Karjalan hallinnolla kiire vuokrata metsät ennen uutta metsälakia

Kevään aikana käsiteltävän metsälakiuudistuksen mukanaan tuoma metsien ”myynti” huutokaupalla ei ole Karjalan tasavallan hallinnon politiikan mukaista, kirjoittaa Politiikan ja sosiaalisen tutkimuksen keskus nettiartikkelissaan. Metsänvuokraus on Karjalan metsäteollisuuden kehittämisohjelmassa keskeisellä sijalla. Investointien houkuttelun lisäksi omien, karjalaisten yritysten toimintaedellytyksiä edistetään turvaamalla niiden metsänvuokraus. Huutokauppojen seurauksena metsänvuokraoikeuden ja myöhemmin mahdollisuuden myös omistusoikeuteen saa se taho, jolla on eniten rahaa. Epäilemättä kansainväliset suuryritykset ja venäläiset oligarkit eivät tule kitsastelemaan hankkiessaan metsää, toteaa artikkelin kirjoittaja …

Suojärven kartonkitehtaan tuotanto Kontupohjan tuotemerkin alle

Vuoden alusta alkaen Kontupohjan paperitehtaan asiantuntijat osallistuvat Suojärven kartonkitehtaan tuotannon nykyaikaistamiseen, kirjoittaa ”Kurier Karelii”-lehti. Kartongin tuotanto on aloitettu ja se on laadultaan sekä mekaanisilta ominaisuuksiltaan parempaa. Kontupohjan suunnitelmien toiseen vaiheeseen kuuluu lehden mukaan Läskelän Pohjois-Laatokan paperitehtaan liitäminen konserniin. Läskelään on suunnitteilla sanomalehtipaperikoneen asennus. Pääsopimus yhteistyöstä Karjalan viranomaisten ja Kontupohjan paperitehtaan välillä allekirjoitettiin viime vuoden joulukuussa. Siinä on määritelty kolmen yrityksen yhdistäminen yhdeksi suurkonserniksi. Lähde: ”Kurier Karelii”-lehti

Deripaska korostaa yhteiskunnallista tasa-arvoa

Oleg Deripaska: yhteiskunnan päätehtävä on eriarvoisuuden voittaminen Pertti Veijolan mediakatsaus, UM/Moskova O. Deripaskan koko sivun artikkeli ”Yhteiskunnan päätehtävä on eriarvoisuuden voittaminen ” julkaistiin 19.02. Izvestijassa ja Nezavisimaja Gazetassa. Artikkeli on tavallaan yhteiskunnallinen uudistusohjelma tai poliittinen toiminta-ohjelma. Deripaska suhtautuu kansainväliseen yhteistyöhön varauksellisesti. Postneuvostoliittolaisen yhteisen talousalueen luominen mahtuu strategioiden listalle mutta eivät tärkeät läntiset yhteistyöprosessit kuten WTO-jäsenyys ja yhteistyön kehittäminen EU:n kanssa. Deripaska rakentaa määrätietoisesti yhteiskunnallisesti vastuullisen venäläisiin arvoihin toimintansa perustavan oligarkin …

Karjalan hallitus haluaa vahvistaa Karellespromin roolia

Karjalan valtaapitävät aikovat vahvistaa holdingyhtiö Karellespromin roolia johtavana metsäpolitiikan toimijana, kertoo Lesnaja Gazeta viitaten Karjalan metsä- ja vuoriteollisuuskomitean puheenjohtajan Vladimir Jurjevin antamaan lausuntoon. Hänen mukaansa Karjalan hallitus suunnittelee siirtävänsä aluehallintojen hallussa olevat osakkeet holdingyhtiön uskottuun ohjaukseen. Tasavallan omistuksessa on kymmenen lespromhozin ja muiden puunjalostuslaitosten osakkeita. Suunniteltu toimi lisäisi tasavallan ohjausvaltaa yrityksissä. Lisäksi hallitus toivoo, että Karellesprom turvaa taantuvien, perinteisesti puunkorjuuseen suuntautuneiden alueiden kehitystä, esimerkiksi Puudozhissa ja Mujejärvellä. Tämän turvaamiseksi tarjotaan …

Metsälakiesitys ja metsätalouden todellisuus

Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova Luonnonvaraministeriö julkisti tammikuun lopussa analyyttisen raportin Venäjän metsätaloudesta. Ongelmat ovat ennallaan; hakkuusuunnitteen käyttöaste on alhainen, kasvatushakkuita ei tehdä riittävästi ja metsänhoidon rahoituksessa on ongelmia. Metsien vuokrauksella ei toistaiseksi ole saatu toivottua kehitystä aikaan. Näyttää siltä, että metsälakiesityksessä oletetaan, että vuokrattavien talousmetsien ongelmat ratkeavat markkinatalouden periaatteiden rohkean soveltamisen avulla ja kokonaisvastuullisiksi metsätalouden harjoittajiksi valikoituvat toimijat, joilla ovat olemassa todelliset edellytykset toimintaan. Valtion metsähallinnon toimintakyky tulee turvata metsälakiuudistuksessa. …

