Karjalan metsäsektori vuonna 2012

Karjalan tasavallan sivuilla on julkaistu yhteenveto metsäsektorin tilanteesta viime vuonna: Karjalassa on tehty 181 metsänvuokrasopimusta puunkorjuuta varten. Hakkuusuunnite oli 11,3 milj. m³, josta toteutuneet hakkuut 5,4 milj. m³. Syinä alhaiseen hyödyntämisasteeseen olivat mm. puunjalostuslaitosten ja erityisesti sellu- ja paperitehtaiden ongelmat sekä huono tieinfrastruktuuri. Vuoteen 2011 verrattuna puunkorjuu väheni 6 % vuonna 2012. Puun vienti väheni 33 % ollen yhteensä 0,9 milj. m³. Havupuun viennissä vähennystä oli 40 %. Puunjalostusteollisuuden tuotanto …

Näkemyksiä Venäjän metsäsektorin tilanteesta

Moskovassa järjestettävässä Adam Smith -konferenssissa on keskusteltu Venäjän metsäteollisuuden kohtalosta. Venäläisten yritysedustajien näkemykset poikkeavat kansainvälisten asiantuntijoiden arvioista. Investlesprom -konsernin kaupallisen johtajan Maksim Pisarevin mielestä uusille investoinneille ei ole toteuttamismahdollisuuksia Venäjän metsäsektorilla. Jo aloitettujen investointihankkeiden toteutuminenkaan ei ole varmaa. Uutta tuotantokapasiteettia ei ole odotettavissa. On hyvä, jos vanhakaan saadaan säilytettyä, hän toteaa viitaten Kontupohjan, Solombalan ja Pitkärannan sellu- ja paperitehtaiden ongelmiin. Optimismi on vähissä tulevina vuosina, kyseessä on enemmänkin eloonjäämistaistelu. Vologdan …

Metsolle pehmopaperilinjan tilaus venäläiseltä Syktyvkar Tissue Groupilta

Metso on saanut kokonaisen pehmopaperinvalmistuslinjan uusintatilauksen venäläiseltä Syktyvkar Tissue Groupilta. Uusi pehmopaperikone asennetaan yhtiön uudelle tehtaalle Semibratovoon, joka sijaitsee noin 220 km:n päässä Moskovasta. Kone otetaan käyttöön vuoden 2014 keskivaiheilla. Tilauksen arvoa ei julkisteta. Metso on vuonna 2007 toimittanut Syktyvkar Tissue Groupille pehmopaperikoneen ja vuonna 2012 pehmopaperikoneen laajan uudistuksen. Uuden koneen tuotanto kasvattaa yhtiön nykyistä tuotantoa vuodessa 30 000 tonnilla kylpyhuone-, lautasliina- ja pyyhepapereita. Syktyvkar Tissue Group on noin 10 …

Puun tuonti väheni vuonna 2012

Suomeen tuotiin 10 miljoonaa kuorellista kiintokuutiometriä puuta vuonna 2012. Määrä oli 3 prosenttia edellisvuotista pienempi. Tuonti oli pudonnut noin puoleen vuoden 2005 huipputasolta. Tuonnin tärkein puutavaralaji oli koivukuitupuu, jonka määrä ylsi 4,0 miljoonaan kuutiometriin. Seuraavaksi eniten tuotiin haketta (3,3 milj. m³) ja kuusikuitupuuta (0,9 milj. m³). Kuitupuun ja hakkeen yhteismäärä oli 9,0 miljoonaa kuutiometriä. Tukin tuonti oli vähäistä, sillä määrä jäi 0,5 miljoonaan kuutiometriin. Eniten puuta tuli Suomeen Venäjältä, 6,6 …

Venäjän LWC-paperin tuotanto takkuilee

Permin alueella sijaitseva Kaman sellu- ja paperitehdas on vaihtanut omistajaa. Investlesprom-konserniin kuulunut tehdas on myyty sijoittajaryhmälle, jota johtaa permiläinen liikemies Sergei Starodubtsev. Hän on toiminut myös Kaman tehtaan johtajana ennen kauppoja. Kauppasumma käytetään velkojen maksuun Moskovan Pankille, joka omistaa 25 % konsernin osakkeista. Loput osakkeista on takavarikoitu rahoitusepäselvyyksien vuoksi. Investlesprom investoi vuosina 2007–2011 Kaman tehtaaseen 5,5 miljardia ruplaa (137 milj.€) ja ensimmäisenä Venäjällä se aloitti kevyesti päällystetyn painopaperin (LWC) tuotannon. …

