Metsälain käsittelyaikataulu auki

Uutta metsälakia tullaan tuskin käsittelemään aiemmin ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Lesnaja gazetan mukaan metsälakia valmistelevan komitean puheenjohtajan Vladimir Krupchakin lehdistöpalvelun aiemmin ilmoittamalle lain käsittelyaikataululle ei ole saatu virallista vahvistusta, mutta sitä ei myöskään ole kumottu virallisilta tahoita. Teoriassa on siis lehden mukaan mahdollista, että lain toinen käsittely Duumassa tapahtuisi huomenna perjantaina, mutta se näyttää epätodennäköiseltä. Tiedotus metsälakiluonnoksen ympärillä on muutenkin ollut viimeaikoina heikkoa. Helmikuun 6.-8. päiville merkitty lakia valmistelevan työryhmän kokous …

Minpromenergon tavoiteohjelma: kuudelle sellutehdashankkeelle etsitään rahoittajaa

Venäjän teollisuus- ja energiaministeriö Minpromenergo on julkaissut luettelon vuodelle 2006 asettamistaan toimintatavoitteista. Metsäteollisuuden osalta ministeriön tämän vuoden tärkeimpiä tehtäviä on tavoiteohjelman luominen puun jatkojalostuksen kehittämiseksi ja uusien metsäalueiden saamiseksi korjuiden piiriin vuoteen 2015 mennessä. Ministeriön tavoitteena on parantaa metsäteollisuuden houkuttelevuutta investointikohteena mm. luomalla investointihankkeiden tukijärjestelmä ja parantamalla olosuhteita suurten integraattien luomiseksi. Tavoiteohjelmaan tullaan kirjaamaan myös kuusi investointihanketta, jotka Minpromenergo esitteli federaation hallitukselle marraskuussa 2005. Kaikki hankkeet liittyivät sellutehtaiden rakentamiseen eri …

Uusi suojelualue suunnitteilla Kalevalan leshoosin alueelle

Kalevalan alueen kunnallishallitus on päättänyt ehdottaa tasavallan hallitukselle uuden aluetason suojelualueen (zakaznik) perustamista Kalevalan leshoosin alueelle. Idea alueen suojelusta tuli ympäristöjärjestö Spokilta ja alueen vuokranneelta Uhtuales korjuuyritykseltä. Ehdotettu 8330 hehtaarin suojelualue ”Voinitsa” sijaitsisi Voinitsan lesnichestvon alueella (kvartaalit 176-184) ja yhtyisi suunniteltuun Kalevalan kansallispuistoon. Alueen suojelulla säästetään erityisen arvokkaita koskemattomia vanhoja metsiä. Edellinen Karjalaan perustettu alueellinen suojelualue on vuodelta 2001, jolloin Petroskoin lähelle perustettiin puulajipuisto Porozhky. Vuonna 2004 valmisteltiin tarvittavat asiakirjat …

Lisää työntekijöitä metsänsuojeluun

Noin 80 000 metsänsuojelun ammattilaista siirtyy oletettavasti jo ennen kesää leshooseista, Venäjän metsätalousviraston alaisuudesta, Rosprirodonadzorille eli Federatiivisen luonnonvarojen hyödyntämisen valvontalaitoksen palvelukseen. Käytännössä tämä tarkoittaa Venäjän valtiollisen metsänsuojelun palauttamista toimintaan. Tammikuun alussa 2005 lähes kaikki Metsätalousviraston metsien suojeluun liittyvät toiminnot siirrettiin Rosprirodnadzorille, mutta metsänsuojelun työntekijät (noin 65 000 metsänvartijaa) jäivät vielä leshozien palvelukseen. Tämä johti tilanteeseen, jossa metsänsuojelun työntekijät olivat yhden viraston alaisuudessa, mutta heille työn tekemiseksi välttämättömät valtaoikeudet olivat toisella …

Metsätalousvirasto laatii kriteerejä metsähallinnon tehokkuuden arvioimiseksi

Metsätalousvirasto on laatimassa kriteerejä metsähallinnon tehokkuuden arvioimiseksi. Viraston johtaja Roschupkinin mukaan on arvioitava subjekteille metsätaloutta varten myönnettyjen varojen käytön tehokkuutta, toteutuneita hakkuumääriä, metsästä saatavien tulojen määrää/ha, metsänuudistamista sekä metsäpalojen sammutustöiden tehokkuutta. Tiedot metsähallinnon tehokkuudesta eri alueilla otetaan huomioon määriteltäessä valtionavustusten suuruutta. Viime vuoden lopussa hyväksytyn lakimuutoksen mukaan valtaosa metsähallinnon tehtävistä on siirtymässä alueille. Venäjän hallitus tulee vahvistamaan listan alueista, joille metsähallinnon tehtäviä ei luovuteta. Listaan tullee sellaisia alueita, joilla väestöntiheys …

