Venäjän puutullit pahentavat pulaa raaka-aineesta Suomen metsäteollisuudessa

Stora Ensolle ja eurooppalaiselle puutuoteteollisuudelle paheneva pula puuraaka-aineesta on tosiasia, toteaa Stora Enson uusi toimitusjohtaja Jouko Karvinen yhtiön tiedotteessa. Puupula johtuu lähinnä Venäjän ilmoittamista korkeammista tullimaksuista, lisääntyvästä puun käytöstä biopolttoaineena sekä kasvavasta ympäristöpaineesta, jotka kaikki osaltaan rajoittavat puuraaka-aineen hankintaa. Enocellin sellutehtaalla saatetaan joutua rajoittamaan tuotantoa vuoden 2007 toisella neljänneksellä raaka-aineen saatavuusongelmien takia. Stora Enso yrittää nopeasti löytää vaihtoehtoisia puulähteitä samalla, kun pyrkii löytämään ratkaisun Venäjän tullikiistaan. Lähde: Stora Enson tiedote

Karjalassa tarkastetaan raakapuumarkkinoita

Antimonopoliviraston Karjalan osasto on aloittanut tutkimuksen selvittääkseen tasavallasta saatavan raakapuun myyntitilannetta. Tutkimuksella pyritään saamaan selville joidenkin sellu- ja puunjalostustehtaiden mahdollisesti käyttämä puuraaka-aineen hintasanelupolitiikka. Tilanne liittyy pääosin valtuuksien siirtymiseen metsäasioissa valtakunnalliselta tasolta tasavallan tasolle ja jalostustuotannon lisäämiseen, mutta myös jalostamattoman havupuun vientitullien nousuun ja sitä seuraavaan puun entistä suurempaan tarjontaan kotimaan markkinoilla. Lähde: Antimonopoliviraston Karjalan osasto

Venäjän puutullien korotuksesta 13 miljoonan euron lisälasku UPM:lle

Venäjän määräämä raakapuun vientitulli aiheuttaa tänä vuonna UPM:lle 13 miljoonan euron lisäkustannuksen, kirjoittaa Helsingin Sanomat viitaten toimitusjohtaja Jussi Pesosen arvioon. Yhtiö osti Venäjältä puuta viime vuonna 4,3 milj. m³, mikä oli noin 20 % yhtiön puunkäytöstä Suomessa. Venäjä ryhtyy perimään heinäkuussa puun viejiltä tullia 10 euroa. Ensi vuonna tariffi nousee 15 euroon ja vuonna 2009 50 euroon, jolloin puun vienti Suomeen käytännössä päättyy. EU-komissio ja Venäjä eivät päässeet sopuun puun …

Metsäsuunnitteluyritysten uudelleenjärjestely

Kuluvan vuoden aikana metsätalousviraston alaisista metsänsuunnitteluyrityksistä perustetaan 11 alueellista metsien inventointi ja metsien tilan arviointikeskusta, tiedottaa luonnonvaraministeriö. Keskukset tulevat toimimaan metsätalousviraston tieto- ja laskentakeskuksen Roslesinforgin puitteissa. Keskukset perustettaneen Vologdaan (Pohjoinen keskus), Petroskoihin (Karjala), Pietariin (Luoteis-Venäjä), Ivantejevkaan (Keski-Venäjä), Brjanskiin (Läntinen), Nizhni Novgorodiin (Volga), Novosibirskiin (Länsi-Siperia), Krasnojarskiin (Itä-Siperia), Irkutskiin (Baikal), Svobodnyiin (Amur) ja Habarovskiin (Kaukoitä). Uuden metsälain voimaantulon myötä Metsätalousviraston yksi tärkeimmistä tehtävistä on turvata kestävä metsänkäyttö, metsien valtakunnallinen inventointi ja niiden …

Metsähuutokaupat aloitettiin Pihkovan alueella

Maaliskuusta alkaen Pihkovan alueen lisensoinnin ja luonnonkäytön valtionkomitea on aloittanut metsähuutokauppojen järjestämisen. Metsäalueita annetaan huutokaupoissa lyhytaikaiseen käyttöön. Metsänvuokrasopimusten ja puun pystykauppasopimusten solmimiseen liittyvät federatiiviset asiakirjat puuttuvat, niistä on olemassa vasta luonnokset. Dokumenttien puuttumista tasoitetaan metsälain voimaantuloasetuksella, joka antaa subjekteille oikeuden kirjoittaa hakkuulupia lyhytaikaiseen metsävarojen käyttöön. Lyhytaikaiseen käyttöön myönnettävät palstat voivat olla joko entisiä maatalousmetsiä tai myös valtionmetsiäkin. Subjekteille siirretyistä valtionmetsistä leimikoita voidaan meneillään olevan uudistusvaiheen vuoksi asettaa huutokauppaan vasta huhti-toukokuussa. …