Venäjän valtiollinen puutavaran seurantajärjestelmä myöhästyi EU:n puutavara-asetuksen voimaantulosta

EU:n puutavara-asetuksen voimaanastumisen myötä raakapuuta ja puutuotteita EU:n alueelle tuovien toimijoiden on osoitettava puun alkuperän laillisuus. Samaan aikaan Venäjällä oli määrä tulla voimaan valtiollinen puun seurantajärjestelmä, joka olisi täyttänyt myös EU-asetuksen vaatimukset. Kunnianhimoisen hankkeen aikataulu on venynyt ja uudeksi tavoitteeksi on asetettu vuosi 2013. Kilpailevia lakialoitteita on kaksi. Laittomien hakkuiden määritelmä Venäjällä EU:n puutavara-asetuksen periaatteena on, että puu ei saa olla alkuperämaassa kansallisten lakien vastaisesti korjattua tai myytyä. Venäjän metsälainsäädännöstä …

Talousuutisia Moskovasta viikko 5

Suomen Moskovan suurlähetystön talousuutisten metsäalaan liittyvät aiheet: Talousuutisia Moskovasta viikko 5 Venäjän metsätalouden kehittämisohjelma vuosille 2013–2020. Pääministeri Medvedev vahvisti 30.12.2012 Venäjän metsätalouden kehittämisohjelman vuosille 2013–2020. Ohjelma jakautuu neljään alaohjelmaan: metsien suojeluun, metsien käytön turvaamiseen, metsien uudistamiseen ja metsätalouden kehittämiseen. Ohjelman tavoitteena on luoda puitteet rationaaliselle metsien käytölle sekä tehostaa metsävarojen hallinnointia. Ohjelmalla pyritään vähentämään mm. metsäpalojen, tuholaisten sekä laittomien hakkuiden aiheuttamia tappioita. Tavoitteena on saada metsät tuottamaan enemmän rahaa valtion …

Hakkaavatko prioriteetti-investoijat enemmän kuin rakentavat?

Venäjän metsätalousvirasto Rosleshoz on tehnyt arvioinnin metsäalan prioriteetti-investointihankkeista, joiden puitteissa yritykset saavat metsävaroja vuokralle ilman huutokauppaa alennetulla metsämaksulla. Hyvin toteutettujen investointihankkeiden ohella on paljon tapauksia, joissa sitoumuksia ei täytetä, metsämaksut ovat rästissä ja hankkeessa keskitytään investointien ja rakentamisen sijasta pelkästään puunkorjuuseen. Hyväksyttyjä prioriteettihankkeita on yhteensä 121, joiden suunnitellut investoinnit ovat 400 miljardia ruplaa (10 mrd €). Vuodesta 2008 alkaen 73 hanketta on toteutettu tai edistyy aikataulun mukaisesti ja 31 hanketta …

Arkangelin alueelle uusi kansallispuisto ”Onežskoje pomorje”

Arkangelin alueelle perustettiin Venäjän 45. kansallispuisto ”Onežskoje pomorje”. Kansallispuiston pinta-ala on 201 668 hehtaaria ja sitä on valmisteltu vuodesta 1997 alkaen. Uuden kansallispuiston alue on yksi Euroopan luonnontilaisimpia ja laajimpia metsäerämaita, ja se tuo merkittävän lisän taigametsien suojeluun. Alue on arktisten muuttolintujen levähdyspaikka ja sen vesistöt ovat lohikalojen merkittäviä kutupaikkoja ja niissä elää harvinaisia jokihelmisimpukoita. Kansallispuiston perustaminen tukee myös paikallisen pomoriväestön perinteisten elinkeinojen säilymistä. Suomalaiset luontojärjestöt tukivat suojelun suunnittelua ja …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.