikä on 11 % edellisvuotta enemmän, tiedottaa Karjalan talouskehitysministeriö. Vienti kasvoi 10 % ja sen arvo oli 1,5 miljardia dollaria. Puun ja sahatavaran vienti vähenivät huomattavasti viime vuoden aikana. Raakapuun vientimäärä pieneni 23 % vuoteen 2007 verrattuna, mutta puun viennin arvo kuitenkin kasvoi hintojen nousun myötä. Sahatavaran vientimäärä väheni 19 % ja viennin arvo lähes 40 %. Karjalan tilastokomitean …

Puutalonrakennus Venäjällä vuonna 2008

Viime vuonna Venäjällä rakennettiin 72 078 puutaloa, mikä on 37 % kaikista rakennetuista pientaloista, uutisoi puurakentamisyhdistys ”Assotsiatsija derevjannogo domostroenija”. Määrä on verrattavissa tiilitaloihin, mutta puutalojen kokonaispinta-ala jäi kuitenkin lähes kaksi kertaa pienemmäksi kuin tiilitalojen (puu: 6,62 milj. m², tiili: 12,6 milj. m²). Vuonna 2008 puutalonrakennus kasvoi 6 prosentin verran, mikä on edellisvuoteen verrattuna viisi kertaa vähemmän. Asuntorakentamisen hiljenemisestä huolimatta puutaloja on rakennettu paljon erityisesti Nizhni Novgorodin alueella (kasvua 62 %), …

14-numeroiset raakapuun tullikoodit poistettu

Venäjän tulli on antanut määräyksen (prikaz No 611, 3.4.2009), jolla poistetaan tulli-ilmoituksessa tämän vuoden alusta asti käytetyt lisämääreet raakapuulle. Näin ollen puun vientiä hankaloittaneet 14-merkkiset tullikoodit poistuvat. Lähde: Tullilainsäädäntö-tietokanta Aikaisemmin aiheesta:17.03.2009 Luvassa helpotuksia puun tullikoodeihin 31.10.2008 Muutoksia tullikoodeihin

Puun tuonti Suomeen romahti tammikuussa

Tammikuussa 2009 Suomeen tuotiin vain 0,7 miljoonaan kuutiometriä puuta, mikä oli pienin kuukausituonti yhteentoista vuoteen, tiedottaa Metsäntutkimuslaitos. Samalla tuonnin puutavaralajijakauma muuttui. Tammikuun puun tuonnista oli peräisin Venäjältä 48 prosenttia (0,3 milj. m³). Latvian osuus tuonnista oli 19 prosenttia ja Ruotsin 9 prosenttia. Puutavaralajeista tammikuussa tuotiin eniten haketta (0,2 milj. m³). Koivukuitupuun tuonti väheni voimakkaasti jääden vain 0,1 miljoonaan kuutiometriin. Viime vuonna koivukuitupuuta tuotiin keskimäärin 0,6 miljoonaa kuutiometriä kuukaudessa. Lähde: Metla, …

Mediakatsaus: Leningradin alueen metsäteollisuuden kirje varapääministerille

Leningradin alueen Metsäteollisuudenharjoittajien liiton hallituksen puheenjohtaja A.B. Gosudarev lähestyi hallituksen metsäpolitiikasta vastaavaa 1. varapääministeriä Viktor Zubkovia avoimella kirjeellä, joka julkaistiin 21.3. Venäjän metsäalan äänenkannattajassa, Lesnaja Gazetassa, nimellä ”Metsäteollisuus astui ansaan”. Kirjoituksessaan Gosudarev kritisoi Venäjän hallituksen puutulleihin nojaavaa metsäpolitiikkaa, jonka sanoo aiheuttaneen korvaamatonta vahinkoa ja ”saattaneen polvilleen ulkomaisten raakapuunostajien asemasta kotimaiset metsäteollisuusyhtiöt mm. Leningradin alueella”. Leningradin alueella voitaisiin kirjoittajan mukaan hakata vuosittain 9 milj. m³ puuta, josta sellu- ja paperiteollisuuden raaka-aineeksi …

Investoijien vapautus puutulleista poistettu ”antikriisiohjelmasta”

Pääministeri Putinin internet-sivustolla on julkaistu eri tahoilta saadun palautteen perusteella päivitetty kriisinvastainen ohjelma. Siitä on poistettu maininta metsäalan prioriteetti-investointeja toteuttavien sijoittajien vapautus raakapuun vientitulleista. Muilta osin metsäteollisuuden tukitoimet ovat alkuperäisen suunnitelman mukaisia. Puun vientitullit poistettiin Yhtenäinen Venäjä-puolueelta saadun kritiikin perusteella, totesi Venäjän talouskehitysministeri Nabiullina NEWSru.com -uutispalvelun mukaan. Metsäalan ensisijaiset investointihankkeet saavat luottotukea aloitettujen rakennuskohteiden loppuunsaattamiseen. Loppuvaiheessa olevia hankkeita tuetaan siten, että lainan maksuja lykätään 1-2 vuodella (tai annetaan mahdollisuus uudelleenlainoittamiseen). …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.