Metsät yhtenä aiheena kestävän kehityksen foorumissa Moskovassa

Ensimmäinen kestävän kehityksen foorumi ”Yhteinen tulevaisuus” järjestettiin Moskovassa 25.11. Foorumin keskeisinä teemoina olivat kestävän kehityksen toimintaohjelman (Agenda2030) tavoitteiden toimeenpano ja seurannan järjestäminen Venäjällä sekä kansallisten kehityssuunnitelmien yhteensopivuus toimintaohjelman kanssa. Venäjä valmistelee parhaillaan vapaaehtoista kansallista raporttia, joka on tarkoitus esitellä vuonna 2020. Ympäristötietoisuus kasvaa Venäjällä nopeasti ja ympäristötalkoisiin osallistuu satoja tuhansia vapaaehtoisia, huomioi luonnonvara- ja ympäristöministeri Dmitri Kobylkin foorumin avauspuheenvuorossa. Foorumissa keskusteltiin muun muassa maaekosysteemien suojelusta ja uudistamisesta, metsäpalojen torjunnasta, ilmastonmuutoksen …

METAFor-hanke kehittää metsäalan opetus- ja koulutusohjelmaa Suomessa ja Venäjällä

Luonnonvarakeskuksen (Luke) johtamassa METAFor-hankkeessa kehitetään monitasoista opetus- ja koulutusohjelmaa metsien kestävän käytön ylläpitämiseksi Suomessa ja Venäjällä. Kolmevuotinen Multi-level Education Towards Advanced Forestry (METAFor) -hanke luottaa opetuksen ohella koulutustapahtumien ja seminaarien voimaan. Hankkeen aikana Suomessa ja Venäjällä järjestetään yhteensä parikymmentä koulutus- ja opetustapahtumaa yliopisto-opiskelijoille, koululaisille ja metsäalan ammattilaisille. Kaikki opetusmateriaali tulee avoimeen käyttöön hankkeen päättymisen jälkeen. Suomessa opetuksen kehittämisestä vastaa Helsingin yliopiston metsätieteellinen tiedekunta. Luken lisäksi hankkeeseen osallistuvat Helsingin ja Lappeenrannan yliopistot, …

Vologdan alue pyrkii jalostamaan 100 % korjatusta puusta

Vologdan alueen on määrä jalostaa 100 prosenttia korjatusta puusta vuoteen 2024 mennessä, toteaa alueen kuvernööri Oleg Kuvshinnikov. Markkinoille tullaan toimittamaan vain jalostettuja ja korkealaatuisia tuotteita. Vologdan alueen metsäteollisuus kehittyy ja uusia jalostuslaitoksia avataan vuosittain. Vuosi 2018 oli ennätyksellinen, puuta korjattiin 17,7 miljoonaa kuutiometriä ja siitä jalostettiin 75 prosenttia. Viime vuosina Vologdan alueelta on hyväksytty 23 projektia metsäalan prioriteetti-investointien listalle. Toteutuneiden investointihankkeiden myötä muun muassa sahatavaran tuotantokapasiteetti on kasvanut ja uusia …

Keskustelua sahatavaran vientitullista ja metsänvuokrasopimusten laillisuudesta

Venäjän hallituksen alaisessa laittoman puukaupan vastaisessa työryhmässä keskusteltiin puun ja sahatavaran viennistä, puukuljetusten seurannasta sekä metsänvuokrasopimusten laillisuudesta. Esiin nostettiin sahatavaran vientiin liittyvä ongelma. Vientitullien kiertämiseksi osa yrityksistä on siirtynyt viemään raakapuun sijasta karkeasti sahattua puutavaraa (vientinimike 4407), ja ilmiöstä halutaan nyt eroon. Tulli ehdottaa yhdeksi ratkaisuksi väliaikaista sahatavaran vientikiintiötä sekä vientitullien yhtenäistämistä raakapuulle ja sahatavaralle. Työryhmää johtava varapääministeri Aleksei Gordejev antoi asianosaisille viranomaisille tehtäväksi valmistella ehdotusta vientitullien asettamisesta matalan jalostusasteen …

Metsänkäyttömaksujen uudistus Venäjällä

Venäjällä puunkorjuuyritykset maksavat valtiolle metsänkäyttömaksua, jonka suuruus on nykyisin noin euron puukuutiometrille. Metsänkäyttömaksun osuus puun omakustannushinnasta on kymmenesosa. Valtion metsätaloudesta saamien tulojen kasvattamiseksi ja metsätalouden tehostamiseksi metsänkäyttömaksun minimitaksaa ollaan muuttamassa markkinaperusteiseksi. Suunnitelman mukaan metsänkäyttömaksun suuruus tulisi perustumaan muun muassa metsänvuokraajan puunjalostuskapasiteettiin ja tuotannon jalostusasteeseen sekä metsänuudistamistöiden ja metsätienrakennuksen määrään. Suunniteltu uudistus korottaisi metsänkäyttömaksuja merkittävästi erityisesti pk-yrityksille ja voimistaisi puunkorjuun keskittymistä suuriin metsäteollisuuskonserneihin. Lue katsaus: Metsänkäyttömaksujen uudistus Venäjällä

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.