Venäjän federaation hallitus hyväksyi vesilakiesityksen

Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova Venäjän federaation hallitus hyväksyi 19.02. periaatteessa vesilakiesityksen mutta määräsi siihen tehtäväksi pieniä tarkistuksia. Lakiesitys tulee tuoda hallitukseen uudelleen 15.03. mennessä. Luonnonvaralakien valmistelua jatketaan edelleen yhtenä kokonaisuutena. Pääministeri Kasjanov totesi, että näissä laeissa tulee löytää tasapaino hyödyntämisen ja ekologisten näkökohtien välillä. Lehdet korostavat ministeri Grefin vahvaa otetta luonnonvaralakien valmistelussa. Lue muistio

Komin tasavallassa noin 60 korjuuyritystä toimii tappiolla

Komin teollisuusministeri Nikolai Gerasimov kertoi KomiInformille, että noin 60 puunkorjuuyrityksen toiminta Komin tasavallassa on tappiollista. Hän totesi, että tämän vuoksi vuoden 2003 aikana tasavallan metsäalalla havaittu positiivinen kehitys on varmistettava. Ministeri Gerasimovin mukaan Komiin ei vielä ole muodostunut normaalia metsänkäytön mallia. ”Meillä kyllä on edistyksellistä väkeä, joka tulevaisuudessa määrittelee metsäsektorin kehittymistä. Mutta useimmiten yrityksiä johtavat pikavoittoa tavoittelevat kokeilijat, joihin on hankala tukeutua ja jotka lähtevät metsästä heti vaikeuksien ilmaantuessa”, kertoo …

Metsälakiesityksen tilanne

Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova Metsälakiesityksen käsittely hallituksessa siirtyi maaliskuulle, koska halutaan tutustua tarkemmin alueiden esityksiin. Viimeisin versio lakiesityksestä on päivätty 16.02. Siinä ei ole mitään suuria periaatteellisia muutoksia verrattuna suomennettuun esitykseen 02.02. Todennäköistä on, että esityksen nyt tiedossa olevat pääperiaatteet tulevat säilymään; pitkät vuokrasopimukset ja lunastusoikeus, joiden vastapainona on aika tiukka metsänhoitopakko. Prosessia sääteleviä lain määräyksiä tulee täsmentää ja muita normeja tulee laatia. Myös siirtymävaiheen menettelyt puuttuvat toistaiseksi. Suurimpia puutteita …

Karjalan kommentit metsälakiesitykseen

Karjalan metsä- ja vuoriteollisuuskomitean tiedotteessa kerrotaan Karjalan tasavallan hallituksen kommenteista metsälakiesitykseen, jonka kuulemistilaisuuden Venäjän taloudellisen kehityksen ministeriö piti helmikuussaa 2004. Lakiesityksen mukaan metsäpalstoja vuokrataan ainoastaan metsähuutokaupan perusteella, jolloin korkeimman vuokratarjouksen tehnyt hakija voittaa. Karjalan hallituksen tekemän metsäteollisuussektorin hallinnon kehittämisohjelman mukaan metsäpalstat tulee vuokrata hakijoille, joilla on vakuuttava liiketoimintasuunnitelma. Tämän vuoksi Karjalan tasavallan hallituksen mielestä metsälakiesitys pitää muotoilla siten, että metsänvuokraajan on pakko vähitellen toteuttaa liiketoimintasuunnitelmansa tavoitteet. Lakiesityksen 7. pykälän mukaan …

Karjalan duuma ehdottaa alueelle oikeutta määrätä metsänhakkuusäännöistä

Karjalan tasavallan lainsäädäntökokouksen puheenjohtaja Nikolai Levin osallistui alueellisten parlamenttien puheenjohtajien tapaamiseen Moskovassa. Kokouksessa käsiteltiin Venäjän metsäsektoriin liittyvän lainsäädännön tilannetta. Mm. Nikolai Levin ehdotti aiheesta järjestettävän Petroskoissa huhtikuussa 2004 eduskunnan erityiskokous, johon voisivat osallistua Venäjän federaation duuman, liittoneuvoston, eri ministeriöiden ja virastojen edustajat. Levin totesi, että uudessa metsälaissa olisi välttämätöntä ottaa huomioon alueelliset metsänhakkuusäännöt, koska luonto ja ilmasto-olot, infrastruktuuri sekä muut olosuhteet vaihtelevat paljon alueittain. Tämän vuoksi Venäjän Federaation subjektien toimeenpanovallan …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.