Venäjän metsälain muutoksilla kitketään laittomia hakkuita ja laitonta puukauppaa

Johanna Logrénin muistio, UM/Moskova Venäjän metsälakiin on tehty muutoksia laittomien hakkuiden ja laittoman puukaupan kitkemiseksi. Hakkuista, puukaupoista ja puun kuljetuksista on tulevaisuudessa toimitettava nykyistä yksityiskohtaisemmat tiedot viranomaisille. Suomalaisille toimijoille merkittävin muutos on puutavaran automaattisen seurantajärjestelmän käyttöönotto, mutta sen käytännön toteutuksesta tai toteuttamisaikataulusta ei ole vielä tarkempia tietoja. Lakimuutokset tulevat voimaan asteittain 1.2.2014 alkaen. Avaa tiedosto  

Mediakatsaus: Leningradin alueen metsäteollisuuden kirje varapääministerille

Leningradin alueen Metsäteollisuudenharjoittajien liiton hallituksen puheenjohtaja A.B. Gosudarev lähestyi hallituksen metsäpolitiikasta vastaavaa 1. varapääministeriä Viktor Zubkovia avoimella kirjeellä, joka julkaistiin 21.3. Venäjän metsäalan äänenkannattajassa, Lesnaja Gazetassa, nimellä ”Metsäteollisuus astui ansaan”. Kirjoituksessaan Gosudarev kritisoi Venäjän hallituksen puutulleihin nojaavaa metsäpolitiikkaa, jonka sanoo aiheuttaneen korvaamatonta vahinkoa ja ”saattaneen polvilleen ulkomaisten raakapuunostajien asemasta kotimaiset metsäteollisuusyhtiöt mm. Leningradin alueella”. Leningradin alueella voitaisiin kirjoittajan mukaan hakata vuosittain 9 milj. m³ puuta, josta sellu- ja paperiteollisuuden raaka-aineeksi …

Mediakatsaus: Metsäteollisuuden kehittämisneuvoston kokous

Kalevi Kyyrönen, UM/Moskova, 18.4.2008 16.4.08 pääministeri Zubkov piti Moskovassa Venäjän pääministerin alaisen metsäteollisuuden kehittämisneuvoston kokouksen, jossa tarkasteltiin alan kehityssuunnitelmaa vuoteen 2020. Suunnitelman esitteli teollisuus- ja energiaministeriön varaministeri Denis Manturov. Kehitysneuvosto hyväksyi metsäsektorin kehityssuunnitelman luonnoksen, joka menee nyt ministeriöiden hyväksyttäväksi. Lopullinen ehdotus tuodaan hallituksen käsittelyyn elokuussa 2008. Asiaa käsiteltiin laajasti 17.4.08 Venäjän valtalehdissä; Izvestija, Vedomostj, Nezavisimaja Gazeta ja Rossiiskaja Gazeta. Lue raportti

Venäjä on vahvistanut ja julkaissut muutoksen metsälain voimaantulosta säätävään lakiin

Hannu Kivelän muistio, UM/Moskova Venäjä julkaisi lain FZ-217 1.8.2007. Laki sisältää muutoksia metsälain voimaantulosta säätävään lakiin. Laki astui voimaan heti. Lakimuutoksen keskeinen tavoite on mahdollistaa hakkuiden jatkuminen keskeytyksettä vuoden 2008 loppuun asti. Lakimuutos ei täysin onnistunut, sillä se jättää huomioimatta tarpeen hakata metsää myös loppuvuoden 2007 aikana. Voimaantulolain muutosta tultaneen korjaamaan tältä osin. Metsälakiin on tekeillä myös muita muutoksia. Venäjä valmistelee uutta hakkuuohjetta, jonka on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2008. Uuden …

Metsälain toimeenpanon tilanne

Hannu Kivelän muistio, UM/Moskova Metsälain toimeenpanoa varten on tarpeen laatia noin 60 erilaista määräystä federaation tasolla ja noin 10 aluetasolla. Noin 23 kpl on jo laadittu ja Metsäviraston tavoitteena on saada kaikki säädökset valmiiksi vuoden 2007 loppuun mennessä. Venäjä valmistelee metsälain voimaantulosta säätävään lakiin muutoksia, joilla pidennetään useiden vanhan lain mukaisten käytäntöjen voimassaoloa vuoden 2009 alkuun saakka. Lakimuutoksella pyritään turvaamaan hakkuiden jatkuminen keskeytyksittä vuoden 2008 aikana. Käytännössä muutosten avulla mahdollistetaan …

Uuden metsälain mukainen alueellinen metsähallinto kehittymässä

Hannu Kivelän muistio, UM/Moskova Vuoden 2007 alusta metsähallinto on siirretty uuden metsälain mukaisesti Venäjän federaation alueille. Vuoden loppuun mennessä suurin osa alueista on perustanut tarvittavat metsähallinnon yksiköt ja ottanut hallintaansa leshosit ja muut metsätalouden organisaatiot. Poikkeuksia ovat Kirovin, Magadanskin, Samaran, Tverin ja Chitinskin alueet, Permin piiri sekä Hanti-Mansien autonominen piiri. Paikallistasolla metsien hoidosta tulee vastaamaan Lesnitsestvo, joka jatkaa entisten Leshosien asemesta paikallistasolla metsien hallintaa ja valvontaa. Entiset Leshosit tulee muuttaa …

Suomen puun tuonti käännepisteessä

Metsätieteen päivä Joensuussa 1.11.2006 Esitelmä: Anne Toppinen, Antti Mutanen, Jari Viitanen, METLA Tuontipuun hintakilpailukyky on heikentynyt suhteessa kotimaiseen puuhun ja heikkenee edelleen ilman Venäjän vientitullien korotuksiakin. Korkeat tuontimäärät ovat lisäksi kasvava riski suuryrityksille mm. puun alkuperäkysymysten vuoksi. Venäjällä puutuotteiden kulutus kasvaa ja havutukit tarvitaan omaan jalostukseen, joten havutukin tuonti on jo pienentymässä. Suomen omat koivuvarat eivät riitä teollisuuden tarpeeseen ja Venäjällä ei ole paljoa koivukuitua jalostavaa kapasiteettia, joten koivukuidun tuonti …

International Paperin ja Ilim Pulpin yhteisyritys

Hannu Kivelän muistio, UM/Moskova International Paper perustaa Ilim Pulpin kanssa yhteisyrityksen, josta kumpikin omistaa 50%. Yhteisyrityksen pääpaikka on Pietarissa ja sen johtajaneuvoston 8 paikkaa jakaantuvat tasan osapuolten kesken. Yhteisyritykseen tulevat kuulumaan Ilim Pulpin nykyiset sellua ja paperia valmistavat yksiköt. Puutuoteteollisuus rajataan yhteisyrityksen ulkopuolelle ja sitä varten perustetaan oma yritys. Yhteisyrityksen markkina-arvoksi arvioidaan 1.3 miljardia USD. International Paper maksaa osuudestaan rahalla, eri arvioiden mukaan 0,6 – 0,8 miljardia USD. Yhteisyrityksen kerrotaan …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.