Alueet valmistatuvat metsien käyttöoikeuksien siirtoon

Arkangelin alueen teollisuuskomitean konsultti Larisa Tsurkanin mukaan Venäjän subjektien tulee valmistautua ripeästi 1. tammikuuta 2007 subjekteille myönnettävien metsänkäyttöoikeuksien siirtoon. ”Jos emme valmistaudu kunnolla, käyttöoikeudet siirtyvät takaisin valtiolle”, Tsurkina toteaa. Joillain alueilla valmistautuminen on hänen mukaansa jo käynnissä ja niillä mm. laaditaan alueellisia laki- ja säädösehdotuksia, mutta on myös alueita, jotka haluaisivat luovuttaa valtuudet takaisin federaatiolle. Arkangelin alueen teollisuuskomitean metsäosastolla pohditaan nyt, kuinka valtuuksien siirtoon olisi valmistauduttava. Komitean varapuheenjohtaja Andrei Anninin …

Venäjän tullaussäännöt muuttuvat

Helmikuun 26. päivästä alkaen fyysiset henkilöt saavat tuoda omaan käyttöönsä Venäjälle 35 kiloa tavaraa ilman tullimaksua ja veroa ja vain sillä ehdolla, että tavaraa tuodaan enintään kerran kuukaudessa. Aikaisempi kiintiö oli 50 kiloa, ja sen sai tuoda kerran viikossa. Tullittomien tavaroiden yhteinen hinta pysyy ennallaan eli se saa olla korkeintaan 65 000 ruplaa. Muutokset tavaran tuontisääntöihin on tehty Venäjän hallituksen päätöksellä 23. tammikuuta № 29. Päätös on julkaistu Rossijskaja gazeta-lehdessä …

Vientitilastoja vuodelle 2005

Venäjän tullilaitoksen julkaisemien vuoden 2005 vientitilastojen mukaan raakapuun ja sahatavaran vienti on kasvanut selvästi nopeammin kuin pidemmälle jalostettujen tuotteiden vienti, kun verrataan lukuja edellisen vuoden tilastoihin. Raakapuun vienti kasvoi vuonna 2005 15,8 % ja sahatavaran 17,7 %, kun taas esim. vanerin vienti kasvoi 6,4 % ja sellun 4,9 %. Lähde: Venäjän tullilaitos

Karjalan tasavallan metsäalan pk-yritysten toimintaympäristön kehittäminen

Lieksan Teollisuuskylä Oy toteutti vuosina 2004 – 2005 Tacis-hankkeen ”Metsäalan pk-yritysten toimintaympäristön kehittäminen Karjalan tasavallassa”. Hankkeessa selvitettiin metsäsektorin yleistä toimintaympäristöä Karjalan tasavallassa sekä kehitettiin konkreettisesti yhden pilottiyrityksen (OAO Lenderskij lespromhoz) liiketoimintaa sekä puunkorjuun laatua ja tehokkuutta mm. kouluttamalla harvesterinkuljettajia ja työnopastajia sekä valmistelemalla ensiasteen jalostukseen tähtäävää investointia. Hankepartnereina olivat Venäjällä Karjalan tasavallan valtionomaisuuden ja luonnonvarojen ministeriö sekä Petroskoin koulutuskeskus (OOO Uchebnyj Centr) ja Suomessa Oulun seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä. Koulutustoimenpiteitä …

Roschupkin: liialliset metsänkäyttörajoitukset poistettava

Metsätalousviraston johtaja Valeri Roschupkin pitää välttämättömänä liiallisten metsänkäyttörajoitusten poistamista Venäjällä, ilmoittaa Luonnonvaraministeriön lehdistöpalvelu. Tätä tarkoitusta varten Venäjällä voimassa olevat metsänkäyttörajoitukset tullaan käymään läpi ja niitä tullaan vertaamaan johtavien metsäteollisuusmaiden käytäntöihin. Roschupkinin mukaan edistyksellisissä metsäteollisuusmaissa, joissa ympäristöpolitiikka on tiukkaa, kuten Yhdysvalloissa, Kanadassa, Suomessa ja Ruotsissa, 90-98 prosenttia metsävarannosta on hyödynnettävissä. Metsänkäyttökielto koskee vain luonnonsuojelualueita. Venäjällä metsien hyödyntäminen on luvallista vain 42 prosentilla metsäisistä maista, samalla kun päätehakkuut ovat kiellettyjä niin erityisesti …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.