Raportti tuontihavupuun kasvinterveystarkastuksista

Puutavaran tuontiin ulkomailta liittyy riski vaarallisten taudinaiheuttajien kulkeutumisesta tuontierien mukana vastaanottajamaahan. Havupuun mukana kulkeutuvista tuholaisista mäntyankeroisen aiheuttamaan uhkaan on pyritty varautumaan lainsäädännöllä ja maahan tuotavan puutavaran tarkastuksilla. Vuodesta 2005 alkaen kaikella Suomeen tuotavalla havupuulla on täytynyt olla kasvinterveystodistus ja osa maahan tuotavasta havupuusta on myös tarkastettu. Kasvinterveystodistuksia ja niihin liittyviä tarkastuksia pidettiin uhkana metsäteollisuuden toiminnalle lisääntyvän byrokratian, kustannusten kasvun ja toiminnan hidastumisen muodossa. Pelko osoittautui kuitenkin ennenaikaiseksi, ja merkittävämmän uhan …

Havupuun tuonti Venäjältä Suomeen ja tuontihavupuun kasvinterveystarkastukset vuosina 2005–2009

Tolonen, Timo & Koponen, Minttu. 2011. Metlan työraportteja 197 Raportissa tarkastellaan Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran vuosina 2005–2009 keräämän aineiston perusteella Venäjälta Suomeen suuntautunutta havupuun tuontia, tuonnissa tapahtuneita muutoksia sekä toteutuneita kasvinterveystarkastuksia. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-40-2295-1  

SCA laajentaa pehmopaperituotantoa Venäjällä

Ruotsalainen SCA jatkaa kasvuaan Venäjän pehmopaperimarkkinoilla. Sovetskin tehtaaseen Tulan alueella investoidaan 130 miljoonaa euroa toiseen hygieniapaperikoneeseen. Uuden koneen kapasiteetti tulee olemaan 60 000 tonnia, tuotanto perustuu neitseelliseen kuituun. Koneen on määrä käynnistyä vuonna 2013. Lähde: SCA Aikaisemmin aiheesta: 8.12.2008 SCA Venäjällä 18.12.2008 SCA avasi tehtaan Tulan alueella 1.12.2008 SCA:n uuden tehtaan rakennustyöt aloitettu Venäjällä 2.4.2008 SCA laajentaa tuotantoaan Venäjällä

Karjalan OSB-levytehdasta rakennetaan

Karjalan tasavaltaan avataan vuoden kuluttua kesäkuussa OSB-levyjä tuottava tehdas, uutisoi Karjalan hallitus. Tehtaan rakennustyöt ovat meneillään ja tuotantolaitteita on jo tilattu. Investoinnin arvo on 9 miljardia ruplaa (226 milj.€). Tehtaan suunniteltu kapasiteetti on alkuvaiheessa 300 000 kuutiometriä, myöhemmin kapasiteettia on määrä nostaa 500 000 kuutiometriin. Investointi kuuluu metsäalan prioriteettihankkeisiin. Lähde: Karjalan tasavallan nettisivut (suomenkielinen)

Karjalan metsähallinnon kehittämisehdotuksia

MMM:n ja Rosleshozin välisen Luoteis-Venäjän metsäohjelman hankkeessa työstettiin vuoden 2010 aikana Karjalan metsähallinnon kehittämisehdotuksia. Ehdotusten tavoitteena on kehittää ja parantaa nykyisiä metsätalouden suunnittelu-, ohjaus- ja valvontajärjestelmiä. Ehdotusten laatimiseen osallistui suomalaisten lisäksi lukuisa joukko Venäjän ja Karjalan tasavallan metsäsektorin asiantuntijoita. Kehittämisehdotukset Предложения

Karjalan tasavallan metsähallinnon kehittämisehdotuksia

MMM:n ja Rosleshozin välisen Luoteis-Venäjän metsäohjelman hankkeessa työstettiin vuoden 2010 aikana Karjalan metsähallinnon kehittämisehdotuksia. Ehdotusten tavoitteena on kehittää ja parantaa nykyisiä metsätalouden suunnittelu-, ohjaus- ja valvontajärjestelmiä. Ehdotusten laatimiseen osallistui suomalaisten lisäksi lukuisa joukko Venäjän ja Karjalan tasavallan metsäsektorin asiantuntijoita. Kehittämisehdotukset Предложения

Venäjän metsäteollisuuden vienti kasvussa alkuvuonna

Raakapuun ja puutuotteiden viennin osuus oli tammi-maaliskuussa 2 % Venäjän kokonaisviennistä, tiedottaa Venäjän tulli. Metsäteollisuuden viennin tilastoarvo lisääntyi ko. aikana 14 % edellisvuoteen verrattuna. Raakapuun vientimäärä kasvoi 5 %, sahatavaran 18 % ja sellun 7 %. Vanerin vientimäärä väheni 3 % ja sanomalehtipaperin 13 %. Lähde: Venäjän tulli Vuosien 2004-2010 vientilastojen perusteella tehdyistä kuvista nähdään, että raakapuun vienti on ollut maaliskuussa 2011 alimmillaan verrattuna em. ajanjaksoon. Vaikka raakapuun viennin tilastoarvo …

Murmanskin alueen Lapplandskij les -luonnonsuojelualue virallistettiin

Murmanskin alueen hallitus on antanut asetuksen Lapin metsä (Laplandskij les) -nimisen rauhoitusalueen (zakaznik) perustamisesta, tiedottaa Kuolan luonnonsuojelukeskus. Näin Murmanskin alueelle syntyi suurin Luoteis-Venäjällä viimeisten kymmenen vuoden aikana perustettu luonnonsuojelualue. Lapin metsä-luonnonsuojelualueen perustamista ehdotettiin ensimmäisen kerran vuonna 1995, kun Moskovan valtionyliopiston opiskelijoiden luonnonsuojelujärjestö oli tehnyt kenttätutkimuksia Ylä-Tuuloman tekojärven lähistöllä. Tarvittiin 16 vuotta, jotta ehdotus siirtyi suunnitelmista ja paperilta todelliseksi luonnonsuojelualueeksi. On huomattavaa, että aloitetta alueen suojelemisesta kannattivat niin Maailman luonnonsäätiö kuin …

Puun tuonti helmikuussa edellisvuoden tasolla

Suomeen tuotiin helmikuussa 0,6 miljoonaa kuorellista kiintokuutiometriä puuta eli lähes saman verran kuin vuotta aiemmin. Tuontimäärä jäi vain puoleen kymmenen edeltävän helmikuun keskiarvosta. Vaikka puun tuonti tammi–helmikuussa jäi vajaaseen 1,4 miljoonaan kuutiometriin, määrä lisääntyi silti 16 prosentilla vuoden takaisesta. Eniten maahan tuli haketta ja koivukuitupuuta: 0,5 miljoonaa kuutiometriä kumpaakin. Kaksi kolmasosaa tuontipuusta hankittiin Venäjältä. Tärkeimpien Suomeen tuotujen puutavaralajien reaalihinnat nousivat tammikuusta lukuun ottamatta haketta, jonka tuontihinta säilyi 36 eurossa kuutiometriltä. …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.