Metsänkäytön tarkastuksen tuloksia Karjalassa

Venäjän federaation metsäviraston komissio teki tarkastuskäynnin Sortavalan leshozin alueelle hakkuiden laillisuuden tarkastamiseksi, kertoo Karjalan televisio- ja radioyhtiö ”GTRK Karelija”. Kyseisellä alueella on vihreiden mukaan tehty laittomia hakkuita ja kyseessä on jo kolmas komissio, joka tekee alueella tarkastusta. Minkäänlaisia lainrikkomuksia ei ole havaittu. Tarkastajien mukaan hakkuut on tehty metsäsuunnitelman mukaisesti, hakkuuluvat ovat kunnossa ja alue on myönnetty käyttöön metsähuutokaupan perusteella. Myöskään leshozin tekemistä harvennushakkuista ei tarkastuksessa löytynyt laittomuuksia. Lähde: GTRK Karelija …

Venäjä ei peräänny vientitullien korotuksista Putinin kaudella

Lähetystöneuvos Hannu Kivelä ei pidä todennäköisenä, että Venäjä luopuisi päätetyistä vientitullien korotuksista ennen presidentinvaaleja 2008, kirjoittaa Metsälehti. Kivelän mukaan korotusten taustalla on Venäjän metsäteollisuuden pyrkimys vaikuttaa raaka-aineensa hintaan kaappaamalla metsävarat haltuunsa. Oman teollisuuden kehittäminen on savuverho tämän todellisen tavoitteen toteuttamiseksi, arvioi Kivelä Metsäpäivillä Helsingissä. Vientitullit laskevat puun hintaa Venäjällä ja lisäävät tarjontaa kotimaiselle teollisuudelle. Samaan aikaan uusitaan kaikki metsänvuokrasopimukset uuden metsälain mukaisiksi, nykyisistä vuokrasopimuksista 75 prosenttia jää uusimatta. Koska viennin …

Venäjä Suomen puurakennusteollisuuden mahdollisuutena

J. Marttila, 2007 Joensuun yliopiston metsätieteellisen tiedekunnan pro gradu -tutkielma, jossa selvitetään Suomen puurakennusteollisuuden vienti- ja investointimahdollisuuksia Venäjälle. Työssä on mm. haastateltu suomalaisia ja venäläisiä asiantuntijoita sekä yritysten edustajia ja venäläisiä kuluttajia näkemyksistä Venäjän puurakentamisen ja Suomen puurakennusviennin nykytilasta ja kehityksestä. Avaa tiedosto

Pihkovan mallimetsän kehittämiä harvennusohjeita testataan yrityksessä

Pihkovan mallimetsän kehittämiä harvennusohjeita, jotka ovat saaneet Venäjän metsätalousviraston hyväksynnän, testataan Stora Enson tytäryhtiöissä tämän vuoden aikana, tiedottaa mallimetsähanke. Leningradin alueella Tihvinässä Russkij Les -yhtiön vuokramailla mallimetsän asiantuntijat ovat tehneet tarkastuksen, jonka tarkoituksena on ollut selvittää, kuinka harvennusohjeita on noudatettu. Puunkaatajat ovat tehneet ensimmäiset hakkuunsa omissa vuokrametsissään. Harvennusohjeissa annetaan boniteettiluokan ja metsätyypin mukaan graafiset mallit eri puulajeille. Ohjeiden avulla on mahdollista puuston keskimääräisen kasvun, iän, puuvarannon ja absoluuttisen tiheyden perusteella …

Venäjä haluaa perustaa kansainvälisen keskuksen metsien valvontaan

Venäjän metsätalousviraston johtaja Vladimir Roschupkin ehdotti FAO:n metsäkomitean 18. kokouksessa Italiassa kansainvälisen, FAO:n alaisen metsävalvontakeskuksen perustamista Venäjälle. Kansainvälisen keskuksen tehtävänä olisi seurata ja arvioida metsien tilaa. Toiminta olisi Roschupkinin mukaan mahdollista järjestää Venäjällä jo olemassa olevan metsien valvonnan infrastruktuurin (Moskovan, Pietarin ja Krasnojarskin keskukset) puitteissa. Keskuksesta saataisiin tärkeä työkalu FAO:n globaalin metsävarojen arviointiohjelman ja muiden kansainvälisten sopimusten, mm. luonnon monimuotoisuus- ja ilmastonmuutoshankkeiden toteuttamiseen. Myös kansallisten ja kansainvälisten FLEG-velvoitteiden toimeenpanossa keskuksesta